engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 16 (od 27)

431

Tekst koji ćete slušati svakako vam neće biti težak. Novi oblik je will (=hoću, ću) kojim u engleskom jeziku često izražavamo budućnost:
they go (=idu) - they will go (=ići će).
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 432.

432

433

U razgovoru koji ste čuli Kate pokušava da utvrdi, da Ii je Jack, njezin prosac, zaista pravi muž za nju. Voljela bi da zna, da li će on uvijek pripremati doručak kada se vjenčaju. "Naravno da hoću" odgovara Jack. Pošto ga Kate i dalje zapitkuje, on je uvjerava da će uvijek namještati krevete i pomagati joj pri pranju posuđa. Još joj obećava da će napustiti klub, da će joj uvijek davati para i uopće činiti sve što ona kaže. Nikada se neće Ijutiti na nju i neće imati ništa protiv da Kate-ina majka živi kod njih. Kada mu ona na kraju kaže da neće da se uda za njega, Jack želi da zna zašto. "Želim muškarca, a ne papučića", kratko odgovori Kate.
U sljedećem broju je tekst koji ste čuli napisan. Pozorno ga pratite i istovremeno još jedanput slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 434 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

434

Will you marry me?

Jack wants to marry Kate, but Kate is not sure whether he is the right husband for her.

Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:

Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:

Will you always make breakfast when we're married?
Yes, I'll always make breakfast when we're married.
Will you always make the beds?
Yes, darling, I'll always make the beds.
Will you always help me with the dishes?
Of course I will, dearest.
Will you give up the club when we're married?
Yes, I will.
Will you always give me money when I ask for it?
Yes, I'll always give you money when you ask for it.

Will you always do what I say?
Yes, I'll always do what you say.
Will you never be angry with me?
No, I'll never be angry with you. .
Will you let my mother live with us?
Yes, I will, darling.
I'm sorry, Jack. I won't marry you.
You won't? Why?
I want to marry a man, not a mouse.

435

U br. 436 čuti ćete tekst još jedanput, sada sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 436 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 436.
__ Za br. 436 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

436

Will you marry me?

Jack wants to marry Kate, but Kate is not sure whether he is the right husband for her.

Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:

Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:

Will you always make breakfast when we're married?
Yes, I'll always make breakfast when we're married.
Will you always make the beds?
Yes, darling, I'll always make the beds.
Will you always help me with the dishes?
Of course I will, dearest.
Will you give up the club when we're married?
Yes, I will.
Will you always give me money when I ask for it?
Yes, I'll always give you money when you ask for it.

Will you always do what I say?
Yes, I'll always do what you say.
Will you never be angry with me?
No, I'll never be angry with you. .
Will you let my mother live with us?
Yes, I will, darling.
I'm sorry, Jack. I won't marry you.
You won't? Why?
I want to marry a man, not a mouse.

437

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

Will you marry me?

Jack wants to marry Kate,
   but Kate is not sure
   whether he is the right husband
   for her.
Will you always make breakfast
   when we're married?
Yes, I'll
   always make breakfast
   when we're married.
Will you always make the beds?
Yes, darling,
   I'll always make the beds.
Will you always help me
   with the dishes?
Of course I will, dearest.
Will you give up the club
   when we're married?
Yes, I will.
Will you always give me money
   when I ask for it?
Yes, I'II always give you money
   when you ask for it.
Will you always do what I say?
Yes, I'II always do
   what you say.
Will you never be angry with me?
No, I'll never be angry with you.
Will you let my mother
   live with us?
Yes, I will, darling.
I'm sorry, Jack.
I won't marry you.
You won't? Why?
I want to marry a man,
   not a mouse.

Hoćeš Ii da se udaš za mene?

Jack želi da se oženi s Kate,
   ali ona nije sigurna, da Ii
   je on pravi muž za nju.

Hoćeš Ii uvijek pripremati
   doručak kada se vjenčamo?
Da, uvijek ću pripremati doručak
   kada se vjenčamo.

Hoćeš Ii uvijek namještati krevete?
Da, draga, uvijek ću namještati
   krevete.
Hoćeš Ii mi uvijek pomagati
   da operem posuđe?
Naravno da hoću, mila.
Hoćeš Ii napustiti klub
   kada se vjenčamo?
Da, hoću.
Haćeš Ii mi uvijek dati novaca
   kada te zamolim?
Da, uvijek ću ti dati novaca
   kada zamoliš.
Haćeš Ii uvijek raditi ono što kažem?
Da, uvijek ću raditi ono što
   kažeš.
Nećeš se nikada Ijutiti na mene?
Ne, nikada se neću Ijutiti na tebe.
Haćeš Ii dozvoliti da moja
   majka živi s nama?
Da, hoću, draga.
Žao mi je, Jack.
Neću se udati za tebe.
Nećeš? Zašto?
Želim da se udam za muškarca,
   a ne za papučića.

438

U br. 439 je opet nekoliko riječi koje bi mogli naglašavati pogrešno. Vodite računa o tome da kod riječi u Iijevom stupcu naglašavamo uvijek prvi slog, a kod onih u desnom drugi. Svaku riječ čuti ćete dva puta. U stanci koja slijedi ponovite je dva puta i istovremeno gledajte u knjigu kako se piše.
__ Za br. 439 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

439

colleague
gallery
restaurant
government
national
absolutely
son-in-law

hotel
result
Victoria
director
October
cathedral
financial

440

U br. 441 slušati ćete tekst još jedanput, ovoga puta sa stankama za ponavljanje. lstovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 441 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 441
__ Za br. 441 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

441

Will you marry me?

Jack wants to marry Kate, but Kate is not sure whether he is the right husband for her.

Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:

Will you always make breakfast when we're married?
Yes, I'll always make breakfast when we're married.
Will you always make the beds?
Yes, darling, I'll always make the beds.
Will you always help me with the dishes?
Of course I will, dearest.
Will you give up the club when we're married?
Yes, I will.
Will you always give me money when I ask for it?
Yes, I'll always give you money when you ask for it.
Will you always do what I say?
Yes, I'll always do what you say.
Will you never be angry with me?
No, I'll never be angry with you. .
Will you let my mother live with us?
Yes, I will, darling.
I'm sorry, Jack. I won't marry you.
You won't? Why?
I want to marry a man, not a mouse.

442

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

Will you marry me?

Jack wants to marry Kate, but Kate is not sure whether he is the right husband for her.

Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:
Jack:
Kate:

Will you always make breakfast when we're married?
Yes, I'll always make breakfast when we're married.
Will you always make the beds?
Yes, darling, I'll always make the beds.
Will you always help me with the dishes?
Of course I will, dearest.
Will you give up the club when we're married?
Yes, I will.
Will you always give me money when I ask for it?
Yes, I'll always give you money when you ask for it.
Will you always do what I say?
Yes, I'll always do what you say.
Will you never be angry with me?
No, I'll never be angry with you. .
Will you let my mother live with us?
Yes, I will, darling.
I'm sorry, Jack. I won't marry you.
You won't? Why?
I want to marry a man, not a mouse.

443

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

will you marry me?
Jack wants to marry Kate
whether
the right husband
will you always make breakfast?
married
I'll (= I will)
help me with the dishes
dearest
give up the club
give
money
ask for money
ask for it
will you never be angry with me?
will you let
   my mother live with us?
I'm sorry
I won't (= will not)
mouse - mice

hoćeš Ii se udati za mene?
Jack hoće da se oženi s Kate
da Ii, ako, ili
pravi muž
hoćeš Ii uvijek pripremati doručak?
oženjen, udata
hoću, ću
pomagati mi pri pranju posuđa
najdraži, a, e
napustiti klub
dati, davati
novac
moliti (tražiti) novac
moliti (tražiti) za njega
nećeš se nikada Ijutiti na mene?
hoćeš Ii dozvoliti da moja
   majka živi s nama?
žao mi je
neću
miš, miševi

444

U br. 445 čuti ćete, donekle izmjenjen, tekst ove lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 445.

445

446

Sada usporedite svoj rad s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 445.

Susan is not (isn't) sure whether Tom is the right husband for her.
Will he always make breakfast when they are (they're) married?
Will he always help her with the dishes?
Will he give up the club?
Will he always do what she says?
Will Tom do all these things for his wife?
No, he won't.
Why not? Well, Tom is a real man, not a mouse.

447

I, you, he, she, it i they često spajamo s will u kratke oblike.

 I'll 
 you'lI
 he'll
 she'll

=  I will
=  you will
=  he will
=  she will

it'll
we'll
they'll
 

=  it will
=  we will
=  they will
 

U br. 448 vježbati ćete te kratke oblike (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

I will always make breakfast.
I'll always make breakfast.
I'll always make breakfast.
I'll always make breakfast.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 448.

448

449

Will i not često skraćujemo u won't:

She
She

will not
won't

marry him.
marry him.

U br. 450 vježbati ćete (u 4 faze) kratke oblike won't i can't (=cannot).
Primjeri:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

He will not give up the club.
He won't give up the club.
He won't give up the club.
He won't give up the club.

I cannot marry you.
I can't marry you.
I can't marry you.
I can't marry you.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 450. Vježba nema primjera.

450

451

Iza glagola can, must, will uvijek upotrebljavamo neodređeni obIik glagola; to važi i za glagol "be":

l am
I must be

They are
They will be

It is
It can be

very quiet.
very quiet.

tired.
tired.

an ulcer.
an ulcer.

│  Ja sam vrlo miran.
│  Moram biti vrlo miran.

│  Oni su umorni.
│  Oni će biti umorni.

│  To je čir na želucu.
│  Možda je čir na želucu.

U br. 452 vježbati ćete (u 4 faze) willI / won't + be.
Primjeri:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

He isn't in London now.
But he will be in London on Friday.
But he will be in London on Friday.
But he will be in London on Friday.

He is in London now.
But he won't be in London on Friday.
But he won't be in London on Friday.
But he won't be in London on Friday.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 452. Vježba nema primjera.

452

453

(Pismena vježba)
Dodajte rečenice koje počinju s: But he'll always . . . . .

Primjeri: 

Jack never makes breakfast for me.
But he'll always make breakfast for you when he's your husband.

Jack never helps me with the dishes.
But he'll always help you with the dishes when he's your husband.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Jack never lets me drive his car.
Jack never goes shopping with me.
Jack never has lunch with me.
Jack never watches television with me.
Jack never gives me money.
Jack never goes on holiday with me.
Jack never does what I say.
Jack never goes for a walk with me.

454

(Pismena vježba)
Dodajte rečenice koje počinju s: When we're married . . . . .

Primjeri: 

You must give up the club.
When we're married, I'll give up the club.

You must watch television with me every evening.
When we're married, I'll watch television with you every evening.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

You must always make the beds.
You must always come home early.
You must never work overtime.
You must always do what I say.
You must always make breakfast for me.
You must always give me money for dresses.
You must let me go to the hairdresser's every Friday.
You must go for a walk with me every evening.

455

(Pismena vježba)
Odgovorite na pitanja prema sljedećim primjerima.

Primjeri: 

Will he give up the club? (yes)
Yes, he will.

Will he always make breakfast? (no)
No, he won't.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Will she usually make the beds? (yes)
Will he often make the beds? (no)
Will he sometimes help her with the dishes? (yes)
Will she always get money when she asks for it? (no)
Will he always do what she says? (no)
Will she sometimes be angry with him? (yes)
Will he let her drive the car? (yes)
Will the children ask many questions? (yes)
Will the students always do their homework? (no)
Will we see them on Sunday? (no)

456

(Pismena vježba)
Odgovorite na pitanja s: I don't know whether . . . . .

Primjer:
 

Will he help her?
I don't know whether he'll help her.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Will he answer her letter?
Will she ask him for money?
Will he always come home early?
Will I get the money?
Will he let her drive the car?
Will find your house?
Will he give up the club?
Will she learn the language?
Will we see him at the office?
Will she marry him?

457

(Pismena vježba)
Odgovorite na pitanja prema sljedećem primjeru.

Primjer:
 

Will he answer our letter? (if he's got the time)
He'll answer it if he's got the time.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Will she get the money? (if she asks for it)
Will he help Betty? (if he can)
Will he learn the language? (if he's got enough time)
Will she make the tea? (if you're very nice to her)
Will she marry Joe? (if her mother lets her)
Will he read the Daily Mirror? (if there's no better newspaper)
Will he study the sales figures? (if they're on his desk)
Will they talk to the boss? (if he's there)
Will she type the letters? (if she can read her notes)
Will he understand what they say? (if they speak English)

458

(Pismena vježba)
Prevedite prema sljedećem primjeru:

Jack will     give  
Jack   će joj dati

 her money.
 (davati) novac.

a.
b.
c. d.
e.
f.

Napraviti će ti sendvič. (on)
Postaviti će ti nekoliko pitanja. (ona)
Tim će nam napisati pismo.
Njen muž će joj nabaviti (get) novu haljinu.
Betty će mu skuhati šalicu čaja.
Ona će vam dati vaše poklone.

459

(Pismena vježba)
Prevedite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

On želi da ostane kod kuće.
He wants to stay at home.

a.
b.
c. d.
e.
f.

On želi da namjesti krevete.
On želi da napusti klub.
On želi da radi za nju.
On želi da joj da automobil.
On želi da ide s njom u kupovinu.
On želi da joj pomaže pri pranju posuđa.

460

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

     for, up, with

a.
b.
c. d.
e.
f.

I'm not sure whether he's the right husband . . . . . me.
Will he always help me . . . . . the dishes?
Will he give . . . . . the club when we're married?
Will he always give me money when I ask . . . . . it?
Will he never be angry . . . . . me?
Will he let my mother live . . . . . us?

461

Aka misIite da ste gradivo 16. lekcije (br. 431-460) savladaIi, pređite na 8. nastavnu jedinicu, 17. lekciju. U suprotnom, ponovite one dijelove 16. lekeije koji su vam izgledali teži.
Prije no što konačno zaključite ovu Iekciju, uključite još jedanput zvučnike. Kao nastavak posljednje vježbe čuti ćete popratne tekstove uz slike u boji sa stankama za ponavljanje.

Pregled novih izraza:

Heathrow
serve
airline
country
air terminal

Cromwell Road
depart
Buckingham Palace
the London home of the Queen
No. ( = number)
Downing Street
official residence

Prime Minister
royal
the Royal Exchange
the Mansion House


Lord Mayor
the Albert Memorial
Kensington Gardens
Prince Albert
was the husband

(selo na zapadnom kraju Londona)
služiti
zrakoplovna linija
zemlja, oblast, predio
posljednja stanica linija
   koje vode od i do aerodroma
(put u Londonu 5. W. 7)
otići, poći
Bakingemska palača
londonska rezidencija kraljice
broj
(ulica u Londonu S. W. 1)
službeno boravište (rezidencija)
   državne uprave
premijer
kraljevski
londonska berza (nekadašnja)
dvorac, zvanična rezidencija
   londonskog lorda majora
   (predsjednika općine)
lord major
Albertov spomenik
park u Londonu
princ Albert
je bio muž (kraljice Viktorije)

SLIKE 

Heathrow
Airport,
London's main
airport, serves
57 airlines from
48 countries 

The West
London Air
Terminal in
Cromwell
Road,
where the
airport buses
arrive and
depart
 

Buckingham
Palace, the
London home of
the Queen
 
  

 
 

No.10 Downing
Street, official
residence of the
Prime Minister

The Royal
Exchange,
in the City of
London
  
 
 
The Mansion
House, official
residence of
the Lord Mayor
of London
 

The Albert Memorial in Kensington Gardens
Prince Albert was the husband of Queen Victoria

Kraj 16. lekcije.