engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 17 (od 27)

462

Novi engleski tekst koji ćete čuti u br. 463 veoma će proširiti vaše mogućnosti izražavanja, jer ćete naučiti prošlo vrijeme glagola, i to prvo nepravilnih. Tekst će vam vjerojatno, kao i obično, u početku izgledati malo teži.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 463.

463

464

Tekst koji ste čuli u br. 463 razgovor je između policijskog službenika i čovjeka koji je osumnjičen za ubojstvo, kako kasnije saznajemo. Kada je osumnjičeni prethodne večeri došao kući, što je zatim radio, kada je večerao? Osumnjičeni, nairne, tvrdi da je cijelo veče ostao kod kuće, ali to negira izjava njegovog prijatelja Miller-a koji je uzalud pokušavao da ga dozove na telefon. Razgovor se završava time što službenik lišava slobode čovjeka, jer je osumnjičen da je prethodne večeri u istočnom dijelu Londona oborio i opljačkao nekoga. Napadnuti je izdahnuo prije nekoliko sati. Optužuje se za ubojstvo . . .
U br. 465 je tekst koji ste čuli u br. 463 napisan. Pozorno ga pratite i islovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 465 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

465

The charge is murder

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:


Suspect:
Police Officer: 

When did you arrive home yesterday evening?
I arrived home at about eight o'clock yesterday.
What did you do after you entered your flat?
Well, I washed my hands, and then I watched television
for a while. I wanted to hear the sports news.
When did you have supper?
I didn't have a proper supper. I just had a little snack.
When was that?
At about a quarter to nine, I think.
Did you stay at home all evening?
Yes, I stayed at home all evening.
But your friend Joe Miller says that he tried to phone
you several times between half past eight and half past
nine. You didn't answer the phone.
Well, I think I was in the bath at that time.
No, you weren't in the bath, my friend. You weren't
even at home last night. You were out in the East End,
where you knocked down and,robbed a man in Jane
Street. The man died a few hours ago. - George Parker,
I arrest you for the murder of Ronald Henry Wilson. . .

466

U br. 467 čuti ćete tekst još jedanput, sada sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 467 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 467 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

467

The charge is murder

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:


Suspect:
Police Officer: 

When did you arrive home yesterday evening?
I arrived home at about eight o'clock yesterday.
What did you do after you entered your flat?
Well, I washed my hands, and then I watched television
for a while. I wanted to hear the sports news.
When did you have supper?
I didn't have a proper supper. I just had a little snack.
When was that?
At about a quarter to nine, I think.
Did you stay at home all evening?
Yes, I stayed at home all evening.
But your friend Joe Miller says that he tried to phone
you several times between half past eight and half past
nine. You didn't answer the phone.
Well, I think I was in the bath at that time.
No, you weren't in the bath, my friend. You weren't
even at home last night. You were out in the East End,
where you knocked down and,robbed a man in Jane
Street. The man died a few hours ago. - George Parker,
I arrest you for the murder of Ronald Henry Wilson. . .

468

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The charge is murder

When did you arrive home
   yesterday evening?
I arrived home
   at about eight o'clock
   yesterday.
What did you do
   after you
   entered your flat?
Well, I washed my hands,
   and then I watched television
   for a while
I wanted to hear
   the sports news.
When did you have supper?
I didn't have a proper supper.
I just had a little snack.
When was that?
At about a quarter to nine,
   I think.
Did you stay at home
   all evening?
Yes, I stayed at home
   all evening.
But your friend Joe Miller says
   that he tried to phone you
   several times
   between half past eight
   and half past nine.
You didn't answer the phone.
Well, I think I was in the bath
   at that time.
No, you weren't in the bath,
   my friend.
You weren't even at home
   last night.
You were out in the East End,
   where you knocked down
   and robbed a man
   in Jane Street.
The man died
   a few hours ago.
George Parker, I arrest you
   for the murder of
   Ronald Henry Wilson. . .

Optužba glasi: ubojstvo

Kada ste sinoć došli kući?

Jučer sam došao kući
   oko osam sati.

Što ste radili nakon
   što ste ušli u svoj stan?

Pa, oprao sam ruke, a zatim
   sam neko vrijeme gledao
   televiziju.
Htio sam da čujem sportske
   vijesti.
Kada ste večerali?
Nije to bila prava večera.
Samo sam malo prezalogajio.
Kada je to bilo?
Čini mi se oko petnaest do
   devet.
Jeste Ii cijelu večer ostali
   kod kuće?
Da, cijelu večer sam ostao kod
   kuće.
Ali, vaš prijatelj Joe Miller
   kaže da je pokušao nekoliko puta
   da vam telefonira između
   pola devet i pola deset.

Niste se javili.
Pa, mislim da sam u to vrijeme
   bio u kupatilu.
Ne, prijatelju, niste bili u
   kupatilu.
Sinoć uopće niste bili kod
   kuće.
Bili ste u istočnom dijelu Londona,
   gdje ste u ulici Jane oborili
   i opljačkali jednog čovjeka.

Čovjek je izdahnuo prije nekoliko
   sati.
George Parker, hapsim vas zbog
   ubojstva Ronald Henry Wilson. . .
 

469

Vjerojatno ste uočili engleski nastavak -ed kojim se završava većina glagola u ovom tekstu.
-ed je nastavak koji se dodaje glagolima i na taj način se dobija prošli oblik: npr.
want - wanted. U br. 470 vježbati ćete izgovor toga nastavka. Riječi su podijeljene u tri skupine. Ako pozorno slušate primjetiti ćete da se -ed u svakoj skupini izgovara drugačije:
u prvoj skupini kao meko d,
u drugoj skupini kao tvrdo t,
u trećoj skupini kao slog id.
Izgovor nastavka -ed zavisi od glasa koji je pred njim; ali pravilnom izgovoru će vas bolje voditi osjećaj nego pravila. Važi pravilo da se poslije t i d nastavak -ed izgovara kao id.
U br. 470 čuti ćete svaku riječ dva puta. U stanci koja sljedi i vi je ponovite dva puta i pri tom se trudite da se što više približite engleskom spikeru. Istovremeno dok ponavIjate riječi gledajte u tekst kako se pišu.
__ Za br. 470 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

470

entered
stayed
answered
robbed
arrived

washed
knocked
watched
helped
asked

wanted
arrested
flirted
painted
departed

471

U br. 472 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. lstovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 472 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 472.
__ Za br. 472 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

472

The charge is murder

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:


Suspect:
Police Officer: 

When did you arrive home yesterday evening?
I arrived home at about eight o'clock yesterday.
What did you do after you entered your flat?
Well, I washed my hands, and then I watched television
for a while. I wanted to hear the sports news.
When did you have supper?
I didn't have a proper supper. I just had a little snack.
When was that?
At about a quarter to nine, I think.
Did you stay at home all evening?
Yes, I stayed at home all evening.
But your friend Joe Miller says that he tried to phone
you several times between half past eight and half past
nine. You didn't answer the phone.
Well, I think I was in the bath at that time.
No, you weren't in the bath, my friend. You weren't
even at home last night. You were out in the East End,
where you knocked down and,robbed a man in Jane
Street. The man died a few hours ago. - George Parker,
I arrest you for the murder of Ronald Henry Wilson. . .

473

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The charge is murder

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:

Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:
Suspect:
Police Officer:


Suspect:
Police Officer: 

When did you arrive home yesterday evening?
I arrived home at about eight o'clock yesterday.
What did you do after you entered your flat?
Well, I washed my hands, and then I watched television
for a while. I wanted to hear the sports news.
When did you have supper?
I didn't have a proper supper. I just had a little snack.
When was that?
At about a quarter to nine, I think.
Did you stay at home all evening?
Yes, I stayed at home all evening.
But your friend Joe Miller says that he tried to phone
you several times between half past eight and half past
nine. You didn't answer the phone.
Well, I think I was in the bath at that time.
No, you weren't in the bath, my friend. You weren't
even at home last night. You were out in the East End,
where you knocked down and,robbed a man in Jane
Street. The man died a few hours ago. - George Parker,
I arrest you for the murder of Ronald Henry Wilson. . .

474

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

the charge is murder
police officer
did
when did you arrive home?
yesterday evening
suspect
after
enter
I washed my hands
for a while
the sports news
have supper
a proper supper
I just had a little snack

I think
all evening
Miller
that
phone
several times
between
answer the phone
I was
bath
at that time
you weren't even at home
last night
you were out in the East End

knock down
rob
street
die
a few hours ago
George
arrest
for the murder of
Ronald
Wilson

optužba je ubojstvo
policijski službenik
(prošli oblik gl. do)
kada ste stigli kući?
jučer uveče, sinoć
osumnjičeni
zatim, posIije
ući
oprao sam ruke
izvjesno vrijme, neko vrijme
sportske novosti
večerati
prava večera
sarno sam malo
   prezalogajio
mislim
cijela večer
(prezime)
da, da bi, kako bi
telefonirati
nekoliko puta
između
javiti se na telefon
bio sam
kupatilo
u to vrijeme, tada
uopće niste bili kod kuće
sinoć
bili ste vani
   u istočnom dijelu Londona
oboriti
opljačkati
ulica
umrijeti
prije nekoliko sati
(muško ime)
uhititi, hapsiti
za ubojstvo
(muško ime)
(prezime)

475

U br. 476 čuti ćete, donekle izmjenjen sadržaj lekcije za diktat. Pojedine skupine riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 476.

476

477

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 476.

He arrived home at about eight o'clock.
After that, he watched television for a while.
At a quarter to nine he had a little snack.
When Joe Miller tried to phone him, he was in the bath.
He stayed at home all evening, and he didn't (did not) knock down
that man in Jane Street.

478

Znamo već da oblikujemo prošlo vrijeme pravilnih glagola pomoću nastavka -ed koji se izgovara na tri načina (usporedi br. 469-470). Uzmite u obzir još sljedeće pravopisne posebnosti:

arrive - arrived
hope - hoped

rob – robbed


try – tried
to da:stay- stayed

Nijemo -e otpada pred nastavkom –ed (usporedi br. 283)

Da bi se izbjegli nesporazumi, odn. greške u izgovoru, zadnje slovo se nekada udvaja.

Glagoli na -y se pišu s -ied; ovo ne važi kada y stoji poslije a, e, o ili u.

U br. 479 vježbati ćete nove oblike (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Did you arrive at eight o'clock?
Yes, I arrived at eight o'clock.
Yes, I arrived at eight o'clock.
Yes, I arrived at eight o'clock.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 479. Vježba nema primjera.

479

480

"Nepravilni" glagoli po pravilu ne tvore prošlo vrijeme pomoću nastavka -ed. Nekoliko takovih glagola ste već upoznali.

I am in the bath
He is in Jane Street
You are in the East End
I have supper at nine o'clock
When do you arrive home?

---> I was in the bath
---> He was in Jane Street
---> You were in the East End
---> I had supper at nine o'clock
---> When did you arrive home?.

U br. 481 vježbati ćete (u 4 faze) nepravilne i neke pravilne glagolske oblike prošlog vremena.
Primjeri:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

When will he be here?.
Oh, he was here an hour ago.
Oh, he was here an hour ago.
Oh, he was here an hour ago.

When will he have lunch ?
Oh, he had lunch an hour ago.
Oh, he had lunch an hour ago.
Oh, he had lunch an hour ago.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 481. Vježba opet nema primjera.

481

482

U br. 483 vježbati ćete (u 4 faze) kratke oblike didn't (= did not),
wasn't (= was not) i weren't (= were not). Primjer:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Did George listen to the sports news?.
No, he didn't.
No, he didn't.
No, he didn't.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 483.

483

484

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećim primjerima:

Primjeri: 

Did they arrest him? (yes)
Yes, they did.

Did he read the sales figures? (no)
No, he didn't.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.

Did they all drink whisky? (yes)
Did he ask you for money? (no)
Did she drive the car? (yes)
Did Jack give up the club? (no)
Did Betty find his note? (no)
Did you talk to the boss about it? (yes)
Did the children understand it? (no)
Was she in her office yesterday? (no)
Were the children hungry after school? (yes)
Were you at home last night? (yes)
Were the Browns at the club yesterday? (no)
Did you knock him down? (no)

485

(Pismena vježba)
Promijenite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

I always watch television. (last night)
I watched television last night.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.
m.
n.

I always work overtime. (yesterday)
I always arrive home at eight. (last night)
I always have a little snack after work. (yesterday)
Joe sometimes phones me. (yesterday evening)
I'm usually at home all evening. (yesterday)
She sometimes types letters for him. (all day yesterday)
He usually wants tea. (this morning)
She always has breakfast at a quarterpast seven. (yesterday morning)
He often helps his wife with the dishes. (after lunch yesterday)
He usually smokes a cigarette after supper. (last night)
She sometimes starts work at half past seven. (yesterday morning)
He often stays up late. (yesterday evening)
They always study the sales figures together. (yesterday afternoon)
He often talks to the boss. (a few hours ago)

486

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

When did you answer her letter? (last night)
I answered her letter last night.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

When did they arrest him? (last night)
When did you arrive? (at nine o'clock this morning)
When did the suspect enter the house? (at about half past ten)
When did she have breakfast? (at a quarter past seven)
When did he paint these chairs? (yesterday afternoon)
When did they start work? (three hours ago) -
When did he study the sales figures? (after breakfast this morning)
When did he talk to the suspect? (an hour ago)
When did the man die? (a few hours ago)

487

(Pismena vježba)
Složite rečenice s When izražavajući iznenađenje:

Primjer:
 

He phoned ten minutes ago.
When did he phone?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

He answered the letter yesterday.
They arrested him last night.
He arrived in London an hour ago.
He died this morning.
I had supper at half past eight.
The new secretary started work three hours ago.
We talked to the boss after lunch.
He tried to phone you at nine o'clock.
She typed these letters after work.
Bill washed the car last Thursday.

488

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

   about, at, between, down, for, in, of, out

a.
b.
c. d.

e.
f.

g.

You say you arrived home at. . . . . eight o'clock.
You say you watched television. . . . . a while.
You say you stayed. . . . . home all evening.
But your friend Joe Miller tried to phone you several times. . . . . half
past eight and half past nine.
You weren't. . . . . the bath. . . . . that time.
You were. . . . . in the East End, where you knocked... . . and
robbed a man. . . . . Jane Street.
I arrest you. . . . . the murder. . . . . Ronald Henry Wilson.

489

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.

Kad ste sinoć stigli kući?
Kad ste večerali?
Jeste Ii svo vrijeme ostali kod kuće?
Jeste Ii između pola devet i pola deset bili kod kuće?
Zašto se niste javili na teleton?
Znam gdje ste bili, g. Parker.
Bili ste van kuće u istočnom dijelu Londona.
Oborili ste čovjeka i opljačkali ga.
Čovjek je izdahnuo prije nekoliko sati.

490

Ako mislite da ste i gradivo 17. lekcije (br. 462-489) savladali, pređite na 18. lekciju. U suprotnom, ponovite one dijelove 17. lekcije koje još ne znate sasvim dobro.

Kraj 17. lekcije.