engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 26 (od 27)

708

Tekst koji ćete čuti malo je duži i zato ima više novih riječi. Možda ga prilikom prvog slušanja nećete još sasvim dobro razumijeti.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 709.

709

710

U tekstu koji ste čuli inspektor Scott saslušava razbojnika koji je opljačkao banku, da bi saznao gdje je novac koji je nestao prilikom tog razbojničkog napada. Razbojnik tvrdi da nema više ništa od tog novea: jedan dio pozajmio je nekom strancu kojem je bila potrebna pomoć, dio je poslao u Škotsku nekoj staroj dami, koja ne može da se pronađe, a ostatak mu je oduzeo neki čovjek koji mu je u jednoj mračnoj ulici u East End-u prijetio pištoljem.
U br. 711 je tekst koji ste čuli napisan. Pozorno ga pratite dok istovremeno slušate zvučni zapis
__ Za br. 711 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

711

The bank robber

A man has robbed a bank. The police have caught the robber, but they don't know where the money is. Inspector Scott is questioning the robber.

Scott:

Robber:

Scott:
Robber
Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber


Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber
Scott


Robber


 

What did you do with the money? It was five hundred pounds,
wasn't it?
Yes, it was five hundred pounds, but I haven't got the money
any more.
You've hidden it somewhere, haven't you?
No, I haven't, Inspector. I gave it away.
You gave it away? Who did you give it to?
I lent some of it to a stranger.
A stranger? Tell that to the marines! - Where were you when
you gave the money to this stranger?
In a pub in the East End.,
And why did you give it to him?
He was very poor. He said that his ten children were always
hungry and that his wife was in hospital. He had a photo of his
family, and he showed it to me.
How much money did you give to this "stranger"?
I gave him a hundred pounds.
A hundred pounds? And what did you do with the remaining
four hundred pounds?
I sent another hundred pounds to a poor old lady up in Scotland.
Give me her name and address.
I've forgotten it, Inspector.
You're going too far! You're telling lies to a police inspector.
You think I'm a fool, don't you? - What did you do with the
rest of the money?
Well, you won't believe this, Inspector, but it's the truth. A man
threatened me with a gun in a dark street in the East End, and
I had to hand the money over to him. I'll be as poor as a church
mouse when I get out of prison.

712

U br. 713 slušati ćete tekst još jedanput, sada sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 713 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 713 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

713

The bank robber

A man has robbed a bank. The police have caught the robber, but they don't know where the money is. Inspector Scott is questioning the robber.

Scott:

Robber:

Scott:
Robber
Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber


Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber
Scott


Robber


 

What did you do with the money? It was five hundred pounds,
wasn't it?
Yes, it was five hundred pounds, but I haven't got the money
any more.
You've hidden it somewhere, haven't you?
No, I haven't, Inspector. I gave it away.
You gave it away? Who did you give it to?
I lent some of it to a stranger.
A stranger? Tell that to the marines! - Where were you when
you gave the money to this stranger?
In a pub in the East End.,
And why did you give it to him?
He was very poor. He said that his ten children were always
hungry and that his wife was in hospital. He had a photo of his
family, and he showed it to me.
How much money did you give to this "stranger"?
I gave him a hundred pounds.
A hundred pounds? And what did you do with the remaining
four hundred pounds?
I sent another hundred pounds to a poor old lady up in Scotland.
Give me her name and address.
I've forgotten it, Inspector.
You're going too far! You're telling lies to a police inspector.
You think I'm a fool, don't you? - What did you do with the
rest of the money?
Well, you won't believe this, Inspector, but it's the truth. A man
threatened me with a gun in a dark street in the East End, and
I had to hand the money over to him. I'll be as poor as a church
mouse when I get out of prison.

714

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The bank robber

A man has robbed a bank.
The police have caught the robber,
   but they don't know
   where the money is.
Inspector Scott is questioning
   the robber.
What did you do with the money?
It was five hundred pounds,
   wasn't it?
Yes, it was five hundred pounds,
   but I haven't got the money any
   more.
You've hidden it somewhere,
   haven't you?
No, I haven't,
   Inspector.
I gave it away.
You gave it away?
Who did you give it to?
I lent some of it to a stranger.

A stranger?
Tell that to the marines!
Where were you when you
   gave the money to this stranger?
In a pub in the East End.
And why did you give it to him?
He was very poor.
He said that his ten children
   were always hungry
   and that his wife
   was in hospital.
He had a photo of his
   family, and he showed it to me.
How much money did you give
   to this "stranger"?
I gave him a hundred pounds.
A hundred pounds?
And what did you do with the
   remaining four hundred pounds?
I sent another hundred pounds.
   to a poor old lady
   up in Scotland.
Give me her name and address.
I've forgotten it, Inspector.
You're going too far!
You're telling lies
   to a police inspector.
You think I'm a fool,
   don't you?
What did you do with the rest
   of the money?
Well, you won't believe this,
   Inspector,
   but it's the truth.
A man threatened me with a
   gun in a dark street
   in the East End, and I had to
   hand the money over to him.
I'll be as poor as a church mouse
   when I get out of prison.

Čovjek koji je opljačkao banku

Neki je čovjek opljačkao banku.
Policija je uhitila razbojnika,
   ali ne zna gdje je novac.

Inspektor Scott saslušava
   razbojnika.
Što ste uradili s novcem?
Bilo je pet stotina funti, zar ne?

Da, bilo je pet stotina funti, ali
   nemam više tog novca.

Negdje ste ga skrili, zar ne?

Ne, nisam, inspektore.

Dao sam ga.
Dali ?
Kome ste ga dali?
Nešto od tog sam
   pozajmio nekom strancu.
Strancu?
Pričajte vi to drugome!
Gdje ste bili kad ste dali novac
   strancu?
U gostionici u East End-u.
A zašto ste mu ga dali?
Bio je veoma siromašan.
Rekao je da je njegovo desetoro
   djece uvijek gladno i
   da mu je žena u bolnici.

lmao je fotografiju svoje porodice
   i pokazao mi je.
Koliko novca ste dali
   tom "strancu"?
Dao sam mu sto funti.
Sto funti?
A što ste učinili s preostalih
   četiri stotine?
Drugih sto funti sam poslao
   siromašnoj starici
   u Škotsku.
Dajte mi njeno ime i adresu.
Zaboravio sam je, inspektore.
Suviše daleko idete!
Lažete policijskom
   inspektoru.
Mislite da sam budala, jel'te?

Što ste uradili
   s ostatkom novca?
Nećete vjerovati inspektore,
   ali ovo .ie istina.

Neki čovjek mi je prijetio pištoljem
   u jednoj mračnoj ulici u East End-u
   i morao sam da mu predam novac,

Biti ću siromašan kao crkveni miš
   kad izađem iz zatvora.

715

Znate već da isto slovo u engleskom izgovaramo na najrazličitije načine. To naročito važi za slovo o , koje u riječima izgovaramo drugačije u svakoj od ovih riječi: boss, both, mother, woman, do in once.
U br. 716 vježbati ćete uspoređivanjem izgovor riječi u kojima se nalazi slovo o. Čuti ćete uvijek po dvije riječi. Ponovite ih i vi, ali gledajte u tekst kako se pišu.
__ Za br. 716 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

716

both – mother
home – come
lonely – London
won't - front
over – cover

column – colour
common – stomach
boss – dozen
Nottingham – wonderful
on – one

comedy - woman
continent - government
go - do
goes - shoes
'nosy - whose

717

U br. 718 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 718 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 718 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

718

The bank robber

A man has robbed a bank. The police have caught the robber, but they don't know where the money is. Inspector Scott is questioning the robber.

Scott:

Robber:

Scott:
Robber
Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber


Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber
Scott


Robber


 

What did you do with the money? It was five hundred pounds,
wasn't it?
Yes, it was five hundred pounds, but I haven't got the money
any more.
You've hidden it somewhere, haven't you?
No, I haven't, Inspector. I gave it away.
You gave it away? Who did you give it to?
I lent some of it to a stranger.
A stranger? Tell that to the marines! - Where were you when
you gave the money to this stranger?
In a pub in the East End.,
And why did you give it to him?
He was very poor. He said that his ten children were always
hungry and that his wife was in hospital. He had a photo of his
family, and he showed it to me.
How much money did you give to this "stranger"?
I gave him a hundred pounds.
A hundred pounds? And what did you do with the remaining
four hundred pounds?
I sent another hundred pounds to a poor old lady up in Scotland.
Give me her name and address.
I've forgotten it, Inspector.
You're going too far! You're telling lies to a police inspector.
You think I'm a fool, don't you? - What did you do with the
rest of the money?
Well, you won't believe this, Inspector, but it's the truth. A man
threatened me with a gun in a dark street in the East End, and
I had to hand the money over to him. I'll be as poor as a church
mouse when I get out of prison.

719

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The bank robber

A man has robbed a bank. The police have caught the robber, but they don't know where the money is. Inspector Scott is questioning the robber.

Scott:

Robber:

Scott:
Robber
Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber


Scott
Robber
Scott

Robber
Scott
Robber
Scott


Robber


 

What did you do with the money? It was five hundred pounds,
wasn't it?
Yes, it was five hundred pounds, but I haven't got the money
any more.
You've hidden it somewhere, haven't you?
No, I haven't, Inspector. I gave it away.
You gave it away? Who did you give it to?
I lent some of it to a stranger.
A stranger? Tell that to the marines! - Where were you when
you gave the money to this stranger?
In a pub in the East End.,
And why did you give it to him?
He was very poor. He said that his ten children were always
hungry and that his wife was in hospital. He had a photo of his
family, and he showed it to me.
How much money did you give to this "stranger"?
I gave him a hundred pounds.
A hundred pounds? And what did you do with the remaining
four hundred pounds?
I sent another hundred pounds to a poor old lady up in Scotland.
Give me her name and address.
I've forgotten it, Inspector.
You're going too far! You're telling lies to a police inspector.
You think I'm a fool, don't you? - What did you do with the
rest of the money?
Well, you won't believe this, Inspector, but it's the truth. A man
threatened me with a gun in a dark street in the East End, and
I had to hand the money over to him. I'll be as poor as a church
mouse when I get out of prison.

720

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

bank robber
rob
catch - caught - caught
Inspector Scott
question
I haven't got it any more
hide - hid - hidden
somewhere
give away
who did you give it to?
lend -lent -lent
some of it
tell - told - told
tell that to the marines!
marines
when you gave
poor
in hospital
photo
show - showed - shown
how much money
remaining
send - sent - sent
to a poor old lady
up in Scotland
name
address
lie
fool
believe
truth
threaten
gun
dark
hand over
church
get out of prison

razbojnik, lupež, lopov
opljačkati
hvatati, uhititi, uhvatiti, uloviti
inspektor Scott
saslušavati, ispitivati
nemam ga više
sakriti
negdje
dati, predati
gdje ste ga dali?
posuditi, pozajmiti
nešto od toga, dio
reći, kazati
pričaj ti to drugom!
vojnik koji služi na ratnom brodu
kada ste dali
siromašan, a, o
u bolnici
fotografija
pokazati
koliko novca
preostali, a, o
poslati
siromašnoj staroj dami
u Škotsku
ime
adresa
laž
glupan, budala
vjerovati
istina
prijetiti
pištolj
mračan, a, o
izručiti, predati
crkva
izaći iz zatvora

721

U br. 722 čuti ćete dijelove lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 722.

722

723

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 722.

I haven't (have not) got the money any more.
I gave a hundred pounds to a stranger in an East End pub.
He said that his ten children were always hungry and that his wife was in
hospital.
I sent another hundred pounds to a poor old lady up in Scotland.
The rest I had to hand over to a man who threatened me with a gun in a
dark street in Soho.

724

Pregledajte sljedeća pitanja s who. . . to, (= kome?):.

I gave it to a stranger.
Who did you give it to?

He showed them to Bill Taylor. .
Who did he show them to?

U br. 725 vježbati ćete (u 4 faze) pitanja s who. . . to na sljedeći način:

Čujete:
Začuđeno upitate: 
Čujete pitanje:
Ponovite:

I lent the car to my neighbour.
Who did you lend it to?
Who did you lend it to?
Who did you lend it to?

__ Sada obradite zvučni zapis br. 725. Vježba nema primjera.

725

726

U br. 727 vježbati ćete (u 4 faze) pitanja s which (= koji).
Primjer:

Čujete:
Upitate:
Čujete pitanje:
Ponovite:

He took the seven o'clock plane.
Which plane did he take?
Which plane did he take?
Which plane did he take?

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 727.

727

728

Za svakodnevni govorni jezik naročito su važni "upitni izrazi" kao: wasn't it? i don't you? koji se prevode sa "zar ne? "

a. It was five hundred pounds, wasn't it ?
b. You have hidden it somewhere, haven't you ?
c. You think I'm a fool, don't you ?

a. Bilo je pet stotina funti, zar ne?
b. SakriIi ste ga negdje, zar ne?
C. Mislite da sam budala, zar ne?

Pregledajte još jednom sva tri engleska primjera i pokušajte sami da utvrdite pravilo za oblikovanje "upitnih izraza".
U br. 729 vježbati ćete (u 4 faze) oblikovanje upitnih izraza zar ne.
Primjeri:

Čujete:
Kažete: 
Čujete:
Ponovite:

Čujete:
Kažete: 
Čujete:
Ponovite:

Don't you speak English?
You speak English, don't you?
You speak English, don't you?
You speak English, don't you?

Haven't you found it?
You've found it, haven't you?
You've found it, haven't you?
You've found it, haven't you?

__ Sada obradite zvučni zapis br. 729. Vježba nema primjera.

729

730

(Pismena vježba)
Pregledajte sljedeće mogućnosti reda riječi obzirom na to što želimo da istaknemo.


a. I gave
b. He showed


c. I gave
d. He showed

   osoba
him
me

   stvar
the money
the photos

   stvar
 the money.
 the photos.

   osoba
 to him.
 to me.

a.
b.
c.
d.

Dao mu je novac.
Pokazao mi je fotografije.
Njemu je dao novac.
Meni je pokazao fotografije.

Primjeri pokazuju da u slučaju kad je istaknuta osoba, ispred osobne zamjenice stavljamo him, her itd. riječ to.
Proširite sljedeće rečenice prerna primjeru.

Primjer:
 

I lent him the money. (her)
I lent the money to him, not to her.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

I gave her the meat. (him)
I showed Mr Stewart the sales figures. (Mr Taylor)
I sent Jim a parcel. (Joe)
She told him that. (the police)
He's going to lend me a hundred pounds. (you)
I want to give you these things. (a stranger)

731

(Pismena vježba)
Promijenite rečenice prema primjeru.

Primjer:
 

I gave him the book. (one of my friends at night school)
I gave the book to one of my friends at night school.

a.
b.
c. d.
e.
f.

I sent him a parcel. (a friend up in Scotland)
He's going to lend her the money. (his secretary)
We must show him these instruments. (the manager of the group)
I'll have to tell them all this. (the people at the office)
I want to give him this piano. (a friend of our family)
I'm not going to show her this photo. (any of my other friends)

732

(Pismena vježba)
Odgovorite prema primjeru.

Primjer:
 

Who did you give the book to? (my wife)
I gave it to my wife.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

Who did you lend the money to? (a colleague)
Who did you show this letter to? (Mr Brown and Mr Taylor)
Who did you send the parcel to? (a poor old lady up in Scotland)
Who did you hand the letter over to? (his chauffeur)
Who did you give the eggs to? (his son)
Who did you lend the two English dictionaries to? (one of the people
at night school)
Who can I send these things to? (my landlady in London)
Who will you show these pictures to? (my fnend Jack)
Who is he lending these things to? (one of his best friends)
Who are you going to show these photos to? (Frank and Susan)

733

(Pismena vježba)
Stavite was ili were.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

The police. . . . . there, too.
It. . . . . five hundred pounds. . . . . n't it?
The people at the hotel. . . . . very nice.
His homework. . . . . very difficult.
Their children. . . . . not at home.
The men. . . . . very tired.
There. . . . . bad news for the young men from Sydney.

734

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Dala mu je pisma.
Kolegi je dala pisma.
Kada si mu pokazao fotografije?
Kada si njemu pokazao fotografije?
Kome ćeš da pokažeš fotografije?
Bio je prijatan, zar ne?
Vidjeli ste podatke o prodaji, zar ne?
Govorite engleski i francuski, zar ne?
Policija je uhvatila razbojnika koji je opljačkao banku.
Bilo je pet stotina funti, zar ne?

735

Ako mislite da ste sve dijelove 26. lekcije dobro utvrdili, pređite na drugu lekciju iz ove nastavne jedinice.

Kraj 26. lekcije.