BOŽO TUDOR

Rođeni Marjančanin (tzv. kadujar) Božo Tudor,  rodio se u splitskom Velom Varošu, na podan Marjana (Palmina ulica), dana 24. XII 1897.g.
U rodnom gradu završio je osnovnu školu.
Nakon završene škole radi prvo kao težak na porodićnim zemljama, a kasnije i kao radnik u Gradskom vodovodu Split, sve do umirovljenja
Već kao dječak učestvovao je u stvaranju
 današnje Park šume Marjan, gdje zajedno s

ocem, braćom, strićevima i rođacima, u tzv. Tudorovim ogradama, počinje saditi borove, umjesto dotadašnje vinove loze. Tako u knjizi “Smij i suze starega Splita” splitski kroničar Ivan Ivko Kovačić, detaljno opisuje kako je i sam, kao dječak, zajedno s Božom, davne 1908.g., posadio one borove na Velom Vrju (Telegrin). Za Božu, a i za njegove nasljednike, bitno je reći da su uvijek zadržali poseban odnos prema Marjanu. To i dokazuju, time što su među rijetkima, koji nisu gradili nikakove građevinske objekte na svojoj zemlji u splitskim Mejama (južne padine Marjana), već ju koriste samo za povrtlarsku proizvodnju.
           Umro je u Splitu 6. XI 1977. godine.
                                                                                     B.Tudor