engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 21 (od 27)

571

Novi engleski tekst koji ćete slušati u br. 572 skoro da nema novih riječi, ali ćete novim oblikom za prošlost koji donosi tekst, obogatiti svoje izražajne mogućnosti.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 572.

572

573

U tckstu ste doznali kako je naš poznanik g. Watson podnio naporan dan u Londonu. Sve je teklo po programu: obuzdao je svoju želju – da vidi London, a i London je ukrotio njega, jer g. Watson sada leži bolestan u krevetu. Po svoj prilici tako veliki grad kao što je London neće opet pokušati da razgledava sarno za jedan dan. U sljedećem broju je tekst koji ste čuli, napisan. Pozorno ga pratite dok istovremeno još jednom slušate zvučni zapis
__ Za br. 574 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

574

The man who "did" London

Here we can see Mr Watson again.
He is lying in bed, and he is very ill.
What has happened? What has he done?
Well...
He has had a look at Buckingham Palace, No.10 Downing Street,
and Nelson's Column.
He has visited Westminster Abbey and the Houses of Parliament,
St 'Paul's Cathedral and the Tower of London.
He has watched the Changing of the Guard in front of Buckingham
Palace and he has had a look at the Crown Jewels , in the Tower.
He has been to all the great museums and art galleries.
He has taken pictures of a bobby, a bus, and a beefeater.
He has had dinnerin a West End restaurant and a pint of bitter in
an East End pub.
He has seen a Shakespeare play at the Old Vic and a floor show at
a night club in Mayfair.
He has really "done" a great city in one day, but he has learnt his lesson,
too, and he isn't going to do it again.

575

U br. 576 čuti ćete tekst još jedanput, sada sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 576 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 576
__ Za br. 576 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

576

The man who "did" London

Here we can see Mr Watson again.
He is lying in bed, and he is very ill.
What has happened? What has he done?
Well...
He has had a look at Buckingham Palace, No.10 Downing Street,
and Nelson's Column.
He has visited Westminster Abbey and the Houses of Parliament,
St 'Paul's Cathedral and the Tower of London.
He has watched the Changing of the Guard in front of Buckingham
Palace and he has had a look at the Crown Jewels , in the Tower.
He has been to all the great museums and art galleries.
He has taken pictures of a bobby, a bus, and a beefeater.
He has had dinnerin a West End restaurant and a pint of bitter in
an East End pub.
He has seen a Shakespeare play at the Old Vic and a floor show at
a night club in Mayfair.
He has really "done" a great city in one day, but he has learnt his lesson,
too, and he isn't going to do it again.

577

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The man who "did" London

Here we can see Mr W. again.
He is lying in bed,
   and he is very ill.
What has happened?
What has he done?
Well...
He has had a look at
   Buckingham Palace,
   No. 10 Downing Street,
   and Nelson's Column.
He has visited
   Westminster Abbey
   and the Houses of Parliament,
   St Paul's Cathedral
   and the Tower of London.
He has watched
   the Changing of the Guard
   in front of Buckingham Palace,
   and he has had a look at
   the Crown Jewels in the Tower.
He has been to
   all the great museums
   and art galleries.
He has taken pictures of
   a bobby, a bus,
   and a beefeater.
He has had dinner
   in a West End restaurant
   and a pint of bitter
   in an East End pub.
He has seen a Shakespeare play
   at the Old Vic
   and a floor show
   at a night club in Mayfair.
He has really "done"
   a great city in one day,
   but he has learnt his lesson, too,
   and he isn't going to do it again.

Čovjek koji je razgledao London

Ovdje opet vidimo g. Watson-a.
Leži u krevetu i veoma
   je bolestan.
Što se dogodilo?
Što je uradio?
Pa,.. .
Razgledao je Buckingham-sku
   palaću,
   ulicu Downing br. 10
   i Nelson-ov spomenik.
Posjetio je Westminster-sku
   opatiju i zgrade
   parlamenta, katedralu
   sv. PavIa,
   i Londonsku tvrđavu.
Gledao je promjenu
   straže ispred Buckingham-ske
   palaće i pogledao
   je krunske dragulje
   u tvrđavi.
Bio je u svim velikim
   muzejima, i umjetničkim
   galerijama.
Snimio je policajca,
   autobus i stražara
   u tvrđavi.
Večerao je u restaranu
   u zap. dijelu Londona i popio
   kriglu piva u pivnici .
   u ist. dijelu Londona.
Vidio je Shakespeare-ov
   komad u kazalištu Old Vic
   i program u noćnorn
   lokalu u Mayfair-u.
Zaista je razgledao
   veliki grad za jedan dan,
   ali opametio se i
   neće više to ponoviti.

578

U br. 579 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 579 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 579 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

579

The man who "did" London

Here we can see Mr Watson again.
He is lying in bed, and he is very ill.
What has happened? What has he done?
Well...
He has had a look at Buckingham Palace, No.10 Downing Street,
and Nelson's Column.
He has visited Westminster Abbey and the Houses of Parliament,
St 'Paul's Cathedral and the Tower of London.
He has watched the Changing of the Guard in front of Buckingham
Palace and he has had a look at the Crown Jewels , in the Tower.
He has been to all the great museums and art galleries.
He has taken pictures of a bobby, a bus, and a beefeater.
He has had dinnerin a West End restaurant and a pint of bitter in
an East End pub.
He has seen a Shakespeare play at the Old Vic and a floor show at
a night club in Mayfair.
He has really "done" a great city in one day, but he has learnt his lesson,
too, and he isn't going to do it again.

580

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The man who "did" London

Here we can see Mr Watson again.
He is lying in bed, and he is very ill.
What has happened? What has he done?
Well...
He has had a look at Buckingham Palace, No.10 Downing Street,
and Nelson's Column.
He has visited Westminster Abbey and the Houses of Parliament,
St 'Paul's Cathedral and the Tower of London.
He has watched the Changing of the Guard in front of Buckingham
Palace and he has had a look at the Crown Jewels , in the Tower.
He has been to all the great museums and art galleries.
He has taken pictures of a bobby, a bus, and a beefeater.
He has had dinnerin a West End restaurant and a pint of bitter in
an East End pub.
He has seen a Shakespeare play at the Old Vic and a floor show at
a night club in Mayfair.
He has really "done" a great city in one day, but he has learnt his lesson,
too, and he isn't going to do it again.

581

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa: (Vodite računa o sljedećem: od ove lekcije ćemo osim prošlog oblika navoditi i oblik nepravilnih glagola koji stoji iza have [usporedi br. 587]).

the man who "did" London
lie in bed
ill
what has happened?
do - did – done
he has had a look at Buckingham
   Palace
he has been to ...
he has taken pictures
see - saw - seen
he has learn this lesson

čovjek koji je razgledao London
ležati u postelji
bolestan, a, o
što se dogodilo?
činiti, vršiti
razgledao je Buckingham-sku
   palaću
bio je u ...
snimio je
vidjeti
opametio se

582

U br. 583 čuti ćete dio ove lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 583.

583

584

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 4, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 583.

Mr Watson is lying in bed.
He is (He's) very ill.
What has (What's) happened?
Well, he has (he's) done a great city in one day.
But he has (he's) learnt his lesson, too,
and he isn't (is not) going to do it again.

585

U ovoj lekciji upoznali ste oblik koji nazivamo "have-oblik":

he has visited
they have helped

posjetio je
pomogli (pomagali) su

Vodite računa o sljedećem:

1. pravilni glagoli iza glagola have has uvijek dobijaju nastavak -ed.
(usporedi br. 469-470 i br. 478)
2. have-obliku u hrvatskom jeziku odgovara oblik glagola biti
(sam, si, je itd.)
I have visited = posjetio sam

U br. 586 vježbati ćete novi oblik (u 4 faze). Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

They're going to arrest him.
They have just arrested him.
They have just arrested him.
They have just arrested him.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 586.

586

587

Oblike nepravilnih glagola koji se upotrebljavaju iza have/has treba jednostavno naučiti, jer nema pravila (isto tako i prošli oblik, usporedi br. 507). Baš zato ih navodimo u riječniku. Neke ste već upoznali:

I have had
they have done
he has learnt
he has seen
we have taken
he has been

imao sam
činili su
, (u)radili su
učio je, naučio je
vidio je
uzeli smo
bio je

U br. 588 vježbati ćete (u 4 faze) have-oblik pravilnih i nepravilnih glagola. (Vodite računa i o kratkim oblicima: 've, umjesto have , 's umjesto has):

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

He visits them often.
Yes, he's (= he has) just visited them again.
Yes, he's just visited them again.
Yes, he's just visited them again.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 588. Vježba nema primjera.

588

589

(Pismena vježba)
Odgovorite kratko, kao što pokazuju primjeri.

Primjeri: 

Have they seen Buckingham Palace? (yes)
Yes, they have.

Have they seen the Tower? (no)
No, they haven't.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Have they arrested him? (yes)
Have you answered her letter? (no)
Has he been to the East End? (yes)
Has the money arrived? (yes)
Has she typed that letter? (no)
Have you corrected your mistakes? (yes)
Have they done their homework? (no)
Have you invited them? (no)
Has he painted the walls? (yes)
Have you phoned the office? (no)

590

(Pismena vježba)
Postavite pitanja koja počinju s Haven't . . . ili Hasn't . . .

Primjer:
 

They've arrested Parker. (Miller)
Haven't they arrested Miller, too?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

They've invited the Browns. (the Taylors)
He's done the West End. (the East End)
He's flirted with Kate. (Ann)
She's asked her mother. (her husband)
They've painted the chairs. (the tables)
He's corrected Jane's mistakes. (Betty's)
They've been to London. (New York)
They've phoned the doctor. (the police)
She's seen Westminster Abbey. (St Paul's Cathedral)
They've talked to the staff manager. (the managing director)
She's visited America. (Australia)

591

(Pismena vježba)
Stavite have-oblike glagola u zagradi.

Primjer:
 

They ..... Buckingham Palace. (see)
They have seen Buckingham Palace.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Dick. . . . . the walls of his room red. (paint)
She. . . . . in London. (arrive)
The Browns. . . . . us. (invite)
You. . . . . me very much. (help)
He. . . . . three foreign languages. (learn)
The children. . . . . some pictures of the Tower. (take)
We. . . . . a look at the statue of Eros in Piccadilly Circus. (have)
Mr Watson. . . . . to a night club in Soho. (be)

592

(Pismena vježba)
Postavite pitanja s What. . . Who. . . How many i Whose. . . i izrazite čuđenje.

Primjeri: 

I've seen a red canary. (what)
What have you seen?

They've arrested Parker. (who)
Who have they arrested?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

We've painted the tables and the chairs. (what)
They've invited Mr Sharp. (who)
He's had three pints of bitter. (how many)
She's corrected your mistakes. (whose)
They've had a look at the Crown Jewels. (what)
She's often helped my wife. (who)
They've invited twenty-five people. (how many)
She's married the son of her boss. (whose)
She's done it for her husband. (who)

593

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.

Udala se za miljonera.
Odgovorio je na njezino pismo.
Ispravio sam sve tvoje greške.
Nisam vidio njezinog psa.
Nije uradila svoje domaće zadatke.
Nismo pozvali Braunove.
Vratila se u Hamburg.

594

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

       for, from, on, round, with

a.
b.
c.
d.
e.

Betty is back. . . . . her shopping.
She's got some bananas and peanuts. . . . . her husband.
They must be very careful. . . . . their money. . . . . the rest of the month.
Betty's new dress is . . . . . the fashion shop. . . . . the corner.
She wants to put it . . . . . at once.

595

Poslušajte još i popratne tekstove uz slike u boji i ponavljajte pojedine skupine riječi koje čujete sa zvučnog zapisa. Zatim pozorno obradite posljednju četvrtinu cjelokupnog programa.
Pregled novih izraza iz tekstova uz slike:

dome
spire
St Jame's Park
Horse Guards

Life Guard
take place
present home
National Theatre Company
the London Planetarium


Madame Tussaudwaxworks
exhibition
Old Curiosity shop
sixteen-century antique
shop
Portsmouth Street
(Sir) Christopher Wrenarchitect
south bank of the Thames
amusement arcade

"one-armed bandits"

variety
slot machine
Cockney
pride
Jermyn Street

kupola
zvonik
park u Londonu S. W. 1
(straža na konju,
   zgrada u Whitehall)
tjelesna straža
dešavati se, zbivati se, biti
sadašnje sjedište
britansko narodno kazalište
londonski planetarij
   (u ulici Merileboun,
   London N. 10. 1)
(1760-1850, osnivač muzeja
   voštanih figura u
   Merileboun ulici
   London, N. W. 1)
voštane lutke
izložba
trgovina starim stvarirna
antička trgovina
iz 16. vijeka
(ulica u Londonu W. C. 2)
(1632-1723, engleski arhitekt
   koji je izgradio
   katedralu
   sv. PavIa)
arhitekt, neimar
južna obala Temze
arkada za zabavu
   (hodnik na svodove)
"jednoruki banditi" - automati
   za zabavu
raznovrsnost
automat
londonsko narječje
ponos
(ulica u Londonu S. W. 1)

SLIKE 

The domes and
spires of
Whitehall seen
from the bridge
in St James's
Park


Horse Guards in
Whitehall, where
the Changing of
the Queen's
Life Guard takes
place every day
 

The Old
Curiosity Shop,
famous
sixteenth-
century
antique
shop in
Portsmouth
Street
The house of
Christopher
Wren, architect
of St Paul's
Cathedral,
on the south
bank of the
Thames
 

The Old Vic
Theatre,
present home of
the National
Theatre
Company
The London
Planetarium
and Madame
Tussaud's
famous
waxworks
exhibition
 

Amusement
arcade with
"one-armed
bandits" and a
variety of slot
machines


Inside the
Cockney Pride
pub in Jermyn
Street, behind
Piccadilly
Circus
 

Kraj 21. lekcije.