engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 7 (od 27)

179

Možda ćete tekst iz br. 180 jedva razumjeti; ali može da vam već prilikom prvog slušanja bude razumljiv, jer ste već navikli na način rada s ovim programom.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 180.

180

181

Tekst koji ste čuli u br. 180 predstavlja vam g. Stjuarta, miljunera i njegovog vozača Henrija. Prvi ima tvornice, kuće, trkače konje, mnogo skupih odijela i milijun funti u banci dok drugi posjeduje samo malu radionicu kao hobi, mali stan, kanarince, iznošena odijela, malo ušteđevine i gomilu djece. Obojica imaju nešto zajedničko: uvečer su umorni, vole piti viski i obojica imaju reumatizam.
__ U br. 182 je tekst koji ste culi u br. 180 napisan. Pozorno ga pratite i istovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 182 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

182

The millionaIre
and his chauffeur

This is Mr Stewart.
He is a millionaire.

This is Henry.
He is Mr Stewart's chauffeur.

Mr Stewart has got two large factories.
Has Henry got a factory, too? No, he hasn't. He has only got alittle workshop in his cellar.
Mr Stewart has got ten houses.
Henry hasn't got ten houses. He has only got a fiat with four rooms in one of Mr Stewart' s houses.
Mr Stewart has got fifteen racehorses.
Henry has got three canaries.
Mr Stewart has got twenty-six expensive suits.
How many suits has Henry got? He has only got five, and four of them are old and wom.
Mr Stewart has got a million pounds in his bank account. Henry has got a hundred and fifty pounds in the savings bank.
Mr Stewart has got two thousand workers in his factories.
Henry hasn't got two thousand workers, but he has got four happy assistants in his workshop: his children.
But the two men have got three things in common:
Both are tired after their work in the evening, both are fond of Scotch whisky, and they both have rheumatism.

183

U br. 184 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 184 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 184.
__ Za br. 184 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

184

The millionaIre
and his chauffeur

This is Mr Stewart.
He is a millionaire.

This is Henry.
He is Mr Stewart's chauffeur.

Mr Stewart has got two large factories.
Has Henry got a factory, too? No, he hasn't. He has only got alittle workshop in his cellar.
Mr Stewart has got ten houses.
Henry hasn't got ten houses. He has only got a fiat with four rooms in one of Mr Stewart' s houses.
Mr Stewart has got fifteen racehorses.
Henry has got three canaries.
Mr Stewart has got twenty-six expensive suits.
How many suits has Henry got? He has only got five, and four of them are old and wom.
Mr Stewart has got a million pounds in his bank account. Henry has got a hundred and fifty pounds in the savings bank.
Mr Stewart has got two thousand workers in his factories.
Henry hasn't got two thousand workers, but he has got four happy assistants in his workshop: his children.
But the two men have got three things in common:
Both are tired after their work in the evening, both are fond of Scotch whisky, and they both have rheumatism.

185

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The millionaire
and his chauffeur

This is Mr Stewart.
He is a millionaire.
This is Henry.
He is Mr Stewart's chauffeur.
Mr Stewart has got
   two large factories.
Has Henry got a factory, too?
No, he hasn't.
He has only got a little
   workshop in his cellar.
Mr Stewart has got ten houses.
Henry hasn't got ten houses.
He has only got a flat
   with four rooms
   in one of Mr Stewart' s
   houses.
Mr Stewart has got
   fifteen racehorses.
Henry has got three canaries.
Mr Stewart has got
   twenty-six expensive suits.
How many suits has Henry got?
He has only got five,
   and four of them
   are old and worn.
Mr Stewart has got a
   million pounds in his
   bank account.
Henry has got a
   hundred and fifty pounds
   in the savings bank.
Mr Stewart has got two
   thousand workers
   in his factories.
Henry hasn't got two
   thousand workers, but
   he has got four happy
   assistants in his workshop:
   his children.
But the two men have got
   three things in common:
Both are tired
   after their work
   in the evening, both are
   fond of Scotch whisky,
   and they both have rheumatism.

Miljunaš
i njegov vozač

Ovo je g. Stewart.
On je miljunaš.
Ovo je Henry.
On je vozač g. Stewart.
G. Stewart ima
   dvije velike tvornice.
Da li i Henry ima tvornicu?
Ne, nema.
On ima samo malu
   radionicu u svome podrumu.
G. Stewart ima deset kuća.
Henry nema deset kuća.
On ima samo
   četverosobni stan
   u jednoj od kuca
   g. Stewart.
G. Stewart ima
   petnaest trkačkih konja.
Henry ima tri kanarinca.
G. Stewart ima
   dvadesetšest skupih odijela.
Koliko odijela ima Henry?
Ima ih samo pet,
   a četiri su
   stara i iznošena.
G. Stewart ima na svom
   tekućem računu
   milion funti.
Henry ima u štedionici
   stopedeset funti.

G. Stewart ima u svojim
   tvornicama dvije tisuće radnika.

Henry nema dvije tisuće radnika,
   ali ima četiri sretna pomoćnika
   u svojoj radionici: svoju
   djecu.

Aji njih dvojica imaju tri
   zajedničke stvari:
Obojica su umorni
   uveče poslije posla,
   obojica vole škotski viski
   i obojica imaju reumatizam.
 

186

U br. 187 čuti ćete tekst još jedanput, sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br: 187 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 187.
__ Za br. 187 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

187

The millionaIre and his chauffeur

This is Mr Stewart. He is a millionaire.
This is Henry. He is Mr Stewart's chauffeur.
Mr Stewart has got two large factories.
Has Henry got a factory, too? No, he hasn't. He has only got alittle workshop in his cellar.
Mr Stewart has got ten houses.
Henry hasn't got ten houses. He has only got a fiat with four rooms in one of Mr Stewart' s houses.
Mr Stewart has got fifteen racehorses.
Henry has got three canaries.
Mr Stewart has got twenty-six expensive suits.
How many suits has Henry got? He has only got five, and four of them are old and wom.
Mr Stewart has got a million pounds in his bank account. Henry has got a hundred and fifty pounds in the savings bank.
Mr Stewart has got two thousand workers in his factories.
Henry hasn't got two thousand workers, but he has got four happy assistants in his workshop: his children.
But the two men have got three things in common:
Both are tired after their work in the evening, both are fond of Scotch whisky, and they both have rheumatism.

188

Sada prepišite niže napisani tekst i dok ga prepisujete mislite na izgovor i značenje riječi.

The millionaIre and his chauffeur

This is Mr Stewart. He is a millionaire.
This is Henry. He is Mr Stewart's chauffeur.
Mr Stewart has got two large factories.
Has Henry got a factory, too? No, he hasn't. He has only got alittle workshop in his cellar.
Mr Stewart has got ten houses.
Henry hasn't got ten houses. He has only got a fiat with four rooms in one of Mr Stewart' s houses.
Mr Stewart has got fifteen racehorses.
Henry has got three canaries.
Mr Stewart has got twenty-six expensive suits.
How many suits has Henry got? He has only got five, and four of them are old and wom.
Mr Stewart has got a million pounds in his bank account. Henry has got a hundred and fifty pounds in the savings bank.
Mr Stewart has got two thousand workers in his factories.
Henry hasn't got two thousand workers, but he has got four happy assistants in his workshop: his children.
But the two men have got three things in common:
Both are tired after their work in the evening, both are fond of Scotch whisky, and they both have rheumatism.

189

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

millionaire
chauffeur
Stewart
Henry
he has got
two large factories
hasn't (=has not)
workshop
cellar
house-houses
fIat
with four rooms
in one of Mr Stewart's
houses
fifteen racehorses
three canaries
twenty-six expensive suits
how many suits?
five
four of them
worn
a million pounds
in his bank account
a hundred and fifty pounds
in the savings bank
two thousand workers
assistant
the two men
they have got three things
   in common
both are tired
work
in the evening
both are fond of Scotch whisky
rheumatism

miljunaš
vozač, šofer
(prezime)
(muško ime)
on ima
dvije velike tvornice
nema
radionica
podrum
kuća - kuće
stan
četverosoban, a, o
u jednoj od kuća g. Stewart

petnaest trkačkih konja
tri kanarinca
dvadeset i šest skupih odijela
koliko odijela?
pet
četiri od njih
iznošen, a, o
milion funti
na tekućem računu
stopedeset funti
na štednoj knjižici
dvije tisuće radnika
pomoćnik
obojica
imaju tri zajedničke
   stvari
obojica su umorni
rad, posao
uvečer
obojica vole škotski viski
reumatizam

190

U br. 191 čuti ćete diktat koji je kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Obradite zvučni zapis br. 191.

191

192

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 4, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 191.

Mr Stewart is a millionaire.
He has got two factories, ten houses, fifteen racehorses, many expensive suits, and a million pounds in the bank.

193

U br. 194 je pregled engleskih osnovnih brojeva do 100. Svaku skupinu brojeva koju budete čuli ponovite za vrijeme stanke.
__ Za br. 194 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

194

 1
 5
 9

13
16

20
50
80

21
53

one
five
nine

thirteen
sixteen

twenty
fifty
eighty

twenty-one
fifty-three

 2
 6
10

14
17

30
60
90

34
67

two
six
ten

fourteen
seventeen

thirty
sixty
ninety

thirty-four
sixty-seven

 3
 7
11

15
18

40
70 

three
seven
eleven

fifteen
eighteen

forty
seventy 

4
8
12

 

four
eight
twelve

 

195

U br. 196 je nekoliko osnovnih brojeva od 100 dalje. Slušajte brojeve sa zvučnog zapisa i za vrijeme stanke ih ponovite.
__ Za br. 196 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

196

         100
         105
         256
       1,000
1,000,000
6,290,000

one hundred
one hundred and five
two hundred and fifty-six
one thousand
one million
six million two hundred and ninety thousand

197

U br. 198 vježbati ćete brojeve pomoću vježbe za ponavljanje (u 4 faze) na ovaj način:

Čujete:
Kažete:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

five and two
five and two is seven
five and two is seven
five and two is seven

__ Sada obradite zvučni zapis br. 198. Ovoga puta vježba nema primjera.

198

199

Pozorno gledajte uspoređivanje sljedećih oblika:

I
you
we
they > have (got) four rooms

he
she
it
Henry > has (got) four rooms

Pravilo: Iza he, she, it (kao i iza riječi koje možemo da zamijenimo s he, she, it) stoji has (=ima).
U br. 200 vježbati ćete oblik has pomoću vježbe za ponavljanje (u 4 faze).

Primjer:


 

Čujete:
Kažete:
Čujete odgovor:
Ponovite:

I have got a workshop.
Henry has got a workshop, too.
Henry has got a workshop, too.
Henry has got a workshop, too.

Čuti ćete još jedan primjer.
__ Obradite zvučni zapis br. 200.

200

201

Uzmite u obzir da su skraćeni oblici od: he has, she has, it has, istovjetni sa skraćenim oblicima od: he is, she is, it is (he's, she's, it's).

he's a chauffeur
he's got a chauffeur
she's in the factory
she's got a factory
it's a large cellar
it's got a large cellar

==
==
==
==
==
==

he is a chauffeur
he has got a chauffeur
she is in the factory
she has got a factory
it is a large cellar
it has got a large cellar

202

(Pismena vježba)
Promjenite skraćene oblike u neskraćene:

Primjer:
 

He's a millionaire.
He is a millionaire.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

He's a factory worker.
He's got rheumatism.
She's tired after her work.
It's old and worn.
She's got a cup of tea for you.
He's only got five suits.
It's got five rooms and a cellar.
He hasn't got an assistant.
The house hasn't got a cellar.

203

(Pismena vježba)
Stavite has ili have.

a.
 
b.
 
c.

d.
 

I'm hungry, . . . . . you got a sandwich for me? - Yes, I . . . . . got
an egg sandwich for you.
Bill . . . . . got a nice present for Jane. The children. . . . . got a
surprise for her, too.
Mrs Stewart. . . . . got two racehorses. Henry and his wife . . . . .
got a dog and acanary.
Mr Stewart and his chauffeur . . . . . got one thing in common: They
both. . . . . rheumatism. Mr Stewart's wife . . . . . rheumatism, too.

204

(Pismena vježba)
Dodajte rečenice s too.

Primjeri: 

I've got a house. (Mr Brown)
Mr Brown has got a house, too.

Mr Brown has got a house. (the Lees)
The Lees have got a house, too.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

I've got a workshop. (Bill)
We've got four children. (the Browns)
Bill has got a big American car. (Mr and Mrs Lee)
My wife has got a very nice fur coat. (Mr Brown's wife)
I've got a very large cellar. (he)
Karin has got her money in the savings bank. (Betty and Jane)
I've got a canary. (my son)
His mother has got a dog. (his sons)
I've got a present for you. (she)

205

(Pismena vježba)
Proširite rečenice prema sljedećem primjeru:

Primjer:
 

He's got a canary. (racehorse)
He's got a canary, but he hasn't got a racehorse.

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.

He's got a workshop. (factory)
I've got a glass. (plate)
She's got an ashtray. (cigarette)
They've got their luggage. (instruments)
We've got the newspapers. (books)
He's got his shoes. (socks)
He's young. (good-looking)
She's tired. (hungry)
I'm lonely. (free this evening)

206

(Pismena vježba)
Postavljajte pitanja s Hasn't... i na njih odgovarajte potvrdno (s Yes. . .)

Primjer:

 

Mrs Spencer has got two cars. (Mrs Miller)
Hasn't Mrs Miller got two cars, too? - Yes, she has.
(Zar i g-đa Miller nema dva automobila?)

a.
b.
c. d.
e.

Mrs Stewart has got five expensive fur coats. (Mrs Miller)
Henry has got a four-room flat. (Tom)
Mr Stewart has got 15 racehorses. (Mr Miller)
Mr Stewart has got 26 expensive suits. (Mr Miller)
Mrs Stewart has got a thousand pounds in the bank. (Mrs Miller)

207

(Pismena vježba)
Ispišite slovima sljedeće brojeve:

a.
b.
c. d.
e.
f.

2; 4; 7; 8.
14; 40; 15; 50; 18; 80.
21; 32; 43; 54; 65; 76; 87; 98.
100; 102; 103; 110; 115; 189; 250; 867.
1,000; 1,001; 1,014; 3,394.
1,000,000; 2,000,000; 4,600,000; 10,500,500.

208

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c. d.
e.
f.
g.
h.
i.

G. Stewart ima deset kuća.
Zar i Henry nema kuću?
G. i g-đa Stewart imaju na tekućem računu milion funti.
Henry i njegova žena nemaju milion funti.
G. Stewart ima dvadeset i šest skupih odijela.
Koliko odijela ima Henry?
Da li njih dvojica imaju mnogo zajedničkog?
Obojica su uvečer umorni.
Obojica vole škotski viski.

209

Ako mislite da ste gradivo 7. lekcije (br. 179-208) zaista dobro savladali, pređite na 8. lekciju. Ali, savjetujemo vam da one dijelove 7. lekcije koje još ne znate sasvim dobro, ponovite još nekoliko puta.

Kraj 7. lekcije.