engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 24 (od 27)

651

I u novom tekstu koji ćete čuti u br. 652 vježbati ćete usporedbu pridjeva i uspoređivanje. Pošto su riječi iz ovog teksta koje ćemo usporediti većinom dugačke, njima ne dodajemo nastavak -er/-est, već ispred njih stavimo more i most: more expensive, the most convenient itd.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 652.

652

653

Tekst koji ste čuli situacija je iz porodičnog života g. i g-đe Smith: planiraju godišnji odmor. G. Smith bi volio da ide u Eastbourne, a njegova žena želi da vidi Španjolsku. G. Smith se zauzima za Eastbourne, jer je bliži, a njegova žena za Španjolsku, jer su tamo niže cijene. Čak ni argumentom da je španjolski jezik teži od engleskog g. Smith ne uspijeva. Španjolska je svakako "zanimljivija i uzbudljivija" misli g-đa Smith i tako na kraju pričice srećemo oba poznanika u Španjolskoj. Svi automobili pred hotelima imaju britanske tabliee GB. Smith-ovi se pate u svojim posteljama: koža g-đe Smith peče kao vatra, a g. Smith-a boli stomak.
U br. 654 je tekst koji ste čuli napisan. Pozorno ga pratite dok istovremeno još jednom slušate zvučni zapis
__ Za br. 654 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

654

The holiday

Mr and Mrs Smith are making plans for their holiday.

He:
She:

He:

She:
He:
She:
He:


She:

He:
She:

 

Let's go to Eastbourne again this year. It's got the most sunshine.
The most sunshine in England, you mean. But if we really want a
lot of sunshine, why don't we go to Spain?
We don't have to go as far as that. The Channel Islands have a lot
of sunshine, too.
Yes, but Spain is more exciting.
It's also further away. And the journey is more expensive.
Don't forget that in Spain food and lodging are cheaper than in Britain.
And don't you forget that Spanish is more difficult than English.
Why must we go abroad? I say let's go to Eastbourne. It's the
nearest and most convenient place for us.
It's also the most boring place for me. You play golf from
morning till evening. . .
... and you sit in your deck chair all day.
Exactly. But I want something different this year. I want to have a
bit more colour, and I want to meet interesting people. I'm sure
Spain will be more interesting for us than Eastbourne or the Channel Islands.

It is three months later. The Smiths are in Spain. There are a lot of cars outside their hotel. They all have GB plates on them. Mr and Mrs Smith are lying on their beds in their hotel room. They are both very ill: Mrs Smith's skin is burning like fire, and Mr Smith's stomach is aching like hell.

655

U br. 656 slušati ćete tekst još jedanput, sada sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 656 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 656 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

656

The holiday

Mr and Mrs Smith are making plans for their holiday.

He:
She:

He:

She:
He:
She:
He:


She:

He:
She:

 

Let's go to Eastbourne again this year. It's got the most sunshine.
The most sunshine in England, you mean. But if we really want a
lot of sunshine, why don't we go to Spain?
We don't have to go as far as that. The Channel Islands have a lot
of sunshine, too.
Yes, but Spain is more exciting.
It's also further away. And the journey is more expensive.
Don't forget that in Spain food and lodging are cheaper than in Britain.
And don't you forget that Spanish is more difficult than English.
Why must we go abroad? I say let's go to Eastbourne. It's the
nearest and most convenient place for us.
It's also the most boring place for me. You play golf from
morning till evening. . .
... and you sit in your deck chair all day.
Exactly. But I want something different this year. I want to have a
bit more colour, and I want to meet interesting people. I'm sure
Spain will be more interesting for us than Eastbourne or the Channel Islands.

It is three months later. The Smiths are in Spain. There are a lot of cars outside their hotel. They all have GB plates on them. Mr and Mrs Smith are lying on their beds in their hotel room. They are both very ill: Mrs Smith's skin is burning like fire, and Mr Smith's stomach is aching like hell.

657

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The holiday

Mr and Mrs Smith are making
   plans for their holiday.
Let's go to Eastbourne again
   this year.
It's got the most sunshine.
The most sunshine in England,
   you mean.
But if we really
   want a lot of sunshine, why
   don't we go to Spain?
We don't have to go
   as far as that.
The Channel Islands have
   a lot of sunshine, too.
Yes, but Spain is more exciting.
It's also further away.
And the journey is more expensive.
Don't forget that in Spain
   food and lodging are cheaper
   than in Britain.
And don't you forget
   that Spanish is more difficult
   than English.
Why must we go abroad?

I say let's go
   to Eastbourne.
It's the nearest and
   most convenient place for us.
It's also the most boring
   place for me.
You play golf
   from morning till evening. . .
   . . . and you sit in your
   deck chair all day.
Exactly. But I want
   something different this year.
I want to have a bit more colour,
   and I want to meet
   interesting people.
I'm sure Spain will
   be more interesting for us
   than Eastbourne or the
   Channel Islands.
It is three months later:
The Smiths are in Spain.
There are a lot of cars
   outside their hotel.
They all have GB plates on them.
Mr and Mrs Smith are lying on
   their beds in their hotel room.
They are both very ill:
   Mrs Smith's skin is burning
   like fire, and Mr Smith's
   stomach is aching like hell.

Godišnji odmor

G. i g-đa Smith planiraju
   godišnji odmor.
Pođimo i ove godine
   u Eastbourne.
Ima najviše sunca.
Misliš najviše sunca
   u Engleskoj.
Ali, ako zaista želimo
   mnogo sunca, zašto
   ne idemo u Španjolsku?
Ne treba da idemo
   tako daleko.
I otoci u La Manche-u imaju
   mnogo sunca.
Da, ali Španjolska je uzbudljivija.
Ali i dalje je.
I put je skuplji.
Ne zaboravi da su u Španjolskoj
   hrana i stan jeftiniji
   nego u Britaniji.
A ti ne zaboravi da je
   španjolski jezik teži od
   engleskog.
Zašto moramo da idemo
   u inozemstvo.
Dakle, pođimo u Eastbourne.

Najbliže je i najpogodnije
   mjesto za nas.
I najdosadnije mjesto za mene.

Ti igraš golf
   od jutra do večeri
   . . . a ti sjediš u svom
   naslonjaču po cijeli dan.
Točno, ali ove godine
   želim nešto drugo.
Voljela bih da malo više
   pocrnim i da upoznam
   zanimljiv svijet.
Sigurna sam da će Španjolska
   biti za nas zanimljivija
   od Eastbourne-a ili
   otoka u La Manche-u.
Tri mjeseca kasnije:
Smith-ovi su u Španjolskoj.
Pred njihovim hotelom ima
   mnogo automobila.
Svi imaju GB tablice.
G. i g-đa Smith leže na
   krevetima u hotelskoj sobi.
Oboje su veoma bolesni:
   Koža g-đe Smith vrela je
   kao vatra, a g. Smith-a
   strašno boli stomak.

658

U br. 659 opet ima nekoliko riječi težih za izgovor. Svaku riječ čuti ćete dva puta. I vi ju u stanci koja sljedi dva puta ponovite i istovremcno gledajte u tekst kako se piše.
__ Za br. 659 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

659

food
months
aching
colour
journey
abroad
Agatha

difficult
elegance
interesting
convenient
department
exhibition
organization

660

U br. 661 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 661 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 661 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

661

The holiday

Mr and Mrs Smith are making plans for their holiday.

He:
She:

He:

She:
He:
She:
He:


She:

He:
She:

 

Let's go to Eastbourne again this year. It's got the most sunshine.
The most sunshine in England, you mean. But if we really want a
lot of sunshine, why don't we go to Spain?
We don't have to go as far as that. The Channel Islands have a lot
of sunshine, too.
Yes, but Spain is more exciting.
It's also further away. And the journey is more expensive.
Don't forget that in Spain food and lodging are cheaper than in Britain.
And don't you forget that Spanish is more difficult than English.
Why must we go abroad? I say let's go to Eastbourne. It's the
nearest and most convenient place for us.
It's also the most boring place for me. You play golf from
morning till evening. . .
... and you sit in your deck chair all day.
Exactly. But I want something different this year. I want to have a
bit more colour, and I want to meet interesting people. I'm sure
Spain will be more interesting for us than Eastbourne or the Channel Islands.

It is three months later. The Smiths are in Spain. There are a lot of cars outside their hotel. They all have GB plates on them. Mr and Mrs Smith are lying on their beds in their hotel room. They are both very ill: Mrs Smith's skin is burning like fire, and Mr Smith's stomach is aching like hell.

662

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The holiday

Mr and Mrs Smith are making plans for their holiday.

He:
She:

He:

She:
He:
She:
He:


She:

He:
She:

 

Let's go to Eastbourne again this year. It's got the most sunshine.
The most sunshine in England, you mean. But if we really want a
lot of sunshine, why don't we go to Spain?
We don't have to go as far as that. The Channel Islands have a lot
of sunshine, too.
Yes, but Spain is more exciting.
It's also further away. And the journey is more expensive.
Don't forget that in Spain food and lodging are cheaper than in Britain.
And don't you forget that Spanish is more difficult than English.
Why must we go abroad? I say let's go to Eastbourne. It's the
nearest and most convenient place for us.
It's also the most boring place for me. You play golf from
morning till evening. . .
... and you sit in your deck chair all day.
Exactly. But I want something different this year. I want to have a
bit more colour, and I want to meet interesting people. I'm sure
Spain will be more interesting for us than Eastbourne or the Channel Islands.

It is three months later. The Smiths are in Spain. There are a lot of cars outside their hotel. They all have GB plates on them. Mr and Mrs Smith are lying on their beds in their hotel room. They are both very ill: Mrs Smith's skin is burning like fire, and Mr Smith's stomach is aching like hell.

663

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

make plans
let's go to Eastboume
Eastbourne

it's got (= it has got = it has)
the most sunshine
mean - meant - meant
a lot of sunshine
Spain
we don't have to go
as far as that
Channel Islands

further away
journey
more expensive
forget - forgot - forgotten
food and lodging
cheap
Britain
Spanish
difficult
go abroad
near - nearer - nearest
convenient
play golf
from morning till evening
deck chair
something different
a bit more colour
meet - met - met
interesting
outside their hotel
GB plates
skin
fire
stomach
ache like hell

planirati, praviti planove
pođimo u Eastboume
(engl. morsko kupalište,
   70 000 stanovnika)
ima
najviše sunca
namjeravati, misliti, htjeti reći
mnogo sunca
Španjolska
ne moramo da idemo
tako daleko
britansko otoćje u kanalu La Manche
   (bliže francuskoj obali)
dalje
put, putovanje
skuplji, a, e
zaboraviti
hrana i stan
jeftin
Velika Britanija
španjolski
težak
ići u inozemstvo
blizu
ugodan, povoljan
igrati golf
od jutra do večeri
stolica na rasklapanje (ležanje)
nešto drugačije (drugo)
malo više boje
sresti, upoznati se
zanimljiv
ispred hotela, pred hotelom
GB tablice
koža
vatra
želudac, stomak
užasno boljeti

664

U br. 665 čuti ćete dijelove lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 665.

665

666

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 665.

Spain has more sunshine than the Channel Islands.
But it's (it is) also further away, and the journey is more expensive.
Eastbourne is the nearest and most convenient place for us.
I want to have a bit more colour, and I want to meet interesting people.
I'm (I am) sure Spain will be more exciting for us than Eastbourne or
the Channel Islands.

667

Duže riječi koje bi s nastavkom -er/-est zvučile neobično, (ili bile teške za izgovor), usporedirno s -more i -most koje stavljamo ispred riječi koju usporedimo:

an expensive car
skupi automobil

a difficult job
težak posao

a more expensive car
skuplji automobil

a more difficult job
teži posao

the most expensive car
najskuplji automobil

the most difficult job
najteži posao
       

U br. 668 vježbati ćete takovu vrstu uspoređivanja (u 4 faze) na sljedeći način:
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

Is Spanish as difficult as French?
It's even more difficult than French.
It's even more difficult than French.
It's even more difficult than French.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 668. Vježba nema primjera.

668

669

U ovoj ste lekciji opet upoznali nekoliko nepravilnih oblika usporedbi:

far - further – furthest
much - more – most
many - more – most

dalek - dalji - najdalji
mnogo - više - najviše
mnogo - više - najviše (mn.)

U br. 670 vježbati ćete različite oblike uspoređivanja (u 4 faze), tj. s more, s -er i nepravilne. Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

This car is not expensive.
Perhaps it's more expensive than you think.
Perhaps it's more expensive than you think.
Perhaps it's more expensive than you think.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 670. Ni ova vježba nema primjera.

670

671

I u br. 672 vježbati ćete različite oblike uspoređivanja (ovoga puta s most, s -est i nepravilne (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

This dress is very expensive.
Yes, it's the most expensive of them all.
Yes, it's the most expensive of them all.
Yes, it's the most expensive of them all.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 672. Vježba nema primjera.

672

673

(Pismena vježba)
Za hrvatsku riječ mnogo u engleskom jeziku imamo tri izraza:
much ili a lot of (za jedninu) i many ili a lot of (za množinu):

Upitamo:
Negiramo:
Potvrdimo:

Upitamo:
Negiramo:
Potvrdimo:

How much luggage has he got?
He hasn't got much luggage.
He's got a lot of luggage.

How many books has he got?
He hasn't got many books.
He's got a lot of books.

prtljaga (jedn.)knjige (množ.)

Vodite računa o sljedećem: much i many najčešće upotrebljavamo u upitnim i odrečnim rečenicama. U potvrdnim rečenicama je češće: a lot of

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

How . . . . . money will you need?
He hasn't got. . . . . homework today.
The dogs make. . . . . noise.
There isn't. . . . . work for you today.
He's got. . . . . money in the bank.
We haven't got. . . . . luggage.
She hasn't got. . . . . dresses.
Are there. . . . . hotels in this neighbourhood?
Do you have. . . . . questions?
There were. . . . . mistakes in your letter.
He hasn't got. . . . . friends here in London.
She'll have. . . . . visitors this afternoon.

674

(Pismena vježba)
Dopunite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

He is very careful, but his wife is even. . . . . than he is.
He is very careful, but his wife is even more careful than he is.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

French is very difficult, but English is even. . . . . than French.
His life is very exciting, but her life is eyen . . . . . than his.
The dress was very expensive, but the coat was even. . . . . than the dress.
They were very angry, but their manager was even. . . . . than they were.
My boss is very busy, but his secretary is even. . . . . than he is.
They're very nervous, but their children are even. . . . . than they are.
This car is very fast, but my wife's sports car is even. . . . . than this one.
Mr Stewart is very patient, but his chauffeur is even. . . . . than he is.
The children were very tired, but I was even. . . . . than they were.
The food was very bad, but the drinks were even. . . . . than the food.

675

(Pismena vježba)
Dopunite rečenice prema sljedećim primjerima:

Primjeri: 

He's the. . . . . pianist in Britain. (famous)
He's the most famous pianist in Britain.

In Spain, food and lodging are. . . . . than here. (cheap)
In Spain, food and lodging are cheaper than here.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

London is one of the. . . . . cities in the world. (exciting)
She always comes. . . . . than the others. (early)
This is the. . . . . question of them all. (silly)
Spain is . . . . . than Eastbourne. (interesting)
She's even. . . . . than her husband. (nervous)
Your present was the. . . . . of them all. (wonderful)
He's. . . . . than most of his colleagues. (slow)
He's always got the. . . . . model. (late)
He says she is the. . . . . secretary in the world. (bad)

676

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.

Ako zaista želimo mnogo sunca moramo ići u Španjolsku.
U Španjolskoj su hrana i stan jeftiniji nego u Engleskoj.
U Španjolskoj ćemo sresti mnogo zanimljivog svijeta.
U Španjolskoj ćemo pocrniti koliko hoćemo.
Naravno da je put u Španjolsku skuplji, ali je Španjolska uzbudljivija.

677

Obradili ste već toliko gradiva iz Engleskog – Programa za početnike da poslije svake lekcije stvarno znate, da Ii je bila teška i da Ii bi trebalo još nešto da ponovite; ako to nije potrebno, pređite na novu lekciju.

Kraj 24. lekcije.