engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 10 (od 27)

257

Novi engleski tekst koji ćete čuti u br. 258 uvodi vrlo važan oblik izražavanja, nepoznat u hrvatskom jeziku. Zato ćete tekst u početku teže razumijeti, a kasnije se uvjeriti da lekcija nije teška.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 258.

258

259

Tekst koji ste slušali u br. 258 predstavlja vam život porodice Brown. G. Brown-a, koji upravo dolazi s posla, čeka na vratima žena. G. Brown bi želio da zna što rade ostali članovi porodice. Žena mu odgovara da sin Dick upravo boji zidove njegove sobe u crveno, Ana piše pisma filmskim zvijezdama, Bob vježba trubu, beba plače i djeda gleda televiziju. "A kakav je to smrad?" pita on. "Oh, pa to je meso zagorjelo ", uplašeno odgovori g-đa Brown.
__ U br. 260 je tekst koji ste čuli u br. 258 napisan. Pozorno ga pratite i istovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 260 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

260

Family life

Mr Brown is coming home from the office.
His wife is at the door.

She:
He:

She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:

Hello, Bill!
Hello, darling!
Where are the children?

Oh Dick is upstairs.
Is he doing his homework?
No, he isn't. He's painting the waIls of his room red.
Good heavens!
And what's Ann doing?
She's writing letters to her favourite pop stars.
Oh, dear!
What's that terrible noise upstairs?
That's Bob. He's trying to learn the trumpet.
Oh, no! Not the trumpet!
What's the baby doing?
He's crying, as usual.
And what's Grandpa doing?
He's watching television.
WeIl, that's fine. But what's that smeIl, darling?
What smeIl?
Oh, dear, my meat is burning!

261

U br. 262 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 262 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 262.
__ Za br. 262 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

262

Family life

Mr Brown is coming home from the office.
His wife is at the door.

She:
He:

She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:

Hello, Bill!
Hello, darling!
Where are the children?

Oh Dick is upstairs.
Is he doing his homework?
No, he isn't. He's painting the waIls of his room red.
Good heavens!
And what's Ann doing?
She's writing letters to her favourite pop stars.
Oh, dear!
What's that terrible noise upstairs?
That's Bob. He's trying to learn the trumpet.
Oh, no! Not the trumpet!
What's the baby doing?
He's crying, as usual.
And what's Grandpa doing?
He's watching television.
WeIl, that's fine. But what's that smeIl, darling?
What smeIl?
Oh, dear, my meat is burning!

263

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

Family life

Mr Brown is coming
   home from the office.
His wife is at the door.
Hello, Bill!
Hello, darling!
Where are the children?
Oh ─ Dick is upstairs.
Is he doing
   his homework?
No, he isn't.
He's painting
   the walls of his room red.
Good heavens!
And what's Ann doing?
She's writing letters
   to her favourite pop stars.
Oh, dear!
What's that terrible
   noise upstairs?
That's Bob.
He's trying to learn
   the trumpet.
Oh, no! Not the trumpet!
What's the baby doing?
He's crying, as usual.
And what's Grandpa doing?
He's watching television.
Well, that's fine.
But what's that smell,
   darling?
What smell?
Oh, dear,
   my meat is burning!

Porodični život

G. Brown dolazi
   kući s posla.
Njegova žena je pred vratima.
Dobar dan, Bill!
Dobar dan, draga!
Gdje su djeca?
0 ─ Dick je gore.
Radi Ii
   domaće zadatke?
Ne.
Boji zidove njegove
   sobe u crveno.
Zaboga!
A što radi Ana?
Piše pisma svojim omiljenim
   filmskim zvijezdama.
Blagi bože!
A kakva je to užasna
   galama gore?
To je Bob.
Pokušava da svira
   na trubi.
Ma, nemoj! Baš trubu!
Što radi beba?
Kao i uvijek, plače.
A što radi djed?
Gleda televiziju.
E, pa lijepo!
Ali, kakav je to smrad,
   draga?
Smrad?
0, za ime boga, moje
   meso je zagorjelo!

264

U br. 125 i 155 već smo spomenili da do grešaka u izgovoru često dolazi radi pogrešnog naglašavanja.
U br. 265 naći ćete opet neke riječi koje mnogi stranci obično pogrešno naglašavaju. Kod riječi u lijevom stupcu uvijek naglašavamo prvi slog, a kod onih u desnom, drugi.
U br. 265 čuti ćete svaku skupinu riječi dva puta; u stanci koja slijedi je ponovite i istovremeno pratite tekst da bi vidjeli kako se piše.
__ Za br. 265 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

265

million
trumpet
theatre
comedy
continent
secretary
rheumatism

police
surprise
arrival
assistant
expensive
American
photographer

266

U br. 267 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br: 267 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 267.
__ Za br. 267 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

267

Family life

Mr Brown is coming home from the office.
His wife is at the door.

She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:

Hello, Bill!
Hello, darling!
Where are the children?
Oh
Dick is upstairs.
Is he doing his homework?
No, he isn't. He's painting the waIls of his room red.
Good heavens!
And what's Ann doing?
She's writing letters to her favourite pop stars.
Oh, dear!
What's that terrible noise upstairs?
That's Bob. He's trying to learn the trumpet.
Oh, no! Not the trumpet!
What's the baby doing?
He's crying, as usual.
And what's Grandpa doing?
He's watching television.
WeIl, that's fine. But what's that smeIl, darling?
What smeIl?
Oh, dear, my meat is burning!

268

Sada prepišite niže napisani tekst i dok ga prepisujete mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

Family life

Mr Brown is coming home from the office.
His wife is at the door.

She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:
He:
She:

Hello, Bill!
Hello, darling! ─ Where are the children?
Oh ─ Dick is upstairs.
Is he doing his homework?
No, he isn't. He's painting the waIls of his room red.
Good heavens! ─ And what's Ann doing?
She's writing letters to her favourite pop stars.
Oh, dear! ─ What's that terrible noise upstairs?
That's Bob. He's trying to learn the trumpet.
Oh, no! Not the trumpet! ─ What's the baby doing?
He's crying, as usual.
And what's Grandpa doing?
He's watching television.
WeIl, that's fine. But what's that smeIl, darling?
What smeIl? ─ Oh, dear, my meat is burning!

269

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

family life
come home
at the door
upstairs
is he doing his homework?
paint the walls
the walls of his room
good heavens!
what's Ann doing?
write letters to
favourite
pop star
oh, dear!
what's that terrible noise?
he's trying to learn
trumpet
baby
cry
as usual
Grandpa
watch television
fine
what's that smell?
what smell?
meat
burn

porodični život
doći kući
pred vratima, na vratima
gore
da Ii radi domaće zadatke?
bojiti zidove
zidovi njegove sobe
zaboga!
što radi Ana?
pisati pisma (nekom)
omiljen
popularna zvijezda
blagi bože! moj bože! bože moj!
kakva je to strašna galama?
pokušava da nauči
truba
beba
plakati
kao i uvijek
djeda
gledati televiziju
dobro
kakav je to smrad?
kakav smrad?
meso
zagorjeti

270

U br. 271 čuti ćete diktat koji je kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Obradite zvučni zapis br. 271.

271

272

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 271.

Where is (Where's) Dick? He is (He's) upstairs.
What is (What's) Ann doing? She is (She's) writing letters to her favourite pop stars.
Who is (Who's) making that terrible noise upstairs? That is (That's) Bob.
He is (He's) trying to learn the trumpet.
And is Grandpa watching television? ─ Oh yes, he is.

273

U ovoj lekciji upoznali ste se s jednim potpuno novim oblikom koji je karakterističan za engleski jezik i kojim se izražava radnja koja se događa onoga trenutka kada se govori ili piše.

Trajno sadašnje vrijeme

─────────────────────────────────────────────────
The baby is crying.
Beba plače (ovoga trenutka).
─────────────────────────────────────────────────
She is writing letters.
(Upravo) piše pisma.
─────────────────────────────────────────────────
What is Ann doing?
Što (sada) radi Ana?

Taj se oblik zove trajno sadašnje vrijeme i vježbati ćete ga (u 4 faze) ovako:
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

Is he doing his homework?
Yes, he's doing his homework.
Yes, he's doing his homework.
Yes, he's doing his homework.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 274. Vježba nema primjera.

274

275

I vježba (u 4 faze) br. 276 je potpuno jednostavna. Vježbati ćete trajno sadašnje vrijeme u odričnim rečenicama. Ne slažete se s izjavama koje ste čuli i zato ih u svojim odgovorima odričete na sljedeći način:

Čujete:
Odričete: 
Čujete odgovor:
Ponovite odgovor:

He's painting them red.
No, he isn't painting them red.
No, he isn't painting them red.
No, he isn't painting them red.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 276.

276

277

I u br. 278 vježbati ćete novi oblik (u 4 faze).
Primjer:

Čujete:
Pitate: 
Čujete pitanje:
Ponovite pitanje:

They're drinking whisky.
Why aren't we drinking whisky, too?
Why aren't we drinking whisky, too?
Why aren't we drinking whisky, too?

Vježba ima još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 278.

278

279

U br. 280 vježbati ćetc izgovor engleske abecede pomoću tablice. Sa zvučnog zapisa čuti ćete skupine slova s lijeva na desno i još od gore na dolje. U stanci ponovite skupinu slova i gledajte kakav je njihov redoslijed u tablici.
__ Za br. 280 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

280

A
F
K
P
U
X

B
G
L
Q
V
Y

C
H
M
R
W
Z

D
I
N
S

 

E
J
0
T

 

281

U br. 282 vježbati ćete (u 4 faze) sricanje nekih imena ovako.
Primjer:

Čujete:
Kažete: 
Čujete odgovor:
Ponovite odgovor:

My name is Lee.
My name is Lee: L ─ double e.
My name is Lee: L ─ double e.
My name is Lee: L ─ double e.

Vježba ima još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 282.

282

283

(Pismena vježba)
Kao što ste vidjeli trajno sadašnje vrijeme ima oblik s ─ ing. Dobijamo ga kada osnovnom obliku glagola dodamo nastavak - ing.

Osnovni oblik

do
try

nastavak - ing

doing
trying

Ne zaboravite da nijemo - e na kraju osnovnog oblika otpada pred nastavkom - ing:

come
write

coming
writing

Sada odgovorite na pitanja ovako:

Primjer:
 

What's Ann doing? (write a letter)
She's writing a letter.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

What's Grandpa doing? (watch television)
What's Mother doing? (make tea)
What's the baby doing? (cry)
What's Susan doing? (type a letter for Mr Stewart)
What's Betty doing? (do her homework)
What are Jane and Bill doing? (have lunch)
What are Bob and Dick doing? (help Mother with the dishes)
What's Joe doing? (try to learn the trumpet)
What's Father doing? (hire a new secretary)

284

(Pismena vježba)
Odgovorite prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

Is Ann watching television? (write a letter)
No, she isn't. She's writing a letter.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Is Betty doing her homework? (watch television)
Are they painting the walls? (paint the tables and chairs)
Is Bob helping his mother with the dishes? (paint the walls of his room red)
Are you writing a letter? (do my homework)
Are the Browns having lunch? (watch television)
Are those two men speaking French? (speak English)

285

(Pismena vježba)
Stavite - ing oblike.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Mr Brown is . . . . . home from the office.
Dick is . . . . . the walls of his room red.
Ann is . . . . . letters to her favourite pop stars.
Bob is . . . . . to learn the trumpet.
The baby is . . . . .
Grandpa is . . . . . television.
Mrs Brown's meat is . . . . .

286

(Pismena vježba)
Pogledajte kako se upotrebljava of u sljedećim primjerima:

the walls of the room
the walls of this room
the walls of his room
a pair of shoes

zidovi sobe
zidovi soba
zidovi njegove sobe
par cipela

Prema tim primjerima prevedite sljedeće izraze:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.

zidovi naše sobe
vrata dnevne sobe
vođa "Sretnih zvijezda"
podrum njegove kuće
prva posjeta ove "beat" grupe
ulica tinte
šalica čaja
par čarapa

287

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

  at, from, in, of, to, with

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.

Mr Brown is coming home. . . . . the office.
His wife is . . . . . the door.
Dick is painting the walls. . . . . his room.
Ann is writing letters. . . . . her favourite pop stars.
You must stay. . . . . home.
We've got guests. . . . . for lunch.
Ann has got a date. . . . . Tom. . . . . six o'clock.

288

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Što rade djeca (sada)?
Tom radi domaći zadatak.
Dick boji zidove njegove sobe.
Ann piše pismo.
Susan pomaže mami u dnevnoj sobi.
Betty kuha čaj.
Djeda gleda televiziju.

289

Ako mislite da ste sve dijelove 10. Iekcije dovoljno utvrdili, počnite da radite 11. Iekeiju. Ali neće vam smetati ako se na 10. lekciji zadržitc nešto duže, kako bi se navikli na spontanu uporabu naročito - ing oblika.

Kraj 10. lekcije.