Stoljetni kalendar blagdana USKRSA

     Ovim kalendarom omogućeno je određivanje datuma najvećeg kršćanskog
 blagdana, USKRSA, spomendan Pepelnice i datum blagdana Tijelova, za
 razdoblje od 2000
AD - 2099AD. Dan uskrsnuća Isusa Krista je pomičan blagdan,
 zasnivan na lunarnom kalendaru, a pada na prvu nedjelju poslije prvoga
 proljetnoga punog mjeseca
(
dan  proljetnoga ekvinocija - 21.ožujka ) ili je poslije toga
 datuma - u zapadnom kršćanstvu Uskrs uvijek dolazi na nedjelju između 22.ožujka
 i 25.travnja, a u istočnom kršćanstvu na nedjelju između 4.travnja i 8.svibnja.
Ovaj kalendar izradio sam pomoću algoritma, kojeg je 1802.g. dao, jedan od najvećih matematičara svih vremena, Carl Friedrich Gauss . (Braunschweig, 30. IV. 1777 – Göttingen, 23. II. 1855).
 

U Splitu, veljača 2000.g.                                                          priredio: mr.sc. Branko Tudor  

Godina

USKRS
(zap. kršć.)

Pepelnica
(zap. kršć.)

Tijelovo
(zap. kršć.)

USKRS
(ist. kršć)

2000

23.04.

08.03.

22.06.

30.04.

2001

15.04.

28.02.

14.06.

15.04.

2002

31.03.

13.02.

30.05.

05.05.

2003

20.04.

05.03.

19.06.

27.04.

2004

11.04.

25.02.

10.06.

11.04.

2005

27.03.

09.02.

26.05.

01.05.

2006

16.04.

01.03.

15.06.

23.04.

2007

08.04.

21.02.

07.06.

08.04.

2008

23.03.

06.02.

22.05.

27.04.

2009

12.04.

25.02.

11.06.

19.04.

2010

04.04.

17.02.

03.06.

04.04.

2011

24.04.

09.03.

23.06.

24.04.

2012

08.04.

22.02.

07.06.

15.04.

2013

31.03.

13.02.

30.05.

05.05.

2014

20.04.

05.03.

19.06.

20.04.

2015

05.04.

18.02.

04.06.

12.04.

2016

27.03.

10.02.

26.05.

01.05.

2017

16.04.

01.03.

15.06.

16.04.

2018

01.04.

14.02.

31.05.

08.04.

2019

21.04.

06.03.

20.06.

28.04.

2020

12.04.

26.02.

11.06.

19.04.

2021

04.04.

17.02.

03.06.

02.05.

2022

17.04.

02.03.

16.06.

24.04.

2023

09.04.

22.02.

08.06.

16.04.

2024

31.03.

14.02.

30.05.

05.05.

2025

20.04.

05.03.

19.06.

20.04.

2026

05.04.

18.02.

04.06.

12.04.

2027

28.03.

10.02.

27.05.

02.05.

2028

16.04.

01.03.

15.06.

16.04.

2029

01.04.

14.02.

31.05.

08.04.

2030

21.04.

06.03.

20.06.

28.04.

2031

13.04.

26.02.

12.06.

13.04.

2032

28.03.

11.02.

27.05.

02.05.

2033

17.04.

02.03.

16.06.

24.04.

2034

09.04.

22.02.

08.06.

09.04.

2035

25.03.

07.02.

24.05.

29.04.

2036

13.04.

27.02.

12.06.

20.04.

2037

05.04.

18.02.

04.06.

05.04.

2038

25.04.

10.03.

24.06.

25.04.

2039

10.04.

23.02.

09.06.

17.04.

2040

01.04.

15.02.

31.05.

06.05.

2041

21.04.

06.03.

20.06.

21.04.

2042

06.04.

19.02.

05.06.

13.04.

2043

29.03.

11.02.

28.05.

03.05.

2044

17.04.

02.03.

16.06.

24.04.

2045

09.04.

22.02.

08.06.

09.04.

2046

25.03.

07.02.

24.05.

29.04.

2047

14.04.

27.02.

13.06.

21.04.

2048

05.04.

19.02.

04.06.

05.04.

2049

18.04.

03.03.

17.06.

25.04.

2050

10.04.

23.02.

09.06.

17.04.

2051

02.04.

15.02.

01.06.

07.05.

2052

21.04.

06.03.

20.06.

21.04.

2053

06.04.

19.02.

05.06.

13.04.

2054

29.03.

11.02.

28.05.

03.05.

2055

18.04.

03.03.

17.06.

18.04.

2056

02.04.

16.02.

01.06.

09.04.

2057

22.04.

07.03.

21.06.

29.04.

2058

14.04.

27.02.

13.06.

14.04.

2059

30.03.

12.02.

29.05.

04.05.

2060

18.04.

03.03.

17.06.

25.04.

2061

10.04.

23.02.

09.06.

10.04.

2062

26.03.

08.02.

25.05.

30.04.

2063

15.04.

28.02.

14.06.

22.04.

2064

06.04.

20.02.

05.06.

13.04.

2065

29.03.

11.02.

28.05.

26.04.

2066

11.04.

24.02.

10.06.

18.04.

2067

03.04.

16.02.

02.06.

10.04.

2068

22.04.

07.03.

21.06.

29.04.

2069

14.04.

27.02.

13.06.

14.04.

2070

30.03.

12.02.

29.05.

04.05.

2071

19.04.

04.03.

18.06.

19.04.

2072

10.04.

24.02.

09.06.

10.04.

2073

26.03.

08.02.

25.05.

30.04.

2074

15.04.

28.02.

14.06.

22.04.

2075

07.04.

20.02.

06.06.

07.04.

2076

19.04.

04.03.

18.06.

26.04.

2077

11.04.

24.02.

10.06.

18.04.

2078

03.04.

16.02.

02.06.

08.05.

2079

23.04.

08.03.

22.06.

23.04.

2080

07.04.

21.02.

06.06.

14.04.

2081

30.03.

12.02.

29.05.

04.05.

2082

19.04.

04.03.

18.06.

19.04.

2083

04.04.

17.02.

03.06.

11.04.

2084

26.03.

09.02.

25.05.

30.04.

2085

15.04.

28.02.

14.06.

15.04.

2086

31.03.

13.02.

30.05.

07.04.

2087

20.04.

05.03.

19.06.

27.04.

2088

11.04.

25.02.

10.06.

18.04.

2089

03.04.

16.02.

02.06.

01.05.

2090

16.04.

01.03.

15.06.

23.04.

2091

08.04.

21.02.

07.06.

08.04.

2092

30.03.

13.02.

29.05.

27.04.

2093

12.04.

25.02.

11.06.

19.04.

2094

04.04.

17.02.

03.06.

11.04.

2095

24.04.

09.03.

23.06.

24.04.

2096

15.04.

29.02.

14.06.

15.04.

2097

31.03.

13.02.

30.05.

05.05.

2098

20.04.

05.03.

19.06.

27.04.

2099

12.04.

25.02.

11.06.

12.04.