engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 19 (od 27)

519

Novi engleski tekst koji ćete čuti u br. 520 nema mnogo novih riječi, nl teških gramatičkih oblika, zato ćete ga s lakoćom obraditi.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 520.

520

521

Tekst koji ste slušali razgovor je između John-a i njegove žene Betty. Betty je bila u kupovinu, ali nije kupila sve namirnice koje je John očekivao: umjesto telećih odrezaka donijla je goveđe kobasice, umjesto svježih jagoda banane, umjesto čokoladnog keksa John će morati da jede kikiriki, a o nekom viskiju nema ni govora. Do kraja mjeseca treba da se štedi, tješi Betty razočaranog supruga. John hoće da zna zašto najednom ta štednja, a Betty mu objašnjava da ima za njega iznenađenje, nešto vrlo lijepo: novu haljinu iz radnje iza ugla.
U sljedećem broju je tekst koji ste čuli, napisan. Pozorno ga pratite dok istovremeno još jednom slušate zvučni zapis
__ Za br. 522 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

522

Shopping

John and Betty are a young married couple. Betty is just back from her shopping. John wants to know what she bought.

John:
Betty:
John:
Betty:

John:

Betty:

John:

Betty:
John:
Betty:

John:
Betty:

 

Did you buy any fillet steaks?
No, I didn't buy any fillet steaks, but I bought some beef sausages,
Oh! - Did you get any fresh strawberries?
No, I didn't get any strawberries, darling, but I got some bananas
for you. .
Bananas? Good heavens! - Did you buy any chocolate biscuits
for me?
No, I didn't buy any chocolate biscuits for you, John, but I bought
you some peanuts.
Good Lord! - But I hope you remembered to bring some
whisky!
No, darling, I'm afraid there won't be any whisky for you tonight.
No whisky? Why not?
Well, you see, darling, we must be very careful with our money
for the rest of the month.
Why must we be careful with our money?
Because I've got a surprise, but it isn't anything to eat. It's something
really nice: a new dress from that fashion shop round the
corner. Don't look so grim, darling! Just wait until I put it on!

523

U br. 524 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 524 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 524 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

524

Shopping

John and Betty are a young married couple. Betty is just back from her shopping. John wants to know what she bought.

John:
Betty:
John:
Betty:

John:

Betty:

John:

Betty:
John:
Betty:

John:
Betty:

 

Did you buy any fillet steaks?
No, I didn't buy any fillet steaks, but I bought some beef sausages,
Oh! - Did you get any fresh strawberries?
No, I didn't get any strawberries, darling, but I got some bananas
for you. .
Bananas? Good heavens! - Did you buy any chocolate biscuits
for me?
No, I didn't buy any chocolate biscuits for you, John, but I bought
you some peanuts.
Good Lord! - But I hope you remembered to bring some
whisky!
No, darling, I'm afraid there won't be any whisky for you tonight.
No whisky? Why not?
Well, you see, darling, we must be very careful with our money
for the rest of the month.
Why must we be careful with our money?
Because I've got a surprise, but it isn't anything to eat. It's something
really nice: a new dress from that fashion shop round the
corner. Don't look so grim, darling! Just wait until I put it on!

525

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

Shopping

John and Betty are a young
   married couple.
Betty is just back
   from her shopping.
John wants to know
   what she bought.
Did you buy any fillet steaks?
No, I didn't buy any fillet
   steaks,
   but I bought
   somebeef sausages.
Oh! - Did you get
   any fresh strawberries?
No, I didn't
   get any strawberries,
   darling, but I got
   some bananas for you.
Bananas? Good heavens!
Did you buy
   any chocolate biscuits for me?
No, I didn't buy
   any chocolate biscuits for you,
   John, but I bought you
   some peanuts.
Good Lord!
But I hope
   you remembered
   to bring some whisky!
No, darling, I'm afraid
   there won't be any whisky
   for you tonight.
No whisky? Why not?
Well, you see, darling,
   we must be very careful
   with our money
   for the rest of the month. ,
Why must we be careful
   with our money?
Because I've got a surprise,
   but it isn't anything to eat.
It's something really nice:
   a new dress
   from that fashion shop
   round the comer.
Don't look so grim,
   darling! Just wait
   until I put it on!

Kupovina

John i Betty su mladi
   bračni par.
Betty se baš vratila iz
   kupovine.
John želi da zna
   što je kupila.
Jesi li kupila teleće odreske?
Ne, nisam kupila
   teleće odreske,
   ali sam kupila goveđe
   kobasice.
A! Jesi Ii nabavila.
   svježe jagode?
Ne nisam nabavila jagode,
   dragi, ali sam nabavila
   banane za tebe.

Banane! Za ime božje?
Jesi li mi kupila
   čokoladni keks?
Ne, nisam ti kupila
   čokoladni keks, ali sam
   ti kupila kikirikija.

Oho!
Ali, nadam se da si se sjetila
   da doneseš viski!

Ne, dragi, na žalost
   večeras neće biti viskija
   za tebe.
Neće biti viskija? A zašto?
Pa, vidiš dragi, moramo
   biti vrlo pažljivi s novcem
   do kraja mjeseca.

Zašto moramo biti
   pažljivi s novcem?
Jer imam iznenađenje,
   ali nije ništa za jelo.
Nešto stvarno lijepo:
   novu haljinu iz modne radnje
   iza ugla.

Ne gledaj tako
   namrgođeno, dragi!
   Pričekaj samo da je obučem!

526

U br. 527 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 527 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 527 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

527

Shopping

John and Betty are a young married couple. Betty is just back from her shopping. John wants to know what she bought.

John:
Betty:
John:
Betty:

John:

Betty:

John:

Betty:
John:
Betty:

John:
Betty:

 

Did you buy any fillet steaks?
No, I didn't buy any fillet steaks, but I bought some beef sausages,
Oh! - Did you get any fresh strawberries?
No, I didn't get any strawberries, darling, but I got some bananas
for you. .
Bananas? Good heavens! - Did you buy any chocolate biscuits
for me?
No, I didn't buy any chocolate biscuits for you, John, but I bought
you some peanuts.
Good Lord! - But I hope you remembered to bring some
whisky!
No, darling, I'm afraid there won't be any whisky for you tonight.
No whisky? Why not?
Well, you see, darling, we must be very careful with our money
for the rest of the month.
Why must we be careful with our money?
Because I've got a surprise, but it isn't anything to eat. It's something
really nice: a new dress from that fashion shop round the
corner. Don't look so grim, darling! Just wait until I put it on!

528

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

Shopping

John and Betty are a young married couple. Betty is just back from her shopping. John wants to know what she bought.

John:
Betty:
John:
Betty:

John:

Betty:

John:

Betty:
John:
Betty:

John:
Betty:

 

Did you buy any fillet steaks?
No, I didn't buy any fillet steaks, but I bought some beef sausages,
Oh! - Did you get any fresh strawberries?
No, I didn't get any strawberries, darling, but I got some bananas
for you. .
Bananas? Good heavens! - Did you buy any chocolate biscuits
for me?
No, I didn't buy any chocolate biscuits for you, John, but I bought
you some peanuts.
Good Lord! - But I hope you remembered to bring some
whisky!
No, darling, I'm afraid there won't be any whisky for you tonight.
No whisky? Why not?
Well, you see, darling, we must be very careful with our money
for the rest of the month.
Why must we be careful with our money?
Because I've got a surprise, but it isn't anything to eat. It's something
really nice: a new dress from that fashion shop round the
corner. Don't look so grim, darling! Just wait until I put it on!

529

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

married couple
just back
buy - bought
fillet steak
I didn't buy any fillet steaks
beef sausage
strawberry
get - got
banana
chocolate biscuits
peanut
good Lord!
I hope you remembered to bring
   some whisky!
bring - brought
I'm afraid there won't be any
   whisky
tonight
rest
why must we be careful?
because
it isn't anything to eat
something really nice
fashion shop
don't look so grim!
just wait!
put it on

bračni par
baš se vratila
kupiti
teleći odrezak
nisam kupila teleće odreske
goveđa kobasica
jagoda
dobiti, nabaviti
banana
čokoladno pecivo
kikiriki
oho! (gospode bože!)
nadam se da si se sjetila
   da doneseš viski! .
donijeti
na žalost, neće biti
   viskija
večeras
ostatak, ostali
zašto moramo biti pažljivi?
zato, jer, zato što
nije za jelo
nešto zaista lijepo
modna radnja
ne gledaj tako namrgođeno!
pričekaj sarno
obući

530

U br. 531 čuti ćete dio ove lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 531.

531

532

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 4, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 531.

She didn't (did not) buy any fillet steaks.
She didn't (did not) get any strawberries.
She didn't (did not) bring any whisky.
But she bought a nice new dress at the fashion shop round the corner.

533

Upoznati ćete razliku između any i some.

1.
U upitnim rečenicama upotrebljava se any:

Did you buy any biscuits?
Da Ii si kupila kekse?

Did you get any whisky?
Da Ii si kupila viski?

Did you bring anything to eat?
Da Ii si donijela nešto za jelo?

2. U potvrdnim rečenicama obično se upotrebljava some:

I bought you some peanuts.
Kupila sam ti kikiriki.

I brought you some milk.
Donijela sam ti mlijeka.

I've got something really nice.
Imam nešto stvarno lijepo.

Sada ćete vježbati (u 4 faze) upotrebu any i some. Primjer:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete odgovor:
Ponovite odgovor:

Did you buy any biscuits?
Yes, of course I bought some biscuits.
Yes, of course I bought some biscuits.
Yes, of course I bought some biscuits.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 534.

534

535

Vidjeli ste da se u upitnim rečenicama najčešće upotrebljava any. Isto to važi i za odrečne rečenice.

She didn't buy any strawberries.
Nije kupila jagode.

She didn't buy any whisky.
Nije kupila viski.

It isn't anything to eat.
Nije za jelo.

U br. 536 vježbati ćete (u 4 faze) upotrebu any u upitnim odrečnim rečenicarna. Primjer:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Did he ask any questions?
No, he didn't ask any questions.
No, he didn't ask any questions.
No, he didn't ask any questions.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 536.

536

537

(Pismena vježba)
Umjesto there isn't any može se upotrebiti no, kao što pokazuje primjer:

There is no whisky in the house.
There isn't any whisky in the house.

Promjenite rečenice prema sljedećim primjerima:

Primjeri: 

There are no peanuts in the house.
There aren't any peanuts in the house.

There's no tea in the house.
There isn't any tea in the house.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

There are no newspapers in the living room.
There's no money on the table.
There are no presents in this parcel.
There are no mistakes in this letter.
They've got no oranges.
I've got no questions.
We've got no work for you.
She's got no time for Jim.
He has no money for books.

538

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećim primjerima.

Primjeri: 

Did you get any cigarettes? (yes)
Yes, I got some cigarettes.

Did you learn anything? (no)
No, I didn't learn anything.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Did he bring any letters? (yes)
Did he say anything? (no)
Did they have any questions? (yes)
Did she make any phone calls? (no)
Did you recognize any of the men? (yes)
Did yon see any new books? (no)
Did she want any bananas? (no)
Did he take any of the books home? (yes)
Did he talk to any of his colleagues? (yes)
Did she learn any foreign languages? (no)

539

(Pismena vježba)
Promjenite rečenice prema sljedećim primjerima.

Primjeri: 

I'm sure he's at home.
He must be at home.

I'm sure she isn't his secretary.
She can't be his secretary.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

I'm sure he's the famous pianist.
I'm sure he isn't a doctor.
I'm sure she's a pupil of Miss Smith.
I'm sure this man isn't a beefeater.
I'm sure they're not for us.
I'm sure he's the boss's future son-in-law.
I'm sure there isn't any money on my desk.
I'm sure these eggs are very fresh.

540

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećem primjeru.

Primjer:
 

Why are they arresting him? (he robbed a man)
They're arresting him because he robbed a man.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Why are you buying beef sausages? (John likes them)
Why is she drinking tea? (there isn't any coffee)
Why did he ask you for money? (he hadn't got any)
Why did she go to England? (she wanted to learn the language)
Why didn't you answer? (I had no time)
Why hasn't he got a bank account? (he's got no money)
Why don't you like her coffee? (it's too strong)
Why must you go? (my wife is waiting)

541

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

     about, at, by, for, in, like, on, to, with

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

She always goes to the hairdresser's. . . . . Thursdays.
He's writing a letter. . . . . Mrs Lee in New York.
She usually goes shopping. . . . . the morning.
Your mother can live. . . . . us, of course.
John is still. . . . . the doctor's.
I work. . . . . a horse from morning. . . . . night.
He listened. . . . . a while.
She's learning English. . . . . night school.
I always take the train. . . . . town. . . . . five past seven.
Why don't we go . . . . . the cinema?
I travel to work. .. . . underground.
She went. . . . . London on Tuesday.
I'm worried. . . . . the children.
She never asks me . . . . . money.

542

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

On ne pije alkohol.
Nema novaca.
Kod kuće nema jagoda.
Neće napraviti grešku (pogriješiti).
Ništa ne znamo.
Ona ne želi da uči strane jezike.
On ide u večernju školu, jer želi da nauči engleski.
Udala se za njega, jer je milionerev sin.
Puši, jer je nervozan.

543

Sistem učenja dovoljno vam je već poznat, te ste svakom braju 19. lekcije posvetili onoliko vremena koliko je potrebno da biste ju dobro znali, zato možete da pređete na sljedeću lekciju.

Kraj 19. lekcije.