engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 8 (od 27)

210

Možda tekst koji ćete čuti u br. 211 nećete odmah razumjeti. Ipak mislimo da vam ova lekcija neće zadavati skoro nikakove poteskoće.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 211.

211

212

U tekstu koji ste čuli u br. 211, direktor kadrovske službe izvještava generalnog direktora o svom razgovoru sa Susan Taylor koja je zainteresirana za mjesto tajnice. Ona nema odgovarajuće kvalifikacije: spora je daktilografkinja i stenografkinja, francuski zna malo, a njemački uopće ne zna. Ali je, naravno, vrlo zgodna. Upsrkos svemu izgleda da generalni direktor nema namjeru da je primi. Kad je čuo da zna dobro da kuva kavu, kategorički odbija: "Ne možemo je primiti na to mjesto. Ja, naime, pijem čaj." U br. 213 je tekst koji ste čuli napisan. Pozorno ga pratite i istovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 213 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

213

A good secretary?

The staff manager is in the managing director's office after an interview with Miss Susan Taylor.

M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:

Is she all right for the job?
I'm not sure.
Well, can she type?
Yes, of course. But she's not very fast.
Can she write shorthand?
Yes, she can, if the dictation is slow enough.
Can she speak French?
Yes, she can, but only a little.
Can she write Fre'nch?
Yes, she can, if she's got a good dictionary.
Can she speak German?
No, she can't
Can't she learn it?
Yes, she can, if you're patient.
Is she pretty?
Yes, she's very pretty.
Can she make coffee?
Oh yes, she can. Her coffee is very good.
We can't hire her. I drink tea!

214

U br. 215 čuti ćete engleski tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 215 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 215.
__ Za br. 215 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

215

A good secretary?

The staff manager is in the managing director's office after an interview with Miss Susan Taylor.

M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:

Is she all right for the job?
I'm not sure.
Well, can she type?
Yes, of course. But she's not very fast.
Can she write shorthand?
Yes, she can, if the dictation is slow enough.
Can she speak French?
Yes, she can, but only a little.
Can she write Fre'nch?
Yes, she can, if she's got a good dictionary.
Can she speak German?
No, she can't
Can't she learn it?
Yes, she can, if you're patient.
Is she pretty?
Yes, she's very pretty.
Can she make coffee?
Oh yes, she can. Her coffee is very good.
We can't hire her. I drink tea!

216

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

A good secretary?

The staff manager is in the
   managing director's office
   after an interview with
   Miss Susan Taylor.
Is she all right for the job?
I'm not sure.
Well, can she type?
Yes, of course.
But she's not very fast.
Can she write shorthand?
Yes, she can, if the dictation
   is slow enough.
Can she speak French?
Yes, she can, but only a little.
Can she write French?
Yes, she can, if she's
   got a good dictionary.
Can she speak German?
No, she can't.
Can't she leam it?
Yes, she can, if you're
   patient.
Is she pretty?
Yes, she's very pretty.
Can she make coffee?
Oh, yes, she can.
Her coffee is very good.
We can't hire her.
I drink tea!

Dobra tajnica?

Direktor kadrovske službe
   je u kancelariji generalriog
   direktora poslije razgovora
   s g-đicom Susan Taylor.
Da li odgovara za taj posao?
Nisam siguran.
Pa, zna li daktilografiju?
Naravno.
Ali nije baš brza.
Zna li stenografiju?
Da, zna, ako je diktat
   dovoljno spor.
Zna li francuski?
Da, zna, ali samo malo.
Zna li da piše francuski?
Zna, ako ima dobar
   riječnik. .
Zna li njemački?
Ne, ne zna.
Zar ga ne može naučiti?
Može, ako budete strpljivi.

Da li je zgodna?
Da, vrlo je zgodna.
Zna li da kuva kavu?
O, da, zna.
Njena kava je veoma dobra.
Ne možemo je primiti.
Ja pijem čaj!

217

U br. 218 čuti ćete tekst još jedanput, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br: 218 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 218.
__ Za br. 218 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

218

A good secretary?

The staff manager is in the managing director's office after an interview with Miss Susan Taylor.

M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:

Is she all right for the job?
I'm not sure.
Well, can she type?
Yes, of course. But she's not very fast.
Can she write shorthand?
Yes, she can, if the dictation is slow enough.
Can she speak French?
Yes, she can, but only a little.
Can she write Fre'nch?
Yes, she can, if she's got a good dictionary.
Can she speak German?
No, she can't
Can't she learn it?
Yes, she can, if you're patient.
Is she pretty?
Yes, she's very pretty.
Can she make coffee?
Oh yes, she can. Her coffee is very good.
We can't hire her. I drink tea!

219

Sada prepišite niže napisani tekst i dok ga prepisujete mislite na izgovor i značenje riječi.

A good secretary?

The staff manager is in the managing director's office after an interview with Miss Susan Taylor.

M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:
S. M.:
M. D.:

Is she all right for the job?
I'm not sure.
Well, can she type?
Yes, of course. But she's not very fast.
Can she write shorthand?
Yes, she can, if the dictation is slow enough.
Can she speak French?
Yes, she can, but only a little.
Can she write Fre'nch?
Yes, she can, if she's got a good dictionary.
Can she speak German?
No, she can't
Can't she learn it?
Yes, she can, if you're patient.
Is she pretty?
Yes, she's very pretty.
Can she make coffee?
Oh yes, she can. Her coffee is very good.
We can't hire her. I drink tea!

220

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

a good secretary?
staff manager
managing director
office
Susan
Taylor
job
I'm not sure
can she type?
fast
can she write shorthand?
if
dictation
slow
enough
can she speak French?
a little
write
a good dictionary
German
can't (= cannot)
leam
patient
pretty
can she make coffee?
we can't hire her
I drink tea

dobra tajnica?
direktor kadrovske službe
generalni direktor
ured,  kancelarija
(žensko ime)
(prezime)
služba, radno mjesto
nisam sIguran
zna li daktilografiju?
brz, brza, brzo
zna li stenografiju?
ako
diktat
spor
dovoljan, a, o
zna li francuski?
malo
pisati
dobar rječnik
njemački
ne zna
učiti (nešto)
strpljiv
zgodan, a, o
zna li da kuva kavu?
ne možemo je primiti
ja pijem čaj

221

U br. 222 čuti ćete diktat koji je kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Obradite zvučni zapis br. 222.

222

223

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 4, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 222.

Miss Taylor can type, but she is (she's) not very fast.
She can't speak German, but she can leam it.
She is (She's) pretty, and she can make good coffee.
We can't hire her. I drink tea!

224

U br. 225 vježbati ćete rečenice s can pomoću vježbe za ponavljanje (u 4 faze) ovako:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

Can she type?
Yes, of course she can type.
Yes, of course she can type.
Yes, of course she can type.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 225. Vježba nema primjera.

225

226

U br. 227 vježbati ćete rečenice s can't na isti način.
Primjer:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

Can Tom speak French?
No, he can't speak French.
No, he can't speak French.
No, he can't speak French.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 227. Ni ova vježba nema primjera.

227

228

(Pismena vježba)
Dodajte pitanja koja počinju s Can't.

Primjeri: 

He can speak French. (write)
Can't he write it, too?

She can speak French. (German)
Can't she speak German, too?

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

He can speak German. (write)
She can write French. (speak)
He can speak English. (French)
They can speak English. (write)
They can speak German. (English)
She can write German. (speak)
She can type. (write shorthand)

229

(Pismena vježba) Odgovorite:

Primjer:
 

Can she write shorthand? (the dictation is slow)
Yes, she can, if the dictation is slow.

a.
b.
c.
d.
e.

Can she write French? (she's got a good dictionary)
Can she learn English? (she's patient)
Is she all right for the job? (she can make tea)
Is a hamburger enough for him? (he isn't very hungry)
Can I have the job? (your English is good enough)

230

(Pismena vježba)
Odgovorite kratko na sljedeća pitanja:

Primjeri: 

Can you type?
Yes, I can. (Or: No, I can't)

Are you a slow worker?
Yes, I am. (Or: No, I'm not.)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Can you write shorthand?
Can you speak French?
Are you patient?
Are you fond of Scotch whisky?
Have you got a secretary?
Have you got rheumatism?
Can you make tea?
Are you free this evening?
Have you got a bank account?

231

(Pismena vježba)
Zamjenite istaknute riječi s : he, she, it, we ili they.

Primjer:
 

Mr Stewart has got two factories.
He has got two factories.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Henry has got a nice flat.
The flat has got four rooms.
Mrs Stewart has got five fur coats.
Mr Miller has got 1,000 workers in his factories.
My wife and I have got a bank account.
Mr and Mrs Miller have got a house in London.
Has his wife got many coats?
Haven't the Browns got eight canaries?
Hasn't your house got a large cellar?
Haven't the Stewarts got a house in New York, too?
My son and I have got many things in common.
Hasn't this factory got 2,000 workers?
The staff manager and I have got a very pretty secretary.

232

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

  after, for, from, in, with

a.
b.

c. d.

The managing director is back. . . . . a business trip.
. . . the evening the staff manager is. . . . . the managing director's
office. . . . . an interview. . . . . Miss Susan Taylor.
Is Miss Taylor all right. . . . . the job?
No, she isn't. Bad luck. . . . . Miss Taylor!

233

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
 

Da li zna (ona) stenografiju? .
Da, zna stenografiju, ako je diktat dovoljno spor.
Da li zna njemački?
Ne, ne zna njemački.
Zar ne može da ga nauči?
Da, može da ga nauči. .
Da li zna da piše francuski?
Da, zna da piše francuski, ako ima dobar rječnik
i ako ste strpljivi.

234

Ako mislite da ste gradivo 8. lekcije (br. 210--233) zaista dobro savladali, pređite na 9. lekciju. U protivnom, ponovite one dijelove 8. lekcije koje još ne znate sasvim dobro

Kraj 8. lekcije.