engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 13 (od 27)

348

Novi engleski tekst koji ćete čuti sa zvučnog zapisa sadrži važan glagolski oblik s do. Mi pitanje postavljamo ovako: Kad odlaziš od kuće? Englezi prije glagola stave još do.
Usporedba iz oba jezika:

Kad          (ti)     odlaziš   od kuće?
When do   you   leave      home?

Takove rečenice su neobične za naš jezik i zato je potrebno više ponavIjanja.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 349.

349

350

Tekst koji ste čuli razgovor je između dvije osobe koje ne imenujemo, jer je dijalog potpuno svakodnevni. Sadrži pitanja: Gdje stanujete? Kada od ujutro ustajete? Kada radite? itd. Na posljednje pitanje: "Što mislite o meni?", jedan od sugovornika odgovara neočekivano: "Mislim da ste veliki Ijubopitljivac."
U br. 351 je tekst koji ste čuli, napisan. Pozorno ga pratite i islovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 351 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

351

Some personal questions

Question:
Answer:
Question:
Answer:

Where do you live?
I live in a little house in a suburb of London.
When do you get up in the morning?
I get up at seven o'clock every morning, except on Sundays.

Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:

Where do you work?
I work in an office in the City.
How do you travel to work?
I travel to work by underground.
How do you like your colleagues in the office?
Oh, I like them very much.
Where do you have lunch when you're at the office?
I always have lunch at the Lyons teashop round the corner.
When do you get home in the evening?
I get home at about seven o'clock every evening.
What do you do in the evening?
I always watch television.
What do you think of me?
Well, I think you're a nosy parker!

352

U br. 353 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 353 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 353 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

353

Some personal questions

Question:
Answer:
Question:
Answer:

Where do you live?
I live in a little house in a suburb of London.
When do you get up in the morning?
I get up at seven o'clock every morning, except on Sundays.

Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:

Where do you work?
I work in an office in the City.
How do you travel to work?
I travel to work by underground.
How do you like your colleagues in the office?
Oh, I like them very much.
Where do you have lunch when you're at the office?
I always have lunch at the Lyons teashop round the corner.
When do you get home in the evening?
I get home at about seven o'clock every evening.
What do you do in the evening?
I always watch television.
What do you think of me?
Well, I think you're a nosy parker!

354

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

Some personal questions

Where do you live?
I live in a little house
   in a suburb of London.
When do you get up
   in the morning?
I get up at seven o'clock
   every morning,
   except on Sundays.
Where do you work?
I work in an office
   in the City.
How do you travel to work?
I travel to work
   by underground.
How do you like
   your colleagues in the office?
Oh, I like them very much.
Where do you have lunch
   when you're at the office?
I always have lunch
   at the Lyons teashop
   round the corner.
When do you get home
   in the evening?
I get home
   at about seven o'clock
   every evening.
What do you do in the evening?
I always watch television.
What do you think of me?
Well, I think you're a nosy parker!

Nekoliko osobnih pitanja

Gdje stanujete?
Stanujem u kućici
   u predgrađu Londona.
Kada ujutro ustajete?

Svako jutro ustajem u sedam,
   osim nedjeljom.

Gdje radite?
Radim u uredu
   u City.
Kako putujete na posao?
Na posao putujem
   podzemnom željeznicom.
Kako vam se sviđaju
   kolege u uredu?
0, veoma mi se sviđaju
Gdje ručate
   kada ste u uredu?
Uvijek ručam
   u čajani Lyons
   iza ugla.
Kada uvečer stižete kući?

Svako večer stižem kući
   oko sedam.

Što radite uvečer?
Uvijek gledam televiziju.
Što mislite o meni?
Mislim da ste veliki Ijubopitljivac.

355

U br. 356 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Dok radite vježbu za ponavljanje br. 356 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 356
__ Za br. 356 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

356

Some personal questions

Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:

Where do you live?
I live in a little house in a suburb of London.
When do you get up in the morning?
I get up at seven o'clock every morning, except on Sundays.
Where do you work?
I work in an office in the City.
How do you travel to work?
I travel to work by underground.
How do you like your colleagues in the office?
Oh, I like them very much.
Where do you have lunch when you're at the office?
I always have lunch at the Lyons teashop round the corner.
When do you get home in the evening?
I get home at about seven o'clock every evening.
What do you do in the evening?
I always watch television.
What do you think of me?
Well, I think you're a nosy parker!

357

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

Some personal questions

Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:
Question:
Answer:

Where do you live?
I live in a little house in a suburb of London.
When do you get up in the morning?
I get up at seven o'clock every morning, except on Sundays.
Where do you work?
I work in an office in the City.
How do you travel to work?
I travel to work by underground.
How do you like your colleagues in the office?
Oh, I like them very much.
Where do you have lunch when you're at the office?
I always have lunch at the Lyons teashop round the corner.
When do you get home in the evening?
I get home at about seven o'clock every evening.
What do you do in the evening?
I always watch television.
What do you think of me?
Well, I think you're a nosy parker!

358

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

some personal questions
where do you live?
answer
a suburb of London
when
except on Sundays
the City


travel
how do you travel to work?
by underground
how do you like...?
I like them very much
Lyons teashop
get home
at about seven o'clock
what do you think of me?
a nosy parker

nekoliko osobnih pitanja
gdje stanujete (živite)?
odgovor
predgrađe Londona
kada
osim nedjeljom
londonski City (stari dio grada,
financijski i
trgovački centar)
voziti se,putovati
kako putujete na posao?
podzemnom željeznicom
kako vam se sviđaju . . .?
veoma mi se sviđaju
čajana Lyons
stići (doći) kući
oko sedam
što mislite o meni?
veliki Ijubopitljivac

359

U br. 360 čuti ćete dio lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 360.

360

361

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 4, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 360.

Where do you live?
I live in a little house in a suburb of London.
How do you travel to work?
I travel to work by underground.
When do you have lunch when you are (you're) at the office?
I usually have lunch at one o'clock.

362

Pogledajte oblik pitanja koja gradimo s do.

Pitanje

do

subjekat

glagol

dodatak

a. Where
b. When
c
. How
d. What

do
do
do
do

you
you
 you
 you

live?
get up?
travel
thinkto work?
of me?

Usporedite:

a.
b.
c.
d.

Gdje stanujete?
Kada ustajete?
Kako putujete na posao?
Što mislite o meni?

U br. 363 tu ćete vrstu pitanja vježbati u 4 faze.
Primjer:

Čujete:
Pitate: 
Čujete pitanje:
Ponovite pitanje:

Joe lives in London.
And where do you live?
And where do you live?
And where do you live?

Vježba ima još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 363.

363

364

Vodite računa o tome da kod nekih glagola pitanja ne tvorimo s do.

Where
Where
How
When
Why
Why

am
are
is
can
can't
must

I?
the girls?
Joe?
we
you
you 
go?
help us?
go to the hairdresser's?

U br. 365 vježbati ćete miješana pitanja (u 4 faze) s i bez do. Uzmite u obzir da do upotrebljavamo kod izuzetaka, kao što su:  am, are, is, can, must .
Sljedeći primjeri pokazati će vam kako ćete vježbati:

Čujete:
Pitate: 
Čujete pitanje:
Ponovite pitanje:

Čujete:
Pitate: 
Čujete pitanje:
Ponovite pitanje:

I live in the City.
Why do you live in the City?
Why do you live in the City?
Why do you live in the City?

I am lonely.
Why are you lonely? 
Why are you lonely?
Why are you lonely?

__ Sada obradite zvučni zapis br. 365. Vježba nema primjera.

365

366

(Pismena vježba)
Dok u rečenicama s am, are, is, can, must pitanja nikada ne tvorimo s do, pitanja s glagolom have nekada tvorimo s do, nekada bez njega:

   Where do you have lunch?
   What do you have for me?

   Where have you got your cigarettes?
   What have you got for me?

Najbolje ćete postupiti ako pitanja, kada je u rečenici sarno glagol have, uvijek tvorite s do, a kada je u rečenici have got nikada..

Primjeri: 

He has rheumatism.
Do you have rheumatism, too?

He's got a good dictionary.
Have you got a good dictionary, too?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

He has lunch at half past twelve.
He's got a ticket.
He has breakfast in bed.
He has an English lesson every Monday.
He's got a present for them.
He's got a glass.
He has a nice boss.

367

(Pismena vježba)
Postavite pitanja s what. . . koja se odnose na riječi tiskane kurzivom - s izrazom čuđenja.

Primjer:
 

They want a Scottish newspaper.
What do they want?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

They eat chicken salad.
They always drink whisky.
They are lonely.
They can read the sales figures.
They like commedies.
They are trying to learn the trumpet.
They have a red Ford.
They've got a lion in the cellar.

368

(Pismena vježba)
Postavite pitanja s How many...

Primjer:
 

He speaks three foreign languages.
And how many foreign languages do you speak?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

He reads two newspapers every day.
He smokes fifteen cigarettes every day.
She's got three coats.
She types about twenty letters every morning.
He wants two hamburgers.
He's got four canaries.
He can speak four languages.
He has five children.

369

(Pismena vježba)
Stavite odgovarajući oblik glagola u zagradi:

a.

b.
 
c.

d.

e.
 

Miss Taylor. . . . . in a suburb of London. (live)
The Browns. . . . . there, too. (live)
We. . . . . at half past seven every morning. (get up)
Our chauffeur. . .. . at six o'clock. (get up)
I. . . . . in the City of London. (work)
My wife and my son. . . . . there, too. (work)
Susan. . . . . to work by underground. (travel)
Her boss. . . . . to work by underground, too. (travel)
We always. . . . . lunch at a Lyons teashop. (have)
Mr Stewart never. . . . . lunch at a Lyons teashop. (have)

370

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

   about, at, by, in, of, on, round, to

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.

They live. . . . . a little house. . . . . a suburb. . . . . London.
When do they get up . . . . . the morning?
They get up . . . . . seven o'clock every morning, except. . . . . Sundays.
They work. . . . . an office. . . . . the City.
They travel. . . . . work. . . . . underground.
They always have lunch. . . . . the Lyons teashop . . . . . the corner.
They get home at . . . . . seven o'clock every evening.
What do they think. . . . . us?

371

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Kada ustaješ?
Kada doručkuješ?
Kada odlaziš od kuće?
Što čitaš u vlaku?
Kada stižeš na posao?
Što radiš ujutro?
Gdje ručaš?
Kada dolaziš kući?
Gdje kupuješ?
Gdje stanuješ?

372

Ako mislite da ste i ovu lekciju (br. 348-371) dobro savladali, pređite na sljedeću nastavnu jedinicu. Inače i sami već znate da ocijenite koji su vam dijelovi lekcije obično teži, te ponovite sarno njih.

Kraj 13. lekcije.