engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 12 (od 27)

322

Engleski tekst koji ćete čuti u br. 323 vjerojatno nećete razumjeti u cjelosti, nego sarno steći opći pojam. Lekcija ne spada u one teže, a svakako ste već uvidjeli da je za neke potrebno više vremena nego za druge.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 323.

323

324

U tekstu koji ste čuli Frank je u razgovoru sa svojim kolegom iz kancelarije smirio svoj nemir i razočarenje; on, naime, ne može da razumije zašto je šef odjeljenja postao neki Sharp, a ne on. Frank je taj koji uvijek radi prekovremeno, radi čak i kod kuće i proučava rezultate poslovanja, a Sharp pije čaj na litre, neprekidno puši i udvara se djevojkama. Frank-ov kolega zna o cijeloj stvari više i opominje ga: "Budi obazriv, govoriš o gazdinom budućem zetu." U br. 325 je tekst koji ste čuli, napisan. Pozorno ga pratite i islovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 325 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

325

The better man

Frank is in the office. He is very angry. Here he is talking to a colleague:
"I can't understand why that fellow Sharp is now chief clerk.
I work overtime every day.
He never works overtime.
I always take work home over the weekend.
He never takes work home over the weekend.

I speak two foreign languages.
He speaks no foreign languages at all.
I read the Financial Times every day.
Sharp only reads the Daily Mirror.
I work like a horse from morning to night.
That fellow only drinks gallons of tea, smokes dozens of cigarettes, and
flirts with the girls.
When I study our sales figures, he studies the football results.
When I go to night school, he goes to the cinema.
But now he's chief clerk, and I'm not. It's very unfair. I can't understand it."
"Be careful, Frank," says his colleague, "you're talking about the
boss's future son-in-law!"

326

U br. 327 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 327 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 327 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

327

The better man

Frank is in the office. He is very angry. Here he is talking to a colleague:
"I can't understand why that fellow Sharp is now chief clerk.
I work overtime every day.
He never works overtime.
I always take work home over the weekend.
He never takes work home over the weekend.

I speak two foreign languages.
He speaks no foreign languages at all.
I read the Financial Times every day.
Sharp only reads the Daily Mirror.
I work like a horse from morning to night.
That fellow only drinks gallons of tea, smokes dozens of cigarettes, and
flirts with the girls.
When I study our sales figures, he studies the football results.
When I go to night school, he goes to the cinema.
But now he's chief clerk, and I'm not. It's very unfair. I can't understand it."
"Be careful, Frank," says his colleague, "you're talking about the
boss's future son-in-law!"

328

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The better man

Frank is in the office.
He is very angry.
Here he is talking to a colleague:
I can't understand
   why that fellow Sharp
   is now chief clerk.
I work overtime every day.
He never works overtime.
I always take
   work home
   over the weekend.
He never takes work home
   over the weekend.
I speak two foreign languages.
He speaks no foreign languages
   at all.
I read the Financial Times
   every day.
Sharp only reads
   the Daily Mirror.
I work like a horse
   from morning to night.
That fellow only drinks
   gallons of tea,
   smokes dozens of cigarettes,
   and flirts with the girls.
When I study our sales figures,
   he studies the football
   results.
When I go to night school,
   he goes to the cinema.
But now he's chief clerk,
   and I'm not.
It's very unfair.
I can't understand it.
Be careful, Frank,
   says his colleague,
   you're talking about
   the boss's future son-in-law!

Bolji čovjek

Frank je u uredu.
Veoma je Ijut.
Razgovara s jednim kolegom:
Ne mogu da razumijem
   zašto je taj Sharp
   sada šef odjeljenja.
Ja svaki dan radim prekovremeno.
On nikada ne radi prekovremeno.
Ja uvijek nosim posao kući
   preko nedjelje.

On preko nedjelje nikada ne
   nosi posao kući.
Ja govorim dva strana jezika.
On ne govori nijedan strani
   jezik.
Ja svaki dan čitam
   Financial Times.
Sharp čita samo
   Daily Mirror.
Ja radim kao konj
   od jutra do mraka.
Taj mladić sarno pije
   na litre čaja,
   puši na desetine cigareta i
   zabavlja se s djevojkama.
Dok ja proučavam rezultate
   poslovanja, on "studira"
   nogometne rezultate.
Kad ja idem u večernju školu,
   on ide u kino.
A sada je šef odjeljenja on,
   a ne ja.
To jc veoma nepravedno.
Ja to ne shvaćarn.
Budi obazriv Frank,
   kaže mu kolega,
   govoriš o gazdinom budućem
   zetu.

329

U br. 330 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Dok radite vježbu za ponavljanje br. 330 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 330.
__ Za br. 330 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

330

The better man

Frank is in the office. He is very angry. Here he is talking to a colleague:
"I can't understand why that fellow Sharp is now chief clerk.
I work overtime every day.
He never works overtime.
I always take work home over the weekend.
He never takes work home over the weekend.
I speak two foreign languages.
He speaks no foreign languages at all.
I read the Financial Times every day.
Sharp only reads the Daily Mirror.
I work like a horse from morning to night.
That fellow only drinks gallons of tea, smokes dozens of cigarettes, and
flirts with the girls.
When I study our sales figures, he studies the football results.
When I go to night school, he goes to the cinema.
But now he's chief clerk, and I'm not. It's very unfair. I can't understand it."
"Be careful, Frank," says his colleague, "you're talking about the
boss's future son-in-law!"

331

Sada prepišite niže napisani tekst i istovremeno mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The better man

Frank is in the office. He is very angry. Here he is talking to a colleague:
"I can't understand why that fellow Sharp is now chief clerk.
I work overtime every day.
He never works overtime.
I always take work home over the weekend.
He never takes work home over the weekend.
I speak two foreign languages.
He speaks no foreign languages at all.
I read the Financial Times every day.
Sharp only reads the Daily Mirror.
I work like a horse from morning to night.
That fellow only drinks gallons of tea, smokes dozens of cigarettes, and
flirts with the girls.
When I study our sales figures, he studies the football results.
When I go to night school, he goes to the cinema.
But now he's chief clerk, and I'm not. It's very unfair. I can't understand it."
"Be careful, Frank," says his colleague, "you're talking about the
boss's future son-in-law!"

332

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

the better man
Frank
angry
talk to
colleague
understand
fellow
Sharp
chief clerk
work overtime
every day
never
take work home
over the weekend
foreign language
no foreign languages at all
read
Financial Times

Daily Mirror

like a horse
from morning to night
drink
gallon
smoke
dozens of cigarettes
flirt with the girls
when I study our sales figures

football results
he goes to the cinema
unfair
be careful!
talk about
the boss's future son-in-law

bolji čovjek
(muško ime)
Ijut, gnjevan
razgovarati s nekim
kolega
razumjeti
mladić
(prezime)
šef odjeljenja
raditi prekovremeno
svaki dan
nikada
nositi rad (posao) kući
preko nedjelje
strani jezik
nijedan strani jezik
čitati
(dnevni ekonomski list s
   nakladom od 175000 primjeraka)
(popularni dnevni list s
   nakladom od 4,7 miliona primjeraka)
kao konj
od jutra do mraka
piti
galon (4,5 litre)
pušiti
na desetine (tuce) cigareta
zabavljati se s djevojkama
dok ja proučavam rezultate
   poslovanja
nogometni rezultati
on ide u kino
nepravedno, nepošteno
budi pažljiv (obazriv)!
govoriti o
šefov (gazdin) budući zet

333

U br. 334 čuti ćete dio engleskog teksta za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 334.

334

335

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 4, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 334.

Frank can't understand why his colleague Sharp is now chief clerk.
Frank works overtime every day and always takes work home over the weekend.
Sharp only drinks gallons of tea and flirts with the girls.

336

U ovoj lekciji upoznali ste glagolski oblik s nastavkom –s. Sharp reads the Daily Mirror. He flirts with the girls. U donjem pregledu vidjeti ćete kad glagol ima nastavak -s, a kad je bez njega.

 

sa -s

 

 

bez -s

 

he
she
it
the boss
Sharp

reads
speaks
helps
works
flirts

the Mirror
French
me with my work
like a horse
with the girls

I
you
we
they
the girls

read
speak
help
work
flirt

the Times
very good English
them every day
in a factory
with him

Utvrdili ste da oblik s nastavkom -s upotrebljavamo za glagole s he, she, it i za imenice kada su u množini; U ostalim primjerima nema nastavka –s.
Oblik glagola s nastavkom -s vjebati ćete u vježbi br. 337 (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

I always work overtime.
But Sharp never works overtime.
But Sharp never works overtime.
But Sharp never works overtime.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 337. Vježba nema primjera.

337

338

Isto kao kod imenica (usporedi br. 101) nastavak -s i kod glagola se izgovara na dva načina:

comes
reads
arrives


 > zvučno
-z

works
flirts
types


 > bezvučno
-s

Glagoli koji se završavaju na sibilant dobijaju nastavak -es (usporedi br. 103).

   watch - watches

U br. 339 vježbati ćete izgovor tri varijante nastavka -s pomoću gornjih primjera. U vježbu je kao izuzetak uključen i glagol say kod kojeg nastavak -s mijenja izgovor cijele riječi. Sa zvučnog zapisa čuti ćete svaki par riječi sarno jednom. U stanci koja sljedi i vi ga jedanput ponovite, a pritom gledajte u knjigu kako je taj par riječi napisan.
__ Za br. 339 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

339

come – comes
read – reads
arrive – arrives

work – works
flirt – flirts
type – types

watch – watches

say – says

340

(Pismena vježba)
Kao kod gradnje množine i kod gradnje -s oblika y se mjenja u ie.

I study
I try 

–  he studies
–  he tries

To se ne događa kad ispred -y stoje: a, e, i, o ili u.

  I stay – he stays

Na kraju i glagol go kao izuzetak kome ne dodajemo sarno nastavak -s već -es.

  I go – he goes

Dodajte svakoj rečenici još jednu koja počinje s: He always.....

Primjer:
 

I never read the Daily Mirror.
He always reads the Daily Mirror.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

I never drink whisky in the office.
I never flirt with the girls.
I never leave the office before five o'clock.
I never go for a walk in the afternoon.
I never have lunch at expensive restaurants.
I never watch television in the evening.

341

(Pismena vježba)
Promjenite rečenice prema navedenim primjerima:

Primjeri: 

He always comes home at half past six. (they)
They always come home at half past six.

I always go for a walk in the afternoon. (she)
She always goes for a walk in the afternoon.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

He always drinks tea in the morning. (we)
I usually cat a hamburger after work. (she)
They never flirt with the girls. (he)
We usually get up at half past six. (they)
I always study the sales figures in the evening. (she)
They always go to the hairdresser's on Fridays. (she)
We never have breakfast before half past seven. (Frank)
She always helps her mother with the dishes. (Ann)
I usually leave the house at a quarter past seven. (they)
He never reads the Financial Times. (his colleagues)
She only smokes cigarettes. (my wife and I)
On Fridays they always stay at home. (Miss Brown)

342

(Pismena vježba)
Promjenite rečenice prema primjeru:

Primjer:
 

She's doing her homework. (in the afternoon)
She always does her homework in the afternoon.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

She's eating a hot dog. (after work)
He's drinking whisky. (in the evening)
Sharp is flirting with the girls. (when he's in the office)
She's having breakfast. (at a quarter past seven)
They're having lunch. (at half past twelve)
We're making tea. (in the afternoon)
He's reading the Daily Mirror. (in the train)
Ann is smoking a cigarette. (after lunch)
Sharp is talking to the boss. (before he goes home)
We're watching television. (in the evening) .

343

(Pismena vježba)
Stavite u rečenice riječi koje su u zagradi:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.

Frank works overtime. (usually)
He takes work home. (always)
He reads the Financial Times. (always)
He smokes cigarettes. (never)
He flirts with the girls. (never)
He studies the sales figures. (every Friday)
He goes to night school. (on Tuesdays, always)
He does what the boss says. (always)

344

(Pismena vježba)
Spojite dvije rečenice prema primjeru:

Primjer:
 

I do my homework. He goes to the cinema.
When I do my homework, he goes to the cinema.

a.
b.
c. d.
e.
f.

I write letters. He drinks tea.
I work overtime. He watches television.
He studies the football results. I study the sales figures.
He talks about girls. I talk about work.
I answer letters. He flirts with the girls.
I help a colleague. He flirts with his secretary.

345

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

  about, at, from, of, over, to, with

a.
b.
c. d.
e.

f.

Frank is talking. . . . . a colleague. . . . . Henry Sharp.
Frank always takes work home. . . . . the weekend.
Sharp speaks no foreign languages. . . . . all.
Frank works like a horse. . . . . morning. . . . . night.
Sharp only drinks gallons. . . . . tea, smokes dozens. . . . . cigarettes,
and flirts . . . . . the girls.
When Frank goes. . . . . night school, Sharp goes. . . . . the cinema.

346

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.

Frank obično radi prekovremeno.
Uvijek nosi posao kući.
Uvijek čita Financial Times.
Nikad ne puši cigarete i ne zabavlja se s djevojkama.
Svakog petka proučava rezultate poslovanja.
Četvrtkom uvijek ide u večernju školu.
Uvijek radi ono što šef kaže.

347

Mislimo da ste pojedine dijelove 12. lekeije savjesno obradili, zato pređite na sljedeću lekciju.

Kraj 12. lekcije.