engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 5 (od 27)

118

Kao i do sada i kod ovog novog teksta ne budite razočarani ako prilikom prvog slušanja ne razumijete sve.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 119.

119

120

Tekst koji ste čuli govori o grupi "Lucky Stars" (sretne zvijezde) s kojom reporter vodi razgovor na londonskom aerodromu. Večeras će biti direktan prijenos njihovog nastupa na televiziji, ali oni ipak nisu nervozni već "vrlo sretni". Ali, čeka ih neprijatna novost: njihov prtljag i instrumenti ostali su na aerodromu u Sidneju. U br. 121 je engleski tekst koji ste čuli napisan. Pozorno ga pratite i istovremeno još jednom slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 121 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

121

At London Airport

The Lucky Stars are at London Airport. They are a beat group from Australia. They are young, good-Iooking, and famous.
Here is an interview with these young men, Dingo, Bingo, and Kingo.

Interviewer:
Dingo:
Interviewer:

Bingo:

Interviewer:
Kingo:

 

ls this your first visit to London?
Yes, this is our first visit to London. 
You're in a live show on television
this evening. Aren't you nervous?
No, we're not nervous.
We're very happy.
Where's your manager? ,
Our manager?
He's with our luggage.
There he is!

Their manager is there, but where is their luggage? And where are their instruments?
After ten minutes there is sad news for the young men from Australia. Their luggage and their instruments are still at Sydney Airport. Bad luck for the Lucky Stars!

122

U br. 123 čuti ćete tekst još jedanput, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, što točnije ih ponovite. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br. 123 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 123.
__ Za br. 123 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

123

At London Airport

The Lucky Stars are at London Airport. They are a beat group from Australia. They are young, good-Iooking, and famous.
Here is an interview with these young men, Dingo, Bingo, and Kingo.

Interviewer:
Dingo:
Interviewer:

Bingo:

Interviewer:
Kingo:

 

ls this your first visit to London?
Yes, this is our first visit to London. 
You're in a live show on television
this evening. Aren't you nervous?
No, we're not nervous.
We're very happy.
Where's your manager? ,
Our manager?
He's with our luggage.
There he is!

Their manager is there, but where is their luggage? And where are their instruments?
After ten minutes there is sad news for the young men from Australia. Their luggage and their instruments are still at Sydney Airport. Bad luck for the Lucky Stars!

124

Niže je engleski tekst napisan još jednom s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rećenica.

At London Airport

The Lucky Stars are
  at London Airport.
They are a beat group
  from Australia.
They are young, good -
  lookirig, and famous.
Here is an interview with
  these young men,
  Dingo, Bingo, and Kingo.
Is this your first visit
  to London?
Yes, this is our first visit
  to London.
You' re in a live show
  on television this evening.
Aren't you nervous?
No, we're not nervous.
We're very happy.
Where's your manager?
Our manager?
He's with our luggage.
There he is!
Their man ager is there,
  but where is their luggage?
And where are their
  instruments?
After ten minutes
  there is sad news
  for the young men from Australia
Their luggage and
  their instruments
  are still at Sydney Airport
Bad luck for the Lucky Stars!

Na londonskom aerodromu

„Sretne zvijezde“ su na
  londonskom aerodromu.
To je "bit" grupa
  iz Australije.
Oni su mladi, zgodni
  i slavni.
Evo intervjua s ovim
  mladićima, Dingom,
  Bingom i Kingom.
Da li je ovo vaša
  prva posjeta Londonu?
Da, ovo je naša prva
  posjeta Londonu.
Večeras je direktan prijenos
  vašeg nastupa na televiziji
Niste li nervozni?
Ne, nismo nervozni..
Veoma smo sretni.
Gdje vam je voditelj?
Naš voditelj?
Kod prtljage je.
Eno ga!
Njihov voditelj je tamo,
  ali gdje im je prtljaga?
I gdje su njihovi
  instrumenti?
Poslije deset minuta
  stiže tužna vijest
  mladićima iz Australije.
Njihova prtljaga i njihovi
  instrumenti još su na
  sidnejskom aerodromu.
Loša sreća za "Sretne zvijezde"!

125

Do pogrešnog izgovora engleskih riječi obično dolazi iz slijedeća dva razloga:
a) nekada glasove izgovarate pogrešno, n.pr.. u umjesto a, o umjesto u, i umjesto ai itd., jer vas zavede napisani oblik;
b) naglašavate pogrešno: greške u naglasku javljaju se često ako naglašavate drugi ili treći slog, umjesto prvi. Sve riječi u vježbi za ponavljanje br. 126 naglašene su na prvom slogu.
U br. 126 čuti ćete svaku riječ sa zvučnog zapisa dva puta. U stanci koja sljedi ponovite je dva puta i istovremeno pratite tekst kako je napisan.
__ Za br. 126 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

126

diet
visit
minutes
salad
nervous

parliament
instrument
interview
television
dictionary

127

U br. 128 čuti ćete engleski tekst još jedanput, sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok radite vježbu za ponavljanje br: 128 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 128.
__ Za br. 128 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

128

At London Airport

The Lucky Stars are at London Airport. They are a beat group from Australia. They are young, good-Iooking, and famous.
Here is an interview with these young men, Dingo, Bingo, and Kingo.

Interviewer:
Dingo:
Interviewer:

Bingo:

Interviewer:
Kingo:

 

ls this your first visit to London?
Yes, this is our first visit to London. 
You're in a live show on television
this evening. Aren't you nervous?
No, we're not nervous.
We're very happy.
Where's your manager? ,
Our manager?
He's with our luggage.
There he is!

Their manager is there, but where is their luggage? And where are their instruments?
After ten minutes there is sad news for the young men from Australia. Their luggage and their instruments are still at Sydney Airport. Bad luck for the Lucky Stars!

129

Sada prepišite donji tekst i dok ga prepisujete mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

At London Airport

The Lucky Stars are at London Airport. They are a beat group from Australia. They are young, good-Iooking, and famous.
Here is an interview with these young men, Dingo, Bingo, and Kingo.

Interviewer:
Dingo:
Interviewer:

Bingo:

Interviewer:
Kingo:

 

ls this your first visit to London?
Yes, this is our first visit to London. 
You're in a live show on television
this evening. Aren't you nervous?
No, we're not nervous.
We're very happy.
Where's your manager? ,
Our manager?
He's with our luggage.
There he is!

Their manager is there, but where is their luggage? And where are their instruments?
After ten minutes there is sad news for the young men from Australia. Their luggage and their instruments are still at Sydney Airport. Bad luck for the Lucky Stars!

130

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

at London Airport
lucky star
they are a beat group
Australia
young
good-Iooking

famous
interview
with these young men
man-men
interviewer
your
your first visit to London
our first visit
you're (= you are)
a live show
on television
aren't you nervous?

we're (we are)
happy
manager
he's with our luggage
their luggage
instrument
after ten minutes
sad news
for the young men
Sydney

bad luck

na londonskom aerodromu
sretna zvijezda
to je "bit“ grupa
Australija,
mlad, a, o
lijep, a, o; zgodan, a, o;
ljepuškast, a, o
slavan, a, o
intervju
s ovim mladićima
čovjek -ljudi
voditelj intervjua
Vaš, tvoj, vaš.
vaša prva posjeta Londonu
naša prva posjeta
si; ste
direktan prijenos
na televiziji
nisi li nervozan?
niste li nervozni?
smo, Jesmo
sretan, a, o
voditelj
kod naše prtljage je
njihova prtljaga
instrument
poslije deset minuta
tužna vijest (novost)
za mladiće
Sydney, najveći grad u Australiji
(2,6 mi!. stanovnika)
loša sreća

131

U br. 132 čuti ćete diktat koji je kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim slijedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. U toku diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Obradite zvučni zapis br. 132.

132

133

Usporedite svoj rad  s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 132.

The Lucky Stars are a beat group from Australia.
They are (They're) at London Airport.
It is (It's) their first visit to London.
They are (They're) in a television show this evening,
but they are (they're) not nervous.
There is (There's) sad news for the young men from Australia.
Their luggage and their instruments are stil! at Sydney Airport.

134

U br. 135 vježbajte oblik they're (= they are) pomoću vježbe za ponavljanje (u 4 faze) na sljedeci način:

Čujete:
Iznenađeno upitate:
Čujete pitanje sa zvučnog zapisa:
Ponovite pitanje:

The eggs are fresh.
They're fresh?
They're fresh?
They're fresh?

Na početku vježbe čuti ćete primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 135.

135

136

I br. 137 je vježba za ponavljanje (u 4 faze). Čuti ćete pitanja na koja uvijek odgovorite s Yes... i s we oblikom. Morate postupati tako kao da se pitanja ne odnose na Vas već i na Vašeg muža, Vašu ženu, prijatelja ili prijateljicu.
Primjeri:

Čujete:
Odgovorite:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Are you German?
Yes, we're German.
Yes, we're German.
Yes, we're German.

Čujete:
Odgovorite:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

Is this your room?
Yes, this is our room.
Yes, this is our room.
Yes, this is our room.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 137. Ovoga puta vježba nema primjera.

137

138

Vježba za ponavljanje br. 139 (u 4 faze) nešto je teža. Ne budite razočarani ako ne ide bez teškoća. Rečenice promjenite tako da se više ne odnose na pojedinog člana "bit" grupe već na sve članove. Znači, svaki put morate promjeniti he u they i his u their.
Evo dva primjera:

Čujete:
Kažete:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

He"s famous.
They're famous.
They're famous.
They're famous.

Čujete:
Kažete:
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite odgovor:

His luggage isn't here.
Their luggage isn't here.
Their luggage isn't here.
Their luggage isn't here.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 139. Ovoga puta vježba nema primjera.

139

140

U ovoj lekciji sreli smo i these koje je oblik množine od this.

This is the young man from Sydney.
These are the young men from Sydney.

Primjer nam pokazuje i to da engleska riječ man ima množinu men.
Oblike množine, prema tome, ne obrazujemo uvijek po pravilu, tj.
sa -s .
U br. 141 vježbajte (u 4 faze) rečenice s these. . . . . Primjer:

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

This is his book.
These are his books.
These are his books.
These are his books.

Na početku vježbe čuti ćete još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 141.

141

142

(Pismena vježba)
Proširite rečenice prema sljedećim primjerima:

Primjeri:
 

Tom is good-Iooking. (Bill)
Tom is good-Iooking, but Bill isn't.

The glasses are broken. (the plates)
The glasses are broken, but the plates aren't.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Mrs Lee is American. (Mrs Brown)
Bill is on a diet. (his wife) .
The hamburgers are from the snack bar. (the egg sandwiches)
The egg sandwiches are fresh. (the hot dogs)
The books are on the table. (the newspapers)
Mr and Mrs Brown are on holiday. (their sons)
Their luggage is here. (their instruments)
I am very well. (Joe)

143

(Pismena vježba)
stavite sljedeće riječi:

after, at, for, from, in, on, to, with

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h..

The Lucky Stars are..... London Airport.
They are a beat group..... Australia.
This is their first visit..... London.
They are, , , , . a live show..... television this evening.
Their manager is..... their luggage.
..... ten minutes there is sad news..... the young men.....
 Australia,
Their luggage is still..... Sydney Airport.
Bad luck..... the Lucky Stars!e

144

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
 
e.
f.

Jeste li nervozni, mladiću?
Gospođa Braun je gladna, ali nije umorna.
Novine nisu ovdje. Na pisaćem su stolu u dnevnoj sobi.
"Lucky Stars" su u Londonu. Oni su veoma
slavni i njihova predstava je izvanredna.
Niste li umorni?
Karin je ovdje, ali gdje je njezin prtljag?

145

Ako mislite da ste gradivo 5. lekcije (br. 118-144) zaista dobro savladali, pređite na 6. lekciju. Ali, savjetujemo vam da one dijelove lekcije koje još ne znate sasvim dobro, ponovite još nekoliko puta.

Kraj 5. lekcije.