DALMATINSKI POJMOVNIK www.dalmatinski.marjancanin.com.hr

   Na inicijativu mojih  prijatelja iz Dalmacije, izradio sam program za objašnjenje izraza, koji se  često koriste u Dalmaciji, a mnogi ih ne razumiju. Osnovni dio  programa je spisak dalmatinskih izraza, izrađen kao baza podataka, koja sadrži više od 19.000 zapisa
   Ovim radom, koji nema pretenzija znanstvenog, već je “čisto amaterski”, nastojao sam obuhvatiti što šire podrućje Dalmacije, kako njezin primorski, tako i otočki i zagorski dio - sve od Skočkobile na sjeveru, do Privlake na jugu. Osnovni izvori podataka za kreiranje baze su moji  zapisi iz mladosti, mnogi moji prijatelji i sugrađani, knjige "Smij kroz suze" i "Smij i suze  starega Splita", moga barbe,
Ivana-Ivka Kovačića, "spli’ska rič" autora  Ede Šegvića-Andreška, "Dalmatinske riči" autora Srećka Lorgera, “Sinjanje” autora Joška Kontića i "Veliki rječnik šibenskih riči" autora Ive Jakovljevića.
     A, ako kogod jema di koju rič za dodat u ovu moju bazu dalmatinski riči, nek se ne škivaje, ipak ove riči su da se pantidu, a ne da budu zaudobjene. Jerbo, dug prama domovini nalaže da spasimo od zaborava ovu jezičnu baštinu.
   ©
Program je besplatan za korištenje, uz posebne uvjete za daljnju distribuciju.

program otvorite “klikom” na Grb Dalmacije

mr.sc. Branko Tudor