engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 6 (od 27)

146

Kada u br. 147 prvi put čujete novi engleski tekst, u početku ćete malo razumjeti, jer i ovaj tekst sadrži mnogo noviteta. Radeći lekciju na poznati način savladati ćete sve.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 147.

147

148

Čuti ćete razgovor između Billa i njegove žene Jane. Bill se baš vratio sa službenog puta i natovaren je poklonima za svoju porodicu. U autobusu koji vozi s aerodroma Jane pokušava da pogodi što joj je donio. Razočarana je saznavši da je to krzneni kaput, jer je početak ljeta. U br. 149 napisan je tekst koji ste već čuli u br. 147. Pratite ga pozorno dok istovremeno još jedanput slušate zvučni zapis.
__ Za br. 149 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

149

The surprise

Bill is back from a long business trip. He is in the airport bus. His wife Jane is next to him. There is a big parcel in front of him.

Jane:
Bill:
Jane:
 
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:

Are there presents for us in this parcel, Bill?
Well, there are presents for the children in it.
Only for them? Haven't you got a present for me too?
Well.. yes. . . I have got a present for you, too.
What have you got for me, Bill?
Not now, darling. !t's a surprise.
All right, Bill. But what have you got for Betty?
I've got a lovely little handbag for her.
Oh, wonderful!. And what have you got for Joe?
I've got a big American police car for him.

That's nice. But now, Bill, please, what have you got for me?
I've got a real surprise for you, darling: a fur coat.
A fur coat?But Bill, it's the beginning of summer!

150

U br. 151 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 151 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 151.
__ Za br. 151 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

151

The surprise

Bill is back from a long business trip. He is in the airport bus. His wife Jane is next to him. There is a big parcel in front of him.

Jane:
Bill:
Jane:
 
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:

Are there presents for us in this parcel, Bill?
Well, there are presents for the children in it.
Only for them? Haven't you got a present for me too?
Well.. yes. . . I have got a present for you, too.
What have you got for me, Bill?
Not now, darling. !t's a surprise.
All right, Bill. But what have you got for Betty?
I've got a lovely little handbag for her.
Oh, wonderful!. And what have you got for Joe?
I've got a big American police car for him.

That's nice. But now, Bill, please, what have you got for me?
I've got a real surprise for you, darling: a fur coat.
A fur coat?But Bill, it's the beginning of summer!

152

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

The surprise

Bill is back from a long
  business trip.
He is in the airport bus.

His wife Jane is next
  to him.
There is a big parcel
  in front of him.
Are there presents for us
  in this parcel, Bill?
Well, there are presents
  for the children in it.
Only for them?
Haven't you got a present
  for me, too?
WelI. . . yes. . . I have got
  a present for you, too.
What have you got for me, Bill?
Not now, darling.
It's a surprise.
All right, Bill.
But what have you got for
  Betty?
I've got a lovely little
  handbag for her.
Oh, wonderful!
And what have you got for
  Joe?
I've got a big American
  police car for him.
That's nice.
But now, Bill, please, what
  have you got for me?
I've got a real surprise
  for you, darling:
  a fur coat.
A fur coat?
But, Bill, it's the beginning
  of summer!

Iznenađenje

Bill se vratio s dugog
  službenog puta.
U autobusu je koji vozi
  s aerodroma.
Njegova žena Jane je
  pored njega.
Pred njim je veliki
  paket.
Jesu li u tom paketu
  pokloni za nas, Bill?
Pa, ima u njemu poklona
  za djecu.
Samo za njih?
Zar nemaš i za mene
  poklon?
Pa . . . da . . . imam
  i za tebe poklon.
Što imaš za mene, Bill?
Nemoj sada, draga.
To je iznenađenje.
Dobro, Bill.
Što imaš za
  Betty?
Za nju imam lijepu
  torbicu.
O, divno!
A što imaš za
  Joe?
Za njega imam veliki
  americki policijski auto.
Lijepo!
Ali sada molim, Bill,
  šta imaš za mene?
Za tebe imam pravo
  iznenađenje, draga:
  bundu (kaput od krzna).
Zar bundu?
Ali Bill, pa početak
  je ljeta!

153

Kod složenica kao što su post office i fur coat često se pojavi pitanje pravilnog naglaska. Većinom je naglasak na prvoj riječi. Dakle: post office . Ali ponekad naglašavamo podjednako oba dijela složenice: fur coat. U br. 154 vježbati ćete izgovor složenica da biste postepeno stekli osjećaj za pravilan naglasak. Kod složenica u lijevom stupcu naglasak je uvijek na prvoj riječi, a kod onih u desnom naglašavamo oba dijela. Nije uopće velika greška ako pogrešno naglasite dio složenice, ali autori žele da engleski što pravilnije naučite. U br. 154 čuti ćete svaku složenicu dva puta. I vi je u stanci koja sljedi ponovite dva puta, dok istovremeno gledate u tekst kako se piše.
__ Za br. 154 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

154

snack bar
girl friend
beat group
post office
business trip
living room

fur coat
bad
luck
Hyde
Park
egg
sandwich
airport
bus
Trafalgar
Square

155

U br. 156 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 156 (zvučni zapis), pratite i tekst.
__ Za br. 156 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

156

The surprise

Bill is back from a long business trip. He is in the airport bus. His wife Jane is next to him. There is a big parcel in front of him.

Jane:
Bill:
Jane:
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:

Are there presents for us in this parcel, Bill?
Well, there are presents for the children in it.
Only for them? Haven't you got a present for me too?
Well.. yes. . . I have got a present for you, too.
What have you got for me, Bill?
Not now, darling. !t's a surprise.
All right, Bill. But what have you got for Betty?
I've got a lovely little handbag for her.
Oh, wonderful!. And what have you got for Joe?
I've got a big American police car for him.
That's nice. But now, Bill, please, what have you got for me?
I've got a real surprise for you, darling: a fur coat.
A fur coat?But Bill, it's the beginning of summer!

157

Sada prepišite donji tekst i dok ga prepisujete mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

The surprise

Bill is back from a long business trip. He is in the airport bus. His wife Jane is next to him. There is a big parcel in front of him.

Jane:
Bill:
Jane:
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:
Bill:
Jene:
Bill:
Jane:

Are there presents for us in this parcel, Bill?
Well, there are presents for the children in it.
Only for them? Haven't you got a present for me too?
Well.. yes. . . I have got a present for you, too.
What have you got for me, Bill?
Not now, darling. !t's a surprise.
All right, Bill. But what have you got for Betty?
I've got a lovely little handbag for her.
Oh, wonderful!. And what have you got for Joe?
I've got a big American police car for him.
That's nice. But now, Bill, please, what have you got for me?
I've got a real surprise for you, darling: a fur coat.
A fur coat?But Bill, it's the beginning of summer!

158

Zapamtite nove engleske riječi pomoću sljedećeg popisa:

surprise
a long business trip
in the airport bus
Jane
next to him
a big parcel
in front of him
present
for us
well!
child - children
in it
only for them
haven't you gat?
for me
too
I have gat a present for you
what have you gat for me?
not now, darling!
Betty
I've gat (= I have gat)
a lovely little handbag
for her
police car
for him
nice
a real surprise
fur coat
the beginning of summer

iznenađenje
dugo službeno putovanje
u autobusu koji vozi s aerodroma
(žensko ime)
pored njega
veliki paket
pred njim, ispred njega
poklon
za nas
pa! dobro! pa dobro!
dijete - djeca
u njemu
samo za njih
zar nemaš?
za mene
također
imam poklon za tebe
što imaš za mene?
nemoj sada, draga!
(žensko ime)
imam
lijepa torbica
za nju
policijski auto
za njega
lijep, a, o; ljubazan, a, o
veliko iznenađenje
krzneni kaput (bunda)
početak ljeta

159

U br. 160 čuti ćete diktat koji je kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim sljedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Obradite zvučni zapis br. 160.

160

161

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 160.

Bill is back from a long business trip.
His wife is next to him in the airport bus.
There is (There's) a big parcel in front of Bill.
There are presents in the parcel.
The handbag is for Betty, the police car is for Joe,
and the fur coat is for Jane.
But Jane is not happy.
It is (It's) the beginning of summer.

162

Pogledajte sljedeću tablicu (br. 1)

the present is for me
this present is from me

this present is for you
this present is from you

(za mene)
(od mene)

(za tebe, za Vas, za vas)
(od tebe, od Vas, od vas)

U br. 163 vježbati ćete ove oblike pomoćcu vježbe za ponavljanje (u 4 faze) na sljedeći način:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

ls this book for me?
Yes, it's for you.
Yes, it's for you.
Yes, it's for you.

ls this present from you?
Yes, it's from me.
Yes, it's from me.
Yes, it's from me.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 163. Ovoga puta vježba nema primjera.

163

164

Tablica br. 2

the present is for him
this present is from him

this present is for her
this present is from her

(za njega)
(od njega)

(za nju)
(od nje)

U br. 165 opet vježbajte gornje oblike.
Dva primjera:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

ls this book for Joe?
No, it's not for him.
No, it's not for him.
No, it's not for him.

ls this present from Jane?
No, it's not from her.
No, it's not from her.
No, it's not from her.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 165. Ni sada vježba nema primjera.

165

166

Tablica br. 3

 the present is for us
this present is from us

this present is for them
this present is from them

(za nas)
(od nas)

(za njih)
(od njih)

U br. 167 vježbajte sljedeće primjere ovako:

Čujete:
Kažete:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Kažete: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

This book is for Joe and me.
It's for us.
It's for us..
It's for us.

This room is for Tom and Bill.
It's for them.
It's for them.
It's for them.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 167. Ni ova vježba nema primjera.

167

168

Glagol imati možemo da izrazimo na engleskom s have ili have got. Ako uzmemo u obzir i kratki oblik ' ve got , dobijamo sljedeću tablicu:

I have a car
I have got a car
I've got a car

you have a car
you have got a car
you've got a car

we have a car
we have got a car
we've got a car

they have a car
they have got a car
they've got a car


 > imam automobil > imaš, imate automobil > imamo automobil > imaju automobil

U br. 169  prvo vježbajte pretvaranje have u ' ve got. Primjer:

Čujete:
Kažete:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

I have a glass.
I've got a glass.
I've got a glass.
I've got a glass.

Na početku vježbe čuti ćete jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 169.

169

170

U br. 171 vježbati ćete kratke odgovore Yes, I have i No, I haven't (haven't=have not).
Primjeri:

Čujete:
Odgovorite:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

You've got your luggage?
Yes, I have.
Yes, I have.
Yes, I have.

You haven't got a phone?
No, I haven't.
No, I haven't.
No, I haven't.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 171. Vježba nema primjera.

171

172

U br. 173 vježbati ćete još jedan put haven't i it i them na sljedeći način:

Čujete:
Odgovorite:
Čujete odgovor:
Ponovite odgovor:

Čujete:
Odgovorite: 
Čujete odgovor:
Ponovite:

Have you got the luggage?
No, I haven't. Haven't you got it?
No, I haven't. Haven't you got it?
No, I haven't. Haven't you got it?

Have you got the glasses?
No, I haven't. Haven't you got them?
No, I haven't. Haven't you got them?
No, I haven't. Haven't you got them?

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 173.

173

174

Pismena vježba)  Odgovorite na pitanja prema sljedećem primjeru:

Have you got a hamburger? (hot dog)
No, I haven't. But I've got a hot dog,.

a.
b.
c.
d.
e.

Have you got a lion? (dog)
Have you got a plate? (glass)
Have you got an English book? (English newspaper)
Have you got a cigarette? (drink)
Have you got a table? (chair)

175

(Pismena vježba) Odgovorite na pitanja prema sljedećem primjeru:

Have you got a surprise for Joe?
Yes, I've got a surprise for him.

a.
b.
c.
d.
e.

Have you got a present for Tom?
Have you got a present for Betty?
Have you got a surprise for the children?
Have you got a handbag for your wife?
Have you got a parce! for Mr and Mrs Brown?

176

(Pismena vježba)

for, from, in, in front of, next to, of

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bill is back. . . . . a long business trip.
He is . . . . . the airport bus.
His wife Jane is . . . . . him.
There is a big parcel. . . . . him.
There is a fur coat. . . . . Jane. . . . . the parcel.
Jane isn't very happy: it's the beginning. . . . . summer.

177

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
 
b.
c. d.

Da Ii je ova !ijepa torbica poklon od tebe?
Ne, nije od mene.
Da Ii je od moje marne? Ne, nije od nje.
Da Ii je od Toma? Ne, nije od njega.
Da Ii je od djece? Da, od njih je.

178

Ako imate osjećaj da ste gradivo 6. lekcije (br. 146-177) potpuno savladali, pređite na sljedeću nastavnu jedinicu, 7. lekciju. U suprotnom, ponovite naročito one dijelove 6. lekcije koji su vam stvarali poteškoće.

Prije nego što konačno zaključite ovu nastavnu jedinicu, uključite zvučni zapis sa znakom SLIKE. U nastavku posljednje vježbe čuti ćete popratne tekstove uz slike u boji, sa stankama za ponavljanje. Novi izrazi iz tekstova uz slike su sljedeći:

arrival from the Continent
shopping street
Folkestone


hotel
Stratford-on-Avon
house
near Stratford
centre
Nottingham


Edinburgh
the Firth of Forth
the Highlands of Scotland
the Lake District

povratak s kontinenta
trgovačka ulica
(grad - pristanište i
kupalište na južnoj
obali Engleske)
hotel
Stratford-on- Avon
(engleski grad između
Oksforda i Birmingema)
gdje je 1564. rođen, a
1616. umro, Shakespeare
kuća
blizu Stratforda
središte
Nottingham
(industrijski grad u
srednjoj Engleskoj)
glavni grad Škotske
ušće (rijeke) Forth
škotski planinski kraj
predio jezera, Lake District

SLIKE 

Arrival from
the Continent
 
 
  
 
 

 
Shopping street
in Folkestone

Hotel in
Stratford-on-Avon 
 
 


 
 
 
 
The house of
Mary Arden,
Shakespeare's
mother,
near Stratford

In the centre
of Nottingham


 
 
  
 
 

 
Edinburgh with
the Firth of Forth

In the Highlands
of Scotland

 
 
  
 
 
 
In the
Lake District

Kraj 6. lekcije.