engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 9 (od 27)

235

Primjetiti ćete da ni sljedeći engleski tekst nije naročito težak. Ni vježbe iz ove lekcije vam, vjerojatno, neće zadavati teškoće, ali će razviti vaše sposobnosti za izražavanje i pisanje.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 236.

236

237

U tekstu koji ste čuli u br. 236 Jim pokušava da nagovori Betty da pođe s njim u šetnju u park. Betty se izgovara da nema vremena: prvo mora da pomogne mami da opere posuđe, a zatim mora da ide u kupovinu. Ni na ručak neće moći s njim, jer poslijepodne mora kod frizera, a zatim ide da kupi novu haljinu, kaput i cipele. On smatra da su ti izdaci nepotrebni: "Meni si ti dovoljno lijepa", kaže udvarajući joj se. Betty ga odbija odgovorom: "Ali ne i Tom-u. Imam s njim sastanak u šest." U br. 238 je tekst koji ste čuli napisan. Pozorno ga pratite i istovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 238 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

238

No time for Jim

Jim:
Betty:
Jim:
Betty:

Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:

Jim:

Betty:Jim:


Betty:

 

Hello, Betty, can we go for a walk in the park?
No, Jim, I'm very busy. I must help my mother with the dishes.
But after that you're free.
No, I'm not. I must go shopping.

Can't we go together?
No, we can't. I must go with my mother.
But perhaps we can have lunch together?
No, we can't. We've got guests in for lunch, and I must stay at  home.
Are you free in the afternoon, then?
No, I'm not. I must go to the hairdresser's.

Why must you go to the
hairdresser's? Your hair is all right.
No, it isn't. I must go to the
hairdresser's, and after that
I must get a new dress, a new
coat; and a new pair of shoes.
Why must you get all those
new things? You're pretty
enough for me.
But not pretty enough for
Tom. I've got a date with him
at six o'clock.

239

U br. 240 čuti ćete engleski tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 240 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 240.
__ Za br. 240 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

240

No time for Jim

Jim:
Betty:
Jim:
Betty:

Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:

Jim:

Betty:Jim:


Betty:

 

Hello, Betty, can we go for a walk in the park?
No, Jim, I'm very busy. I must help my mother with the dishes.
But after that you're free.
No, I'm not. I must go shopping.

Can't we go together?
No, we can't. I must go with my mother.
But perhaps we can have lunch together?
No, we can't. We've got guests in for lunch, and I must stay at  home.
Are you free in the afternoon, then?
No, I'm not. I must go to the hairdresser's.

Why must you go to the
hairdresser's? Your hair is all right.
No, it isn't. I must go to the
hairdresser's, and after that
I must get a new dress, a new
coat; and a new pair of shoes.
Why must you get all those
new things? You're pretty
enough for me.
But not pretty enough for
Tom. I've got a date with him
at six o'clock.

241

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

No time for Jim

Hello, Betty, can we
   go for walk
   in the park?
No, Jim,
   I'm very busy.
I must help my mother
   with the dishes.
But after that you're free.
No, I'm not.
I must go shopping.
Can't we go together?
No, we can't.
I must go with my mother.
But perhaps we can
   have lunch together?
No we can't.
We've got guests in
   for lunch, and
   I must stay at home.
Are you free in the
   afternoon, then?
No, I'm not.
I must go to the hairdresser's.
Why must you go to the
   hairdresser's?
Your hair is all right.
No, it isn't.
I must go to the hairdresser's
   and after
   that
   I must get a new dress,
   a new coat, and a new
   pair of shoes.
Why must you get
   all those new things?
You're pretty enough for me.
But not pretty enough
   for Tom.
I've got a date with him
   at six o'clock.

Nema vremena za Jim-a

Zdravo Betty, hoćemo li
   u šetnju
   u park?
Ne, Jim-e,
   vrlo sam zaposlena.
Moram da pomognem mami
   da opere posuđe.
Ali poslije toga si slobodna.
Ne, nisam.
Moram u kupovinu.
Zar ne možemo zajedno?
Ne, ne možemo.
Moram da idem s mamom.
Možda možemo na
   ručak zajedno?
Ne, ne možemo.
Imamo goste
   na ručku,
   moram ostati kod kuće.
Jesi li onda slobodna
   poslije podne?
Ne, nisam.
Moram kod frizera.
Zašto moraš kod
   frizera?
Kosa ti je u redu.
Ne, nije.
Moram kod frizera,
   a poslije
   toga
   moram da kupim novu haljinu,
   novi kaput i nove
   cipele.
Zašto moraš da nabaviš
   sve te nove stvari?
Meni si dovoljno lijepa.
Ali nisam dovoljno lijepa
   za Tom-a.
Imam s njim sastanak
   u šest.

242

U br. 243 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br: 243 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 243.
__ Za br. 243 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

243

No time for Jim

Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:

Jim:

Betty:

Hello, Betty, can we go for a walk in the park?
No, Jim, I'm very busy. I must help my mother with the dishes.
But after that you're free.
No, I'm not. I must go shopping.
Can't we go together?
No, we can't. I must go with my mother.
But perhaps we can have lunch together?
No, we can't. We've got guests in for lunch, and I must stay at  home.
Are you free in the afternoon, then?
No, I'm not. I must go to the hairdresser's.
Why must you go to the hairdresser's? Your hair is all right.
No, it isn't. I must go to the hairdresser's, and after that
I must get a new dress, a new coat; and a new pair of shoes.
Why must you get all those new things? You're pretty
enough for me.
But not pretty enough for Tom. I've got a date with him at six o'clock.

244

Sada prepišite niže napisani tekst i dok ga prepisujete mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

No time for Jim

Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:
Jim:
Betty:

Jim:

Betty:

Hello, Betty, can we go for a walk in the park?
No, Jim, I'm very busy. I must help my mother with the dishes.
But after that you're free.
No, I'm not. I must go shopping.
Can't we go together?
No, we can't. I must go with my mother.
But perhaps we can have lunch together?
No, we can't. We've got guests in for lunch, and I must stay at  home.
Are you free in the afternoon, then?
No, I'm not. I must go to the hairdresser's.
Why must you go to the hairdresser's? Your hair is all right.
No, it isn't. I must go to the hairdresser's, and after that
I must get a new dress, a new coat; and a new pair of shoes.
Why must you get all those new things? You're pretty
enough for me.
But not pretty enough for Tom. I've got a date with him at six o'clock.

245

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

no time for Jim
go for a walk
in the park
I'm very busy
I must help
the dishes
after that
go shopping
can't we go together?
perhaps
have lunch
we've got guests in for lunch
stay at home
in the afternoon
then
go to the hairdresser's
hair
get a new dress
a pair of shoes
all those new things
date
at six o'clock

nema vremena za Jim-a
ići u šetnju
u park(u)
veoma sam zauzet (zaposlen) a, o
moram da pomognem
posuđe
poslije toga
ići u kupovinu
zar ne možemo zajedno?
možda
ručati
imamo goste na ručku
ostati kod kuće
po podne, poslije podne
zatim
ići kod frizera
kosa
dobiti (nabaviti) novu haljinu
par cipela
sve te nove stvari
sastanak.
u šest sati

246

(Pismena vježba)
Pogledajte sljedeće primjere:

She can't go for a walk.
Ne može da ide u šetnju.

I can't type.
Ne znam da pišem na pisaćem stroju.

I must help my mother.
Moram da pomognem mami.

Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Ne znam da kuham čaj.
Moram da skuham kavu.
(On) ne može da radi u svojoj radionici.
(Ona) ne zna da piše engleski.
Ne mogu da idem u šetnju.
Ona ne može da dođe.

247

(Pismena vježba)

Primjeri:


 

Can we go for a walk in the park?
Možemo li da idemo u šetnju u park?

No, we can't.
Ne, ne možemo.

We must
go shopping.
Moramo da idemo u kupovinu.

Stavite: can, can't ili must.

a.

b.
 
c.
d.
 

..... we stay at home and drink tea? No, we ..... We ..... go
for a walk.
..... we have lunch together? No, we ..... We ..... have a drink
at the Red Lion.
..... you go to the snack bar? No, I ..... I ..... go to the office.
..... we help your mother with the dishes? No, you ..... You
..... go shopping.

248

(Pismena vježba)
Primjeri:

Must you go shopping?
Moraš li ići u kupovinu?

Can she speak French?
Da li zna da govori francuski?

Can't she make coffee?
Zar ne zna da skuha kavu?


 

Prevedite: :

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mogu li da vam pomognem?
Moraš li da ostaneš kod kuće?
Možemo li da popijemo ovu kavu?
Moraš li da ideš kod frizera?
Zašto on mora da uči francuski?
Možemo li da idemo zajedno u šetnju?

249

(Pismena vježba)
Pogiedajte sljedeće konstrukcije rečenica:

If you are patient you can learn it.
Ako si strpljiv možeš to da naučiš.

If you are lonely, you must go to the Red Lion.
Ako si usamljen moraš ići kod Crvenog lava.

Prevedite sljedeće rečenice prema gornjim primjerima:

a.
b.
c. d.
e.

Ako si slobodan možemo ići kod Crvenog lava.
Ako ste gladni morate ići u Joe-ov bistro.
Ako je umorna mora ići u šetnju.
Ako je lijepa možemo je primiti na posao.
e. Ako je veoma zaposlena moramo joj pomoći.

250

(Pismena vježba)
Those je oblik množine od that.

That car is very good.

That is a very good car.

Those cars are very good.

Those are very good cars.

Stavite u množinu sljedeće rečenice:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

That's a very nice horse.
That dress is lovely.
That's a wonderful coat.
That factory is very large.
That's a lovely little house.
That parcel is for you.
That's a very expensive suit.
That young man is very famous.
That's his child.
That plate is broken.

251

(Pismena vježba)
Stavite u množinu sljedeće rečenice:

Primjer:
 

The newspaper is on the desk.
The newspapers are on the desk.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

The egg sandwich is on the plate.
This dog is very hungry.
That hamburger isn't fresh.
The child is in the living room.
This man has got a Iarge factory.
Her dress is very nice.
That isn't our canary.
This isn't a very old house.
You can't have this ashtray.
My dictionary is on the table in the living room.

252

(Pismena vježba)
Stavite you umjesto he.

Primjer:
 

You are tired.
He is tired.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

You are nervous.
You aren't hungry.
Are you very busy?
Aren't you American?
You've got a very nice office.
You haven't got a new car.
Have you got a good English dictionary?
Haven't you got a red car?
You must help me.
You can have my old coat.
You can't go for a walk now.
Can you come this evening?

253

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

you, your, she, her, it, they, their, them

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

Where's Betty? I've got a parcel for. . . . .
Susan, can. . . . . help me with the dishes?
There's Karin. Isn't . . . . . dress lovely?
Where's Joe's snack bar? - . . . . . is round the corner.
I've got a new flat. You must see . . . .. is in one of Mr Stewart's houses.
Where are the two parcels'! - . . . . . are in the cellar.
Mr Stewart's factory is in London. . . . . . is very large.
The Lucky Stars are very good. I must see . . . . . in their new show.
Miss Taylor is my new secretary . ... can speak and write French,
German, and Spanish.
How is . . . . . mother, Susan? - She's very well, thank you.
The men are here, but where is . . . . . luggage, and where are. . . . .instruments?

254

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

account, covered, fond, have, holiday, make, walk, worn, write

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.

Can we go for a . .. . . in the park?
Why can't we . . . . . lunch together?
Can your secretary . . . . . tea?
All his suits are old and. . . . .
I've got eighty pounds in my bank. . . . .
The manager is. . . . . of Scotch whisky.
The desk and the table are. . . . . with cigarette ash.
Joe is on . . . . . in Australia.
Can Susan. . . . . shorthand?

255

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

after, at, for, in, of, to, with

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.

Can we go . . . . . a walk . . . . . the park?
I must help my mother . . . . . the dishes.
But that you're free. . . . ..
We've got guests . . . . .   . . . . .lunch, and I must stay. . . . . home.
Are you free. . . . . the afternoon?
I must go . . . . . the hairdresser's.
I must get a new pair . . . . . shoes.
You're pretty enough . . . . . me.
I've got a date. . . . . Tom. . . . . six o'clock.

256

Ako imate osjećaj da ste gradivo 9. lekcije (br. 235-255) potpuno savladali, pređite na 5. nastavnu jedinicu, t..j. 10. lekciju. U suprotnom, ponovite naročito one dijelove 9. lekcije koji su vam stvarali poteškoće. Prije nego što konačno zaključite ovu nastavnu jedinicu, uključite zvučni zapis sa znakom SLIKE. U nastavku posljednje vježbe čuti ćete popratne tekstove uz slike u boji, sa stankama za ponavljanje.

Novi izrazi iz tekstova uz slike su sljedeći:

outside Charing Cross Station
inside Victoria Station
chemist
a chemist's shop
photographer
a photographer's shop
queue outside a cinema
theatre
smash hit
comedy

pred stanicom Charing Cross
na stanici Victoria
drogerista
drogerija
fotograf
trgovina fotografskim materijalom
red pred kinom
kazalište .
hit
komedija

SLIKE 

Outside
Charing Cross
Station


 
 
  
 
 
Inside Victoria
Station
 

Queue outside
a cinema


 
 
  
 
 

 
Theatre near
Victoria Station
 A chemist's shop
 
 

  
 
 

 
A photographer's
shop
 

A "smash hit" comedy with Robert Morley

Kraj 9. lekcije.