engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 18 (od 27)

491

Novi engleski tekst koji ćete čuti u br. 492 sadrži priličan broj novih engleskih riječi i nepravilne glagolske oblike, tj. one kod kojih prošlo vrijeme ne tvorimo pomoću nastavka -ed. Ali, biti će dovoljno veježbi da naučite lekciju.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 492.

492

493

Tekst koji ste slušali u bI. 492 kratka je anegdota iz života slavnog poljskog pijaniste Paderewskog: šetajući po engleskom gradiću stigao je do kuće iz koje je čuo zvuke klavira. Zazvonio je i vrata mu je otvorila g-đica Smith, učiteljica klavira koja ga je odmah prepoznala i ljubazno pozvala da uđe. Slavni pijanist sjeo je za klavir uz damu i cijeli sat joj je pokazivao kako da popravi svoje sviranje. Kad se Paderewski poslije nekoliko mjeseci vratio u gradić i došao do kuće g-đice Smith, primjetio je na kući izmjenjeni natpis na kojem je pisalo: učenica Paderewskog. Honorar za sat je g-đica Smith povisila s 5 šilinga na 1 funtu. ─ Dok čitate ovu pričicu ne zaboravite da su od vremena kad je živio Paderewski (umro je 1941. god.) honorari mnogo viši i da su 15. veljače 1971. god. i Englezi prešli na decimalni sustav: prije 15. veljače 1971. funta je imala 20 šilinga, a 1 šiling 12 penija. Sada funta ima 100 novih penija, kao što kuna ima 100 lipa, a šiling više ne postoji.
U bI. 494 to je tekst koji ste čuli, napisan. Pozorno ga pratite dok istovremeno još jednom slušate zvučni zapis.
__ Za br. 494 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

494

The hand of the master

Paderewski, the famous pianist, once visited a small town in England. While he was out for a walk one afternoon, he heard a piano. He followed the sound and came to a house where a sign read:

He listened for a while. The young woman was trying to play one of
Chopin's nocturnes. It did not sound very good.
Paderewski went to the door and rang the bell. Miss Smith opened the
door and recognized the famous pianist at once.
Delighted, she invited him in and he sat down and played the nocturnes
for her. Afterwards he spent an hour correcting her mistakes. At last,
Miss Smith thanked him, and he left.
Some months later Paderewski returned to the town, and again he took
the same walk. He soon came to the house of Miss Smith. This time her
sign read:

495

U br. 496 slušati ćete tekst još jedanput, sada sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 496 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 496.
__ Za br. 496 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

496

The hand of the master

Paderewski, the famous pianist, once visited a small town in England. While he was out for a walk one afternoon, he heard a piano. He followed the sound and came to a house where a sign read:

He listened for a while. The young woman was trying to play one of
Chopin's nocturnes. It did not sound very good.
Paderewski went to the door and rang the bell. Miss Smith opened the
door and recognized the famous pianist at once.
Delighted, she invited him in and he sat down and played the nocturnes
for her. Afterwards he spent an hour correcting her mistakes. At last,
Miss Smith thanked him, and he left.
Some months later Paderewski returned to the town, and again he took
the same walk. He soon came to the house of Miss Smith. This time her
sign read:

497

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The hand of the master

Paderewski, the famous pianist,
  once visited a small town
  in England.
While he was out
  for a walk
  one afternoon,
  he heard a piano.
He followed the sound
  and came to a house
  where a sign read:
Miss Sussan Smith,
  piano lessons,
  5s. (shillings) an hour.
He listened for a while.
The young woman was trying
  to play one of Chopin's
  nocturnes.
It did not sound very good.
Paderewski went to the door
  and rang the bell.
Miss Smith opened the door
   and recognized the famous
   pianist at once.
Delighted, she invited him in
  and he sat down
  and played the nocturnes
  for her.
Afterwards he spent an hour
  correcting her mistakes.
At last, Miss Smith thanked him,
  and he left.
Some months later
  Paderewski returned
  to the town,
  and again he took
  the same walk.
He soon came to the house
  of Miss Smith.
This time her sign read:

Miss Susan Smith
  (pupil of Paderewski),
  piano lessons,
  £1 an hour.

Maestrova ruka

Paderewski, slavni pijanist,
  posjetio je jednom neki gradić
  u Engleskoj. .
Dok je šetao jedno poslijepodne,
  čuo je zvuke klavira.


Sljedio je zvuk
  i došao do kuće
  gdje je natpis obavještavao:
Gospođica Sussan Smith,
  satovi klavira,
  5 šilinga za sat.
Slušao je neko vrijeme.
Mlada žena pokusavala je da
  svira jedan Chopin-ov nokturno.

Nije zvučalo baš najbolje.
Paderewski je prišao vratima
  i zazvonio.
G-điea Smith je otvorila vrata
  i odmah prepoznala velikog
  pijanistu.
Ushićena, pozvala ga je da uđe,
a on je sjeo za klavir i svirao
joj nokturne.

Zatim je proveo cijeli sat
  ispravljajući njene greške.
Na kraju mu je g-đica Smith
  zahvalila i on je otišao.
Poslije nekoliko mjeseci Paderewski
  se vratio u grad i ponovio
  istu šetnju.


Uskoro je stigao do kuće
  g-đice Smith.
Ovoga puta njen natpis je glasio:

G-đica Susan Smith
  (učeniea Paderewskog)
  satovi klavira 1 funta za sat.
 

498

U br. 499 ima nekoliko riječi čiji je izgovor težak. Svaku riječ čuti ćete sa zvučnog zapisa dva puta. U stanci koja sljedi i vi je ponovite dva puta, a istovremeno pratite i tekst  kako se piše.
__ Za br. 499 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

499

sign
famous
breakfast
piano
pianist
ideal
police

usually
afterwards
excellent
recognized
officer
official
delighted

500

U br. 501 slušati ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 501 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 501.
__ Za br. 501 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

501

The hand of the master

Paderewski, the famous pianist, once visited a small town in England.
While he was out for a walk one afternoon, he heard a piano. He followed
the sound and came to a house where a sign read:
Miss Susan Smith, piano lessons, 5 s. an hour.
He listened for a while. The young woman was trying to play one of
Chopin's nocturnes. It did not sound very good.
Paderewski went to the door and rang the bell. Miss Smith opened the
door and recognized the famous pianist at once.
Delighted, she invited him in and he sat down and played the nocturnes
for her. Afterwards he spent an hour correcting her mistakes. At last,
Miss Smith thanked him, and he left.
Some months later Paderewski returned to the town, and again he took
the same walk. He soon came to the house of Miss Smith. This time her
sign read:
Miss Susan Smith (pupil of Paderewski), piano lessons, £1 an hour.

502

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The hand of the master

Paderewski, the famous pianist, once visited a small town in England.
While he was out for a walk one afternoon, he heard a piano. He followed
the sound and came to a house where a sign read:
Miss Susan Smith, piano lessons, 5 s. an hour.
He listened for a while. The young woman was trying to play one of
Chopin's nocturnes. It did not sound very good.
Paderewski went to the door and rang the bell. Miss Smith opened the
door and recognized the famous pianist at once.
Delighted, she invited him in and he sat down and played the nocturnes
for her. Afterwards he spent an hour correcting her mistakes. At last,
Miss Smith thanked him, and he left.
Some months later Paderewski returned to the town, and again he took
the same walk. He soon came to the house of Miss Smith. This time her
sign read:
Miss Susan Smith (pupil of Paderewski), piano lessons, £1 an hour.

503

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa: (Vodite računa: od ove lekcije u popisu ćemo uvijek navesti i prošli oblik nepravilnih glagola. Usporedi br. 507.)

the hand of the master
Paderewski

pianist
once
visit
a small town
while
hear - heard
piano
he followed the sound
come ─ came
a sign read
Smith
5s.( = five shillings) an hour
he listened for a while
woman
play
Chopin

nocturne
sound
go ─ went
went to the door
ring ─ rang
bell
ring the bell
open
recognize
at once
delighted
invite
sit down ─ sat down
afterwards
spend ─ spent
he spent an hour correcting her
mistakes
at last
thank
leave ─ left
month
return
again
take ─ took
he took the same walk
soon
this time
pupil
1£ ( = one pound)
 

maestrova ruka
(poljski virtuoz na klaviru,
  kompozitor i politicar, 1860-1891)
pijanist
jednom, jedanput, nekada
posjetiti
gradić
dok, dokle
čuti, slušati
klavir
slijedio je zvuk
doći, dolaziti
natpis je glasio
(prezime)
5 šilinga za sat
slušao je neko vrijeme
žena
svirati, igrati (se)
(poljsko-francuski kompozitor
i virtuoz 1810-1849)
nokturno
zvučati
ići
otišao je do vratiju
zvoniti, zazvoniti
zvono, zvonce
zazvoniti
otvoriti
prepoznati
odjednom, smjesta, odmah
ushićen, radostan, sretan
pozvati
sjesti
zatim, kasnije
provesti, provoditi, trošiti
proveo je sat popravIjajući
njezine greške
napokon
zahvaliti
napustiti, udaljiti se
mjesec
vratiti (se)
ponovno, opet
uzeti
ponovio je istu šetnju
uskoro, ubrzo
ovoga puta
učenik, učenica
1 funta (prije 20 šilinga,
   danas: 100 novih penija)

504

U br. 505 čuti ćete dio ove lekcije za diktat. Pojedine skupine riječi čuti ćete dva puta, zatim slijedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 505.

505

506

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 505.

While the famous pianist was out for a walk one afternoon, he heard a piano.
A young woman was trying to play one of Chopin's nocturnes.
It did not (didn't) sound very good.
The pianist rang the bell, and the woman invited him in.
He sat down at her piano and played the nocturnes for her.
Afterwards he spent an hour correcting her mistakes.

507

Nepravilni glagoli po pravilu ne tvore prošle oblike s -ed, te svaki oblik moramo posebno naučiti. Baš zbog toga ćemo od ove lekcije uvijek za nepravilne glagole u popisu izraza navoditi i prošli oblik.
U ovoj lekciji upoznali ste sljedeće nepravilne glagole:

     sadašnje vrijeme

I come
I go
I hear
I leave
I read
I ring
I sit down
I spend
I take

       prošlo vrijeme

I came
I went
I heard
I left
I read
I rang
I sat down
I spent
I took

Vodite računa o tome da oba oblika glagola read pišemo jednako, ali ne izgovaramo:
u sadašnjem vremenu izgovaramo dugo i kao u riječi tea, a u prošlom kratko e kao u riječi red.
U br. 508 vježbati ćete (u 4 faze) prošle oblike. Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

He doesn't come here every day.
But he came here yesterday.
But he came here yesterday.
But he came here yesterday.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 508.

508

509

U br. 510 vježbati ćete (u 4 faze) izmješano pravilne i nepravilne glagole.
Primjer:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Did you visit Stratford?
Of course I visited Stratford.
Of course I visited Stratford.
Of course I visited Stratford.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 510. Vježba nema primjera.

510

511

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

when did he visit them? (last October)
He visited them last October.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

When did she return? (some months later)
When did they come? (after the show)
When did you hear the nocturnes? (last night)
When did they go to London? (a month ago)
When did you correct those mistakes? (after work yesterday)
When did he leave? (at nine o'clock last night)
When did they invite us? (last Monday)

512

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

Where did they arrest him? (in his flat)
They arrested him in his flat.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Where did they have lunch? (at a restaurant not far from his office)
Where did the man die? (in the street)
Where did he talk to him? (at the Red Lion)
Where did she type the letters? (in the office)
Where did they watch television? (in the living room)
Where did he want to work? (in Mr Stewart's factory)
Where did she phone him? (at the factory)
Where did they rob him? (in Jane Street)
Where did you talk about it? (in the train)
Where did he sit down? (in the living room)
Where did you read that? (in the Financial Times)

513

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

Who (= koga) did they arrest? (George Parker)
They arrested George Parker.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Who did she marry? (Joe Taylor)
Who did he invite? (his friend Tom)
Who did they phone? (his mother)
Who did you visit? (many of our friends)
Who did she ask for the money? (her mother)
Who did he follow? (the suspect)
Who did they help? (the children)
Who did they rob? (Frank Stewart, the millionaire)

514

(Pismena vježba)
Promjenite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

He usually wants tea. (this morning)
He wanted tea this morning.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

He usually hears the ~ports news. (yesterday evening)
We often listen to the radio. (all evening yesterday)
She's often here. (once)
They're often at the Red Lion. (last night)
He often comes here. (before he went on holiday)
I always read the Daily Mirror. (in the train this morning)
She sometimes plays the nocturnes for me. (yesterday afternoon)
He always has lunch in town. (yesterday)
She often goes to the doctor's. (yesterday morning)
We often invite them to lunch. (last Sunday)

515

(Pismena vježba)
Kao u sadašnjosti (usporedi br. 273) imamo i u prošlosti trajni oblik kojim izražavamo radnju koja se baš događa.

She was trying to play one of Chopin's nocturnes.
Pokušavala je (baš tada) da svira jedan Chopin-ov nokturno.

Odgovorite prema sljedećem primjeru:

Primjer:

 

What was she doing when you came? (write letters)
(Što je radila baš tada kada si došao?)
She was writing letters when I came.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

What was he doing when you came? (flirt with the girls)
What was she doing when you came? (correct her son's mistakes)
What was the baby doing when you came? (cry)
What were they doing when you came? (have lunch)
What was Parker doing when you came? (listen to the sports news)
What was Dick doing when you came? (paint the walls of his room)
What was she doing when you came? (play one of Chopin's nocturnes)
What was Sharp doing when you came? (smoke a cigarette and read
the Daily Mirror)
What was the boss doing when you came? (study the sales figures)
What was Jane doing when you came? (talk to the manager)
What was Grandpa doing when you came? (watch television)

516

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

     down, .for, in, of, out, to

a.

b.
c. d.
e.

f.

While Paderewski was. . . . . for a walk one afternoon , he heard a
piano.
He listened. . . . . a while.
A woman was playing one. . . . . Chopin's nocturnes.
He went. . . . . the door and rang the bell.
She invited the famous pianist. . . . ., and he sat. . . . . and played
the nocturnes. . . . . her.
Six months later he returned. . . . . the town.

517

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

Jednom je Paderewski posjetio neki gradić u Engleskoj.
Dok je šetao čuo je zvuke klavira.
Došao je do kuće u kojoj je mlada žena pokušavala
da svira jedan Chopin-ov nokturno.
Zazvonio je i žena je pozvala slavnoga pijanistu
da uđe.
Odmah je sjeo i odsvirao joj nokturno.
Zatim je proveo cijeli sat popravljajući njene greške.
Na kraju ona mu se zahvalila i on je otišao.
Poslije nekoliko mjeseci Paderewski se vratio u gradić.
Opet je došao do kuće mlade žene i ponovo joj je svirao.

518

Ako i za ovu lekciju mislite da vam ponavljanje nije više potrebno, poslušajte onda još popratne tekstove uz slike u boji sa stankama za ponavljanje.

Pregled novih izraza:

the Tower of London


Yeoman Warder
beefeater
Porto bello hoad
pop art
the nineteen seventies

vintage gramophone
record
the Union Jack
Berwick Street
orange
cheap
today
greengrocer
tobacconist
newsagent
James Street
pint
bitter
a pint of bitter
cock
pub
Wigmore Street

Londonska tvrđava
(tower - toranj,kula,
tvrđava)
stražar u tvrđavi
narodni izraz za stražara
(ulica u Londonu W. 1)
pop - umjetnost
sedamdesete godine dvadesetog
stoljeća
stari gramofon
gramofonska ploča
britanska državna zastava
(ulica u Londonu W. 1)
naranča
jeftin, a, o
danas
prodavač povrća i voća
prodavač duhana
prodavač novina
(ulica u Londonu W. 1)
(0,57 Iitara)
vrsta piva
mjera za pivo
pijetao
gostionica
(ulica u Londonu W. 1)

SLIKE 

The Tower
of London
 
 
 
  
 
 
 
 
A Yeoman
Warder, or
"Beefeater" ,
of the Tower
of London
 

"Oranges are
cheap today" -
a London
greengrocer
 
 
 
 
 
Tobacconist
and newsagent
in James Street
 
In Portobello Road,
a fine London street
marketPop art in the
nineteen seventies:
vintage gramophone,
records, and the
Union Jack


Street market in
Berwick Street, Soho
 

"A pint of bitter, please" - the Cock and Lion pub in Wigmore Street

Kraj 18. lekcije.