engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 11 (od 27)

290

Tekst koji ćete slušati u br. 291 sadrži srazmjerno mnogo riječi. Zato ne budite razočarani ako ćete ga u početku opet teško razumjeti.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 291.

291

292

Tekst koji ste slušali u br. 291 nije razgovor. To je pismo koje je Karin Mayer iz Hamburga pisala svom prijatelju Joe-u iz bistroa u Londonu i u njemu opisala svoj život: kada ustaje, doručkuje, ide na posao, kada ima podnevni odmor za ručak, što radi poslije rada itd. Pismo je zaključila primjedbom da često ide na "hamburger", ali da "hamburger" u Hamburgu nije tako dobar kao što je u Londonu. U br. 293 je tekst koji ste čuli u br. 291 napisan. Pozorno ga pratite i istovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 293 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

293

A letter

Karin Mayer is back in Hamburg after her visit to England. This is her first letter to her friend Joe in London.

294

U br. 295 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 295 (zvučni zapis), pratite i tekst u istom broju.
__ Za br. 295 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

295

A letter

Karin Mayer is back in Hamburg after her visit to England. This is her first letter to her friend Joe in London.

296

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

A letter

Karin Mayer is back in Hamburg
  after her visit to England.
This is her first letter
  to her friend Joe in London.
Dear Joe,
I arn back at work now,
  and everything is the same
  as before.
I get up at six o'clock
  every morning,
  and I get no
  „early morning tea“ in bed.
At half past six
  I have breakfast,
  and at ten minutes to seven
  I leave the house.
I always take the train
  to town at five past seven.
I usually arrive at the office
  a few minutes before eight,
  and then I type letters,
  make phone calls,
  and answer silly questions
  until half past twelve.
I have lunch
  at a little restaurant
  not far from the office.
At a quarter past one
  I am back in the office,
  and then I work
  at my desk
  for another
  three and a half hours.
On Mondays and Thursdays
  I always go shopping
  after work.
On Tuesdays and Fridays
  I go
  to my English lessons
  at night school.
Before I go home,
  I always eat
  a hamburger
  in a snack bar
  not far hom the school.
But here in Hamburg
  the hamburgers aren't
  so very good.
I always say:
If you want a good hamburger,
  you must go to London!
Yours, Karin.

Pismo

Karin Mayer se vratila u Hamburg
  poslije posjete Londonu.
Ovo je njeno prvo pisrno
  prijatelju Joe-u u London.
Dragi Joe,
vratila sam se na posao
  i sve je
  kao što je bilo i prije.
Svako jutro ustajem u šest i
  „rani jutarnji“ čaj
  ne dobijam u krevetu.

U pola sedam doručkujem,
  u deset do sedam
  odlazim od kuće.

U grad uvijek putujem vlakom u
  pola osam.
Na posao stižem obično
  nekoliko minuta prije osam,
  zatim tipkam pisma,
  telefoniram
  i odgovaram na glupa pitanja
  do pola jedan.
Ručam
  u malom restoranu
  nedaleko od ureda.
U jedan i petnaest
  sam opet u uredu,
  zatim radim
  za svojim pisaćim stolom
  još tri i pol sata.

Ponedjeljkom i četvrtkom
  poslije radnog vremena uvijek
  idem u kupovinu.
Utorkom i petkom
  idem na satove engleskog
  u večernju školu.

Prije povratka kući
  uvijek pojedem
  „hamburger“ u bistrou
  nedaleko od škole.

Ali ovdje u Hamburgu
  „hamburgeri“
  nisu baš najbolji.
Uvijek kažem:
Ako želiš dobar „hamburger“
  moraš ići u London!
Tvoja Karin.

297

U br. 298 vježbati ćete izgovor nekih glasova i skupina slova. Sa zvučnog zapisa čuti ćete svaku riječ dva puta. I vi je za vrijeme stanke ponovite dva puta i istovremeno gledajte u tekst kako se piše.
__ Za br. 298 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

298

chair
children
chauffeur
chemist
school
coffee
cellar

suit
Stewart
Susan
busy
question
quarter
queue

299

U br. 300 slušajte tekst još jedanput sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br: 300 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 300.
__ Za br. 300 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

300

A letter

Karin Mayer is back in Hamburg after her visit to England. This is her first letter to her friend Joe in London.

301

Sada prepišite niže napisani tekst i dok ga prepisujete mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

A letter

Karin Mayer is back in Hamburg after her visit to England. This is her first letter to her friend Joe in London.


                                                                                       October 4, 1968
 
Dear Joe,
I am back at work now, and everything is the same as before.
I get up at six o'clock every morning, and I get no "early morning tea" in bed. At half past six I have breakfast, and at ten minutes to seven I leave the house. I always take the train to town at five past seven.
I usually arrive at the office a few minutes before eight, and then I type letters, make phone calls, and answer silly questions until half past twelve. I have lunch at a little restaurant not far from the office.
At a quarter past one I am back in the office, and then I work at my desk for another three and a half hours.
On Mondays and Thursdays I always go shopping after work. On Tuesdays and Fridays I go to my English lessons at night school.
Before I go home, I always eat a hamburger in a snack bar not far from the school. But here in Hamburg the hamburgers aren't so very good. I always say: If you want a good hamburger, you must go to London!

                                                                         Yours, Karin
 

302

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

England
friend
October 4, 1968
dear Joe!
at work
everything
the same as before
get up
every morning
get
early
early morning tea
in bed
at half past six
have breakfast
at ten (minutes) to seven
leave the house
always
take the train
to town
usually
arrive at the office
a few minutes
before eight
make phone calls
answer
silly questions
until half past twelve
at a little restaurant
not far from the office
at a quarter past one
work
another three and a half hours
on Mondays
Thursday
after work
Tuesday
Friday
English lessons
at night school
before I go home
eat
so very good
say
want
go to London
Yours, Karin

Engleska (dio Velike Britanije)
prijatelj
4. listopad 1968.
dragi Joe!
na poslu
sve, svašta
isto kao prije
ustati
svako jutro
dobiti
ran, rano
„rani jutarnji“ čaj
u krevetu, u postelji(u)
u pola sedam
doručkovati
u deset (minuta) do sedam
otići od kuće
uvijek
putovati vlakom
u grad
obično
stići u ured
nekoliko minuta
prije osam
telefonirati
odgovoriti, odgovarati
glupa pitanja
do pola jedan
u malom restoranu
nedaleko od ureda
u jedan i petnaest
raditi
još tri i po sata
ponedjeljkom
četvrtak
poslije rada
utorak
petak
satovi engleskog
u večernjoj školi
prije polaska kući
jesti
veoma dobar
reći, kazati
željeti
ići u London
Tvoja Karin

303

U br. 304 čuti ćete diktat koji je kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Obradite zvučni zapis br. 304.

304

305

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 304.

I get up at six o'clock every morning.
At half past six I have breakfast.
At ten minutes to seven I leave the house.
I usually arrive at the office a few minutes before eight.
At half past twelve I have lunch.
I always leave the office at a quarter to five.
After work I go to my English lessons at night school.

306

Pogledajte sljedeće dvije mogućnosti redoslijeda riječi:

At ten to seven I leave the house.
I leave the house at ten to seven.

U br. 307 vježbati ćete redoslijed riječi pomoću vježbe za ponavljanje (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

At six o'clock I get up.
We get up at six o'clock, too.
We get up at six o'clock, too.
We get up at six o'clock, too.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 307. Vježba nema primjera.

307

308

I sljedeća dva primjera su važna zbog pravilne uporabe oblika sadašnjeg vremena.

  I    always       type      letters.
     Uvijek       tipkam     pisma.

  Ali:
  I    am       typing      letters    now.        
   Sada       tipkam       pisma.

U br. 309 vježbati ćete rečenice s always pomoću vježbe za ponavljanje (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

They're getting up now.
Yes, they always get up at this time.
Yes, they always get up at this time.
Yes, they always get up at this time.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 309. Ni ova vježba nema primjera.

309

310

Usually (obično) stoji na istom mjestu kao always.

  I always arrive at eight o'clock.
  I usually  arrive at eight o'clock.

U br. 311 vježbati ćete rečenice s usually na isti način.
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

We always get up at six o'clock.
I usually get up at six o'clock, too.
I usually get up at six o'clock, too.
I usually get up at six o'clock, too.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 311. Ni ova vježba nema primjera.

311

312

Redni brojevi u engleskom jeziku obično se grade tako da se broju doda
nastavak th.

four
six 
seven

=  četiri
=  šest
=  sedam

fourth
sixth  
seventh

=  četvrti
=  šesti
=  sedmi

U br. 313 vježbati ćete redne brojeve pomoću vježbe za ponavljanje
(u 4 faze) ovako:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite:

ten
the tenth of October
the tenth of October
the tenth of October

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 313.

313

314

Više ili manje nepravilno, dakle ne samo pomoću nastavka th
grade se sljedeći redni brojevi:

first
second
third
 

= prvi
= drugi
= treći
 

fifth
eighth
ninth
twelfth

= peti
= osmi
= deveti
= dvanaesti

twentieth
thirtieth
fortieth
 

= dvadeseti
= trideseti
= četrdeseti
         itd.

U br. 315 čuti ćete svaki nepravilan broj dva puta. I vi ih u stanci ponovite dva puta, a istovremeno gledajte kako se pišu.
__ Za br. 315 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

315

the first
the second
the third
 

the fifth
the eighth
the ninth
the twelfth

the twentieth
the thirtieth
the fortieth
 

316

(Pismena vježba)
Napišite datume prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

October 4, 1968
October the fourth, nineteen sixty-eight

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

October 6, 1965
October 7,1970
October 10,1967
October 13,1942
October 30,1939
October 1,1923
October 2,1961
October 3,1959
October 5,1968
October 8,1969
October 9,1966
October 12,1950

317

(Pismena vježba)
U ovoj smo lekciji, osim ostalog, saznali i to kojim riječima i frazama izražavamo vrijeme. Pogledajte i sljedeću tablicu:

6.00 six o'clock
6.01 one minute
6.05 five (minutes)
6.10 ten (minutes)
6.15 a quarter
6.30 half

    
past six
past six
past six
past six
past six

6.35 twenty-five (minutes)
6.42 eighteen minutes
6.45 a quarter
6.50 ten (minutes)
6.55 five (minutes)
6.58 two minutes

to seven
to seven
to seven
to seven
to seven
to seven

Vodite računa o dvije stvari:
1. o'clock upotrebljavamo sarno za puni sat
2. ako govorimo 5, 10, 20, 25 minuta možemo da izostavimo izraz minutes.

Dopunite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

At. . . . . I get up. (6.30)
At half past six I get up.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

At. . . . I have breakfast. (7.00)
At. . . . I leave the house. (7.25)
At. . . . I arrive at the office. (7.55)
At. . . . I have lunch. (12.30)
At. . . . I'm back at work. (1.15)
At. . . . I leave the office. (4.45)
At. . . . I go to my English lessons at night school. (6.00)
At. . . . I go home. (7.40)

318

(Pismena vježba)
U ovoj vježbi vodite računa o razlici između dva sadašnja vremena:

Prosto sadašnje vrijeme

I drink tea.
(Pijem čaj; spadam među one,
koji ga piju).

Trajno sadašnje vrijeme

I am drinking tea.

Pijem čaj (sada, ovoga
trenutka).

Promjenite rečenice prema sljedećern primjeru:

Primjer:
 

They always have lunch at one o'clock.
Are they having lunch now? – No, they aren't.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

They always get up at seven o'clock.
They always have breakfast at a quarter to eight.
They always leave the house at a quarter past eight.
They always make tea in the afternoon.
They always eat a hamburger after work.
They always watch television in the evening. . .

319

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

   after, at, for, from, in, on, to

Prema tim primjerima prevedite sljedeće izraze:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

I'm back in Hamburg ..... my visit. London.
..... Tuesdays I usually write a letter ..... my friend Joe....London.
I'm back ..... work now.
I always get up ..... six o'clock.
I usually take the train ..... town ..... five past seven.
I arrive ..... the office ..... eight o'clock.
I aiways have lunch ..... a little restaurant not far..... the office.
..... lunch I work ..... my desk ..... another three and a half hours.
..... Fridays I usually go shopping ..... work.
..... Mondays and Thursdays I go ..... my English lessons.....night school.

320

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ustajem u šest i petnaest.
Doručkujem u dvadeset do sedam.
U sedam i deset odlazim od kuće.
U petnaest do osam stižem na posao.
U dvanaest ručam.
U pola četiri kuham čaj.
Ponedjeljkom idem u kupovinu.
Utorkom idem kod frizera.
Četvrtkom idem u večernju školu.
Petkom gledam televiziju.

321

Opet ste na kraju jedne knjige. Prelistajte je ponovno da bi, možda, nešto ponovili. Pošto ste to uradili, poslušajte popratne tekstove uz nove slike. Za vrijeme stanki zvučnog zapisa ponavljajte te tekstove, a zatim pređite na sljedeću nastavnu jedinicu, 12. lekciju.

Pregled izraza:

trader
Club Row

market
the East End of London
puppy
for sale
ticket hall
Piccadilly Circus
night club
Soho
Billingsgate Fish Market

trgovac
ulica u Londonu koja nedjeljom
postaje tržnica
trg, pijaca
istočni dio Londona
psić
na prodaju, (rasprodaja)
prostor gdje se prodaju karte
(trg u Londonu W. C. 2)
noćni klub
(dio Londona)
(riblja tržnica u Londonu E. C. 3)

SLIKE 

Traders in Club
Row market
in the East End
of London
 
 
 

 
 
 

 
Puppies for sale
 

There are many
cinemas in
Leicester Square
 
 
  

 
 
There are many
restaurants
and night clubs
in Soho
 

Ticket hall
at Oxford Circus
Underground
Station 
 
  
 
 

 
Platforn scene at
Piccadilly Circus
Underground
Station
 

Billingsgate Fish Market

Kraj 11. lekcije.