engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 14 (od 27)

373

U tekstu koji ćete čuti u br. 374 upoznati ćete još i određene oblike s don't ( = do not). Opet će biti potrebno dosta vježbanja, naročito zbog velike razlike između engleskih i hrvatskih odrečnih rečenica. Dok mi kažemo: Ne pušim, Englezi kažu: I don't smoke.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 374.

374

375

Tekst koji ste čuli u br. 374 razgovor je između John-a koji ima čir na želucu i njegovog liječnika koji bi želio da utvrdi što je uzrok tome. Nijedan od navedenih uzroka nije pravi: John ne radi suviše, ne puši, ne pije ni alkohol ni suviše jaku kavu, ne jede na brzinu i ne leže suviše kasno. Na pitanje, da Ii ima briga, John odgovara sarno: "Da, moja žena uči da vazi." Dakle, ima briga zbog žene, zaključuje liječnik. "Ne", odgovara John, "ne brinem se zbog žene, već zbog automobila."
U br. 376 je tekst koji ste čuli, napisan. Pratite ga pozorno i istovremeno ponovo slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 376 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

376

The cause

John is at the doctor's., He has a stomach ulcer. The doctor is asking him some questions:

Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:

Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:

John:
Doctor:
John:

Do you work too hard?
No, I don't work too hard.
Do you smoke?
No, I don't smoke, doctor.
Do you drink alcohol?
No, I don't drink alcohol.
Do you drink strong coffee?
No, I don't drink any coffee at all.
I only drink milk.
Do you cat your meals in a hurry?
No, I don't cat my meals in a hurry.
Do you stay up late in the evening?

No, I don't, doctor. I always go to bed at nine o'clock.
I can't understand why you have a stomach ulcer.
Do you have any worries?
Well, yes. You see, my wife is learning to drive.
Oh, I see. So you're worried about your wife?
No, I'm not worried about my wife. I'm worried about the car

377

U br. 378 čuti ćete tekst još jedanput sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 378 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 378 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

378

The cause

John is at the doctor's., He has a stomach ulcer. The doctor is asking him some questions:

Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:

Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:

John:
Doctor:
John:

Do you work too hard?
No, I don't work too hard.
Do you smoke?
No, I don't smoke, doctor.
Do you drink alcohol?
No, I don't drink alcohol.
Do you drink strong coffee?
No, I don't drink any coffee at all.
I only drink milk.
Do you cat your meals in a hurry?
No, I don't cat my meals in a hurry.
Do you stay up late in the evening?

No, I don't, doctor. I always go to bed at nine o'clock.
I can't understand why you have a stomach ulcer.
Do you have any worries?
Well, yes. You see, my wife is learning to drive.
Oh, I see. So you're worried about your wife?
No, I'm not worried about my wife. I'm worried about the car

379

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The cause

John is at the doctor's.
He has a stomach ulcer.
The doctor is asking him
   some questions:
Do you work too hard?
No, I don't work too hard.
Do you smoke?
No, I don't smoke,
   doctor.
Do you drink alcohol?
No, I don't drink alcohol.
Do you drink strong coffee?
No, I don't drink any coffee
   at all.
I only drink milk.
Do you eat your meals in a hurry?
No, I don't eat my meals
   in a hurry.
Do you stay up late
   in the evening?
No, I don't, doctor.
I always go to bed
   at nine o'clock.
I can't understand why
   you have a stomach ulcer.
Do you have any worries?
Well, yes.
You see, my wife
   is learning to drive.
Oh, I see.
So you're worried
   about your wife?
No, I'm not worried about my wife.
I'm worried about the car.

Uzrok

John je kod liječnika.
Ima čir na želucu.
Liječnik mu postavlja
   nekoliko pitanja:
Da Ii radite suviše?
Ne, ne radim suviše.
Da Ii pušite?
Ne, doktore, ne pušim.

Da Ii pijete alkoholna pića?
Ne, ne pijem (alkoholna pića).
Da Ii pijete jaku kavu?
Ne, kavu uopće ne pijem.

Pijem sarno mlijeko.
Da Ii jedete (obroke) na brzinu?
Ne, ne jedem
   (obroke) na brzinu.
Da Ii uveće bdijete dugo?

Ne, g. doktore.
Uvijek idem u devet.

Ne mogu da shvatim zašto imate
   čir na želucu.
Da Ii imate kakvih briga?
0, da.
Znate, moja žena uči voziti
   automobil.
Aha!
Dakle, brinete se zbog žene?

Ne, ne brinem se zbog žene.
Brinem se zbog automobila.

380

U br. 381 čuti ćete tekst još jedanput sa stankama za ponavljanje. Dok radite vježbu za ponavljanje br. 381 (zvučni zapis), pratite i tekst  br. 381.
__ Za br. 381 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

381

The cause

John is at the doctor's., He has a stomach ulcer. The doctor is asking him some questions:

Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:

John:
Doctor:
John:

Do you work too hard?
No, I don't work too hard.
Do you smoke?
No, I don't smoke, doctor.
Do you drink alcohol?
No, I don't drink alcohol.
Do you drink strong coffee?
No, I don't drink any coffee at all. I only drink milk.
Do you cat your meals in a hurry?
No, I don't cat my meals in a hurry.
Do you stay up late in the evening?
No, I don't, doctor. I always go to bed at nine o'clock.
I can't understand why you have a stomach ulcer.
Do you have any worries?
Well, yes. You see, my wife is learning to drive.
Oh, I see. So you're worried about your wife?
No, I'm not worried about my wife. I'm worried about the car

382

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The cause

John is at the doctor's., He has a stomach ulcer. The doctor is asking him some questions:

Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:
John:
Doctor:

John:
Doctor:
John:

Do you work too hard?
No, I don't work too hard.
Do you smoke?
No, I don't smoke, doctor.
Do you drink alcohol?
No, I don't drink alcohol.
Do you drink strong coffee?
No, I don't drink any coffee at all. I only drink milk.
Do you cat your meals in a hurry?
No, I don't cat my meals in a hurry.
Do you stay up late in the evening?
No, I don't, doctor. I always go to bed at nine o'clock.
I can't understand why you have a stomach ulcer.
Do you have any worries?
Well, yes. You see, my wife is learning to drive.
Oh, I see. So you're worried about your wife?
No, I'm not worried about my wife. I'm worried about the car

383

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

cause
John
at the doctor's
stomach ulcer
ask questions
do you work too hard?
don't (= do not)

I don't work too hard
alcohol
strong coffee
I don't drink any coffee at all
milk
meal
in a hurry
stay up late in the evening
go to bed
do you have any worries?
you see
she is learning to drive
so you're worried about your wife?
car

uzrok
(muško ime)
kod liječnika
čir na želucu
pitati, postavljati pitanja
da Ii radite suviše?
(oblik koji se upotrebljava u
   odrečnim rečenicama)
ne radim suviše
alkohol, alkoholna pića
jaka kava
kavu uopće ne pijem
mlijeko
dnevni obrok, ručak, jelo
na brzinu
bdjeti, dugo biti budan
lijegati, ići na spavanje
da Ii imate kakvih briga?
znate
(ona) uči da vozi (automobil)
dakle, brinete se zbog žene?
automobil

384

U br. 385 čuti ćete kratak sadržaj lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 385.

385

386

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 4, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 385.

I don't work too hard, and I don't stay up late in the evening.
I don't smoke, and I don't drink any alcohol at all.
I am (I'm) worried about only one thing, and that is (that's) my car.

387

Pogledajte sada rečenice s don't (= do not) koje ste sreli u tekstu.

Subjekat

don't

glagol

dodatak

a. I
b. I
c. I

don't
don't
don't

work
drink
eat

too hard.
alcohol.
my meals in a hurry.

Usporedite:

a.
b.
c.

Ne radim suviše.
Ne pijem alkoholna pića.
Ne jedem (obroke) na brzinu.

U br. 388 vježbati ćete takove rečenice (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Do you work too hard?
No, I don't work too hard.
No, I don't work too hard.
No, I don't work too hard.

Vježba ima još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 388.

388

389

Vodite računa o tome da kao (i pri tvorbi pitanja) u odrečnim rečenicama tako i kod nekih glagola ne upotrebljavamo don't.

I
We
The Browns
The baby
Joe
They
You

am not
are not
aren't
is not
isn't
cannot
can't

a millionaire.
hungry.
at home.
crying.
here.
help us.
do that.

U br.390 vježbati ćete (pomoću vježbe u 4 faze) miješane rečenice s don't i bez don't.

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

I'm sure you drink tea.
No, I don't drink tea.
No, I don't drink tea.
No, I don't drink tea.

I'm sure you're American.
No, I'm not American. 
No, I'm not American. 
No, I'm not American. 

__ Sada obradite zvučni zapis br. 390. Vježba nema primjera.

390

391

(Pismena vježba)
Kod glagola have opet postoje dvije mogućnosti za tvorbu odrečnih rečenica
(usporedite br. 366):

  I  don't have   breakfast in bed.
  I  don't have   the sales figures.

  I  haven't got   your cigarettes.
  I  haven't got   the sales figures.

Ni sada ne ćete pogriješiti ako upotrijebite don't kada je u rečenici have; ali, ako je u rečenici have got don't se ne upotrebljava.

Primjeri: 

I have rheumatism. (a stomach ulcer)
I have rheumatism, but I don't have a stomach ulcer.

I've got the coffee. (the milk)
I've got the coffee, but I haven't got the milk.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

I have a car. (a chauffeur)
I've got your plate. (your glass)
I have an English dictionary. (a French dictionary)
I've got a canary. (a dog)
I've got the newspapers. (the books)
I have breakfast in bed. (lunch)

392

(Pismena vježba)
Proširite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

I like coffee. (tea)
I like coffee, but I don't like tea.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

I speak English. (French)
I drink whisky. (vodka)
I can type. (write shorthand)
I read newspapers. (books)
I am worried. (angry)
I study the football results. (the sales figures)
I have the Daily Mirror. (the Financial Times)
I've got a drink. (a sandwich)

393

(Pismena vježba)
Proširite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

I work too hard. . .
I work too hard, but you don't.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

I eat my meals in a hurry . . .
I get up early every morning . . .
I take work home over the weekend . . .
I read the Financial Times . . .
I can write shorthand . . .
I can speak French . . .
I have got a present for him . . .
I have lunch at the Lyons teashop every day . . .
I am worried about it . . .

394

(Pismena vježba)
Dodajte rečenicama još pitanja s Why . . .

Primjer:
 

He drinks tea.
Why don't you drink tea, too?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
I.
m.
n.
o.
p.

He drives a Ford.
He goes for a walk every afternoon.
She goes shopping in the morning.
He has lunch at a restaurant.
He's got a dictionary.
He helps his wife.
She learns foreign languages.
She likes the house.
He makes his phone calls in the evening.
He reads an English newspaper.
She's happy here.
He smokes American cigarettes.
She can speak French.
She types her letters.
She understands me.
She can write shorthand.

395

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

Do they speak any foreign languages?
No, they don't speak any foreign languages.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.

Do they write any letters?
Do they read any newspapers?
Do they get any English books?
Do they want any sandwiches?
Do they drink any alcohol?
Do they do any homework?
Do they have any worries?
Have they got any luggage?

396

(Pismena vježba)
Uzmite u obzir upotrebu -'s oblika u sljedećim rečenicama:

he is
she is
he is
she is

he must go
she must go
he must go
she must go

at the doctor's
at the hairdresser's
at the photographer's
at the chemist's

to the doctor's
to the hairdresser's
to the photographer's
to the chemist's

(kod Iiječnika)
(kod frizera)
(kod fotografa)
(u ljekarni)

(ići kod Iiječnika)
(ići kod frizera)
(ići kod fotografa)
(ići u ljekarnu)

Upotrebite gornje oblike kada budete tvorili niže napisane rečenice. Potrudite se iako prijevod zaista nije sasvim lak. Provjeravajte svoj rad uspoređivanjem s odgovorima u ključu. Vježbajte dok vam ključ ne postane nepotreban.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.

Od pola dvanaest sam kod liječnika.
Susan je još uvijek kod frizera.
Ne mogu da idem kod fotografa.
Betty ide svakog četvrtka kod frizera.
Zašto (on) nije kod fotografa?
Da Ii to ne možeš da dobiješ u ljekarni?
Prije nego što odem u ljekarnu moram da idem kod liječnika

397

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

   about, at, in, to, up

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.

John is . . . . . the doctor's.
I don't drink any coffee. . . . . all.
Do you eat your meals. . . . . a hurry?
Do you stay. . . . . late in the evening?
I always go . . . . . bed. . . . . nine o'clock.
I'm not worried. . . . . my wife.
I'm worried. . . . . the car.

398

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.

Ne pušim.
Ne radim suviše.
Ne radim prekovremeno.
Ne pijem jaku kavu.
Uopće ne pijem alkoholna pića.
Uveče ne sjedim dugo.
Nikada ne žurim.

399

Aka misIite da ste gradivo 14. lekcije (br. 373-398) zaista dobro savladaIi, pređite na sljedeću nastavnu jedinicu, 15. lekciju. U suprotnom, ponavljajte sve dotle dok ne utvrdite sve ono što ne znate dobro.
Prije no što konačno zaključite ovu Iekciju, uključite još jedanput zvučnike. Kao nastavak posljednje vježbe čuti ćete popratne tekstove uz slike u boji sa stankama za ponavljanje.

Pregled novih izraza:

St Paul's Cathedral
Westminster Abbey
the National Gallery
where you can see
many world-famous pictures
the Tate Gallery
one of the great art galleries
world
Westminster Bridge
the statue of Eros
Whitehall
main
Government
offices

Katedrala sv. Pavla
Westminster opatija
Narodna galerija
gdje možete vidjeti
mnogo slika poznatih u cijelom svijetu
Tate gaierija (u Londonu S. W. 1)
jedna od velikih umjetničkih galerija
svijet
Westminster most
Erosov kip
(Put u Londonu S. W. 1)
glavni
vlada
nadleštva

SLIKE St Paul's
Cathedral


,


 
  
Westminster
Abbey

The Houses of
Parliament with
Westminster
Bridge


 
 
  
 
 
Piccadilly Circus
with the
statue of Eros
 

The National
Gallery in
Trafalgar Square,
where you can
see many
world-famous
pictures

  
 
 

 
The Tate Gallery,
also one of the
great art galleries
of the world

Whitehall, the street where many of the main
Government offices are

Kraj 14. lekcije.