engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 4 (od 27)

85

Engleski tekst koji ćete čuti sa br. 86 nije sasvim lak. Nemojte da se uplašite! Na: kraju ćete i gradivo ove lekcije znati isto tako dobro kao i prethodno.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 86.

86

87

Engleski tekst koji ste slušali u br. 86 govori o Bilovoj ženi, koja pri povratku s odmora nalazi sobu u velikom neredu. Njezin muž, koji je tu "gospodario“, ostavio joj je kratku poruku: "Ja sam kod "Crvenog lava", tvoj Bi!." U br. 88 je tekst koji ste slušali, napisan. Pratite ga pozorno dok istovremeno slušate zvučni zapis.
__ Za br. 88 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

88

What a mess!

Bill's wife is back from her holiday.
Here she is in the living room.
What a mess!
There are broken plates on the floor.
There are old sandwiches and empty glasses on Bill's desk.
All the ashtrays are full.
Bill's dictionaries are covered with cigarette ash.
There are books and newspapers under the table and under the chairs.
And whose are the shoes and socks on the table? Bil1's, of course.

But he's not there. Where is he?
There is a note from Bill on the desk.

89

U br. 90 čuti ćete još jedanput isti tekst, sada sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok ponavljate vježbu br. 90 (zvučni zapis) pratite i tekst u istom broju
__ Za br. 90 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

90

What a mess!

Bill's wife is back from her holiday.
Here she is in the living room.
What a mess!
There are broken plates on the floor.
There are old sandwiches and empty glasses on Bill's desk.
All the ashtrays are full.
Bill's dictionaries are covered with cigarette ash.
There are books and newspapers under the table and under the chairs.
And whose are the shoes and socks on the table? Bil1's, of course.

But he's not there. Where is he?
There is a note from Bill on the desk.

91

Dalje je tekst napisan još jednom, ali s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih rijeci, ili još bolje, rečenica.

What a mess!

Bill's wife is back
from her holiday.
Here she is in the living room.
What a mess!
There are broken plates
on the floor.
There are old sandwiches
and empty glasses
on Bill's desk.
All the ashtrays are full.
Bill's dictionaries are
covered with cigarette ash.
There are books and newspapers
under the table and
under the chairs.
And whose are the shoes
and socks on the table?
Bill's, of course.
But he's not there.
Where is he?
There is a note
from Bill on the desk.
I am at the Red Lion.
Love, Bill

Kakav nered!

Bilova žena vratila se
sa odmora.
Nalazi se u dnevnoj sobi.
Kakav nered!
Na podu su razbijeni
tanjuri.
Na Bilovom pisaćem stolu
su stari sendvići i
prazne čaše.
Sve pepeljare su pune.
Bilovi riječnici prekriveni
su pepelom od cigareta.
Pod stolom i stolicama
nalaze se knjige i novine.

A čije su cipele
i čarape na stolu?
Bilove, naravno.
Ali on nije tu.
Gdje je?
Na pisaćem stolu nalazi
se Bilova poruka.
Ja sam kod "Crvenog lava".
Voli te Bil

92

I vi ste sigurno, kao i svi drugi koji uče engleski, došli do spoznaja da sam pravopis nikako ne određuje izgovor. Nema jasnih, nedvosmislenih pravila koja bi pokazala kako se koja skupina slova izgovara. Najpravilnije ćete postupiti ako izgovor.i pravopis vježbate od primjera do primjera, kao što ste i do sada radili. S vremenom ćete steći osjećaj za pravilan izgovor kod pojedinih primjera. Vježba za izgovor u br. 93 pokazuje vam nekoliko odabranih primjera kako se izgovaraju neka slova ili skupine tih slova. Vježbati ćete i neke riječi čiji je izgovor teži.
Slušajući zvučni zapis čuti ćete svaku riječ dva puta. U stanci koja sljedi, ponovite je dva puta i istovremeno gledajte u tekst kako se piše.
__ Za br. 93 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

93

holiday, office
phone, lonely
post, note
London, wonderful
son, mother
love, covered
who, whose
book, room
too

floor
hungry, underground
full
the cigarette, the man
the Englishman, the evening
diet
friend
New York, newspaper
dictionary

94

U br. 95 čuti ćete engleski tekst još jednom, ali sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok ponavljate vježbu br. 95 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 95.
__ Za br. 95 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

95

What a mess!
 Bill's wife is back from her holiday.
Here she is in the Iiving room.
What a mess!
There are broken plates on the floor.
There are old sandwiches and empty glasses on Bill's desk.
All the ashtrays are full.
Bill's dictionaries are covered with cigarette ash.
There are books and newspapers under the table and under the chairs.
And whose are the shoes and socks on the table? Bill's, of course.
But he's not there. Where is he?
There is a note frorh Bill on the desk.
I am at the Red Lion. Love, Bill.

96

Sada prepišite donji tekst i istovremeno mislitc na izgovr i značenje rijeci.

What a mess!
Bill's wife is back from her holiday.
Here she is in the living room.
What a mess!
There are broken plates on the floor.
There are old sandwiches and empty glasses on Bill's desk.
All the ashtrays are full.
Bill's dictionaries are covered with cigarette ash.
There are books and newspapers under the table and under the chairs.
And whose are the shoes and socks on the table? Bill's, of course.
But he's not there. Where is he?
There is a note from Bill on the desk.
I am at the Red Lion. Love, Bil.

97

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg spiska:

what a mess!
Bill's wife
back from her holiday
in the living room
there are
broken plates
on the floor
old
empty glasses
on Bill's desk

all the ashtrays
full
dictionary
covered with cigarette ash

book
newspaper
under the table
chair
whose
shoe
sock
of course
there is
note
a note from Bill
love
Love, Bill

kakav nered!
Bilova žena
vratila se s odmora
u dnevnoj sobi
ima, nalaze se
razbijeni tanjuri
na podu
star, a, o
prazne čaše
na Bilovom pisaćem
stolu
sve pepeljare
pun,a,o
rječnik
prekriven pepelom
od cigareta
knjiga
novine
pod stolom
stolica
čiji, a, e
cipela
čarapa
naravno
ima, nalazi se
poruka, kratko pismo
Bilova poruka
ljubav
(zaključak pisma): voli te Bil

98

U br. 99 čuti ćete kratki sadržaj ove lekcije za diktat. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, a zatim sljedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kad napišete tekst, poslušajte diktat još jednom povezano, tj. bez stanki i znakova interpunkcije. Za vrijeme diktata knjiga treba da bude zatvorena.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 99.

99

100

Usporedite svoj rad s niže napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. obradite br. 99 ponovo sa zvučnim zapisom.

Bill's wife is back from her holiday.
Here she is (she's) in the living room.
What a mess!
There are old sandwiches and empty glasses on Bill's desk.
Bill's dictionaries are covered with cigarette ash.
His shoes are on the table, and his books and newspapers
are on the floor.
But Bill is not there. He is (He's) at the Red Lion.

101

Sljedeći primjeri govore kako se u engleskom jeziku tvori množina

Jednina

 

Množina

 

The
The

shoe
book

is on the table.
is on the desk.

The
The

shoes
books

are on the table.
are on the desk.

Pazite na to da se s u množini izgovara na dva načina:

     zvučno (z)

     bezvučno (s)

shoes
chairs
eggs
evenings
tables
ashtrays
newspapers
hot dogs

plates
cigarettes
desks
drinks
cups
notes
books
socks

U br. 102 vježbati ćete izgovor s u množini pomoću suprotnih primjera. U svakom paru riječi treba da izgovorite prvo s bezvučno (kao s) drugo zvučno (kao naše z). Engleski će spiker izgovoriti par riječi, a vi ga što točnije ponavljajte. Riječi su iz popisa 101.
__ Sada obradite zvučni zapis br.102.

102

103

Primjetili ste da u engleskom jeziku množinu imenica tvorimo obično tako da im dodamo nastavak -- s. Ali ima mnogo imenica koje se u jednini završavaju na s ili sličan sibilant. Da bi i u tim riječima čuli s za množinu, dodajemo im u množini nastavak -- es, koje se izgovara - iz.

glass - glasses
bus - buses
sandwich - sandwiches
post office - post offices

U tu grupu spadaju i riječi kao što je npr. post office, jer je e na kraju takvih riječi nijemo i one se prema tome (u -izgovoru) završavaju na - s. Izgovor ove skupine riječi vježbati ćete u br. 104, u jednini i množini. Engleski spiker izgovoriti će pojedine parove riječi koje vi ponavljajte.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 104.

104

105

Uzmite u obzir sljedeću posebnost kod pisanja nastavka za množinu:

dictionary - dictionaries

- y uvijek postaje - ies (umjesto - ys), osim ako ispred - y stoje
a, e, i, o ili u. Dakle:

ashtray - ashtrays

106

U br.107 ponavljati ćete množinu na sljedeći način:

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

The egg is fresh.
The eggs are fresh.
The eggs are fresh.
The eggs are fresh.

Na početku vježbe čuti ćete primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 107.

107

108

I u br.109 vježbati ćete množinu (u 4 faze). Ovog ćete puta imati odrečne rečenice s aren't (=are not).

Primjer:

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

The chair isn't here.
The chairs aren't here.
The chairs aren't here.
The chairs aren't here.

Vježba sa zvučnim zapisom ima još jedan primjer.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 109.

109

110

Br. 111 je vježba za ponavljanje (u 4 faze) za utvrđivanje množine.

Primjer:

Čujete:
Kažete
Čujete odgovor:
Ponovite:

There's (= There is) a broken plate on the floor.
There are broken plates on the floor.
There are broken plates on the floor.
There are broken plates on the floor.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 111. Ovoga puta zvučni zapis nema primjera.

111

112

Br.113 je opet vježba za ponavljanje. Postavljajte pitanja s whose ( = čiji, a, e), s izrazom čuđenja:

Čujete:
Začuđeno upitate:
Čujete pitanje sa zvučnog zapisa:
Ponovite pitanje:

Karin's mother is American.
Whose mother is American?
Whose mother is American?
Whose mother is American?

Vježba počinje primjerom!
__ Sada obradite zvučni zapis br. 113.

113

114

(Pismena vježba)
Stavite his ili her.

Primjer:
 

Joe's snack bar is in London.
His snack bar is in London.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Tom's girl friend is on holiday.
Karin's sandwich isn't fresh.
Mrs Lee's mother is in New York.
Bill's wife is back from her holiday.
Mr Brown's son is in London.
My wife's glass is empty.
Mrs Brown's tea is wonderful.

115

(Pismena vježba)
Promjenite rečenice upotrebom sljedećih elemenata:

The book is on the table.
the newspapers
                             here

The book is on the table.
The newspapers are on the table.
The newspapers are here.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

the dictionaries
                       covered with cigarette ash
the desk
this plate
                       broken
the glasses on the floor
this ashtray
                       empty
the plates on the table

116

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bilova žena se vratila sa odmora.
Kakav nered!
Na podu je razbijeni tanjur.
Pod stolom su prazne čaše.
Bilove knjige prekrivene su pepelom od cigareta.
Čija je ovo cipela?
Gdje je Bil? - Kod "Crvenog lava".

117

Ako imate osjećaj da ste gradivo 4. lekcije (br. 85-116) zaista već dobro svladali, pređite na sljedeću nastavnu jedinicu - 5. lekciju. U suprotnom, ponovite one dijelove 4. lekcije koje još ne znate sasvim dobro. Prije nego što ovu nastavnu jedinicu konačno zaključite, uključite zvučni zapis sa znakom SLIKE. U produžetku posljednje vježbe čuti ćete popratne tekstove uz slike u boji (na sljedećim stranicama), sa stankama za ponavljanje.
Novi izrazi iz tekstova uz slike su sljedeći:

ia speaker in Hyde Park
a stall holder
in Petticoat Lanea newspaper seller
Oxford Street
the West End of London
many shops and stores
the street of ink
office
bridge
clock tower
the Houses of Parliament

govornik u Hyde Park
vlasnik kioska na tržnici
u ulici Petticoat Lane
(ulica podsuknja, tržnica
na putu Midseks, London E. 1,
nedjeljom od 9-12).
prodavač novina
ulica Oxford Street
zapadni dio Londona
mnoge radnje i robne kuće
ulica tinte
ured
most
toranj sa satom
zgrada parlamenta

SLIKE 

"I'm a speaker in Hyde Park."


"I'm a stall holder in Petticoat Lane."


"I'm a newspaper seller."
 

Oxford Street
in the West End
of London

Tere are many
shops and stores
in Oxford Street.Fleet Street,
the "street
of ink".
There are many
newspaper offices
in Fleet Street.

Albert Bridge

 
 
  
 
 

 
Tower Bridge

The Clock Tower of the Houses of Parliament

Kraj 4. lekcije.