engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 3 (od 27)

56

Lekcija opet počinje kratkim engleskim tekstom koji ćete čuti kao zvučni zapis. Neka vas ne brine. to što ćete ga u poćetku teško razumjeti. Tekst ćete obraditi isto tako intenzivno i sistematski kao i u prve dvije lekcije.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 57.

57

58

U br. 57 čuli ste telefonski razgovor između Toma i Bila. Bil je "bijeli udovac", i kao što sam kaže gladan, usamljen i vrlo umoran. Živne tek kada ga Tom pozove na čašicu u gostionicu "Kod Crvenog lava": "Na cašicu kod "Crvenog lava"? Divno! Doviđenja do tada!" U br. 59 je tekst koji ste slušali napisan. Pratite ga pozorno i istovremeno još jedanput slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 59 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

59

On the phone

Tom:
Bill:
Tom:
Bill:

Tom:
Bill:
Tom:
 

Bill:

Tom:
Bill:

Tom:
Bill:

Tom:

Bill:

Tom:
Bill:

Hello, Bill! This is Tom.
Hello, Tom! How are you?
I am very well, thank you. How are you?
I am not very well. I am hungry, lonely,
and very tired.
You are hungry? Why?
I am on a diet.
Oh, I see. But why are you lonely?
Where's your wife?

My wife isn't here. She's in
Hamburg with her mother.
And where's your son?
He's on holiday with
his girl friend.
Are you free this evening?
Yes, I am.
But I am very tired.
You are tired? What about
a drink at the Red Lion?
A drink at the Red Lion?
Wonderful!
Are you still tired, Bill?
No, I am not. See you later!

60

U br. 61 još jednom ćete čuti tekst sa zvučnog zapisa, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Pozorno slušajte pojedine skupine rijeci i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok ponavljate vježbu br. 61 (zvučni zapis), pratite i njen tekst.
__ Za br. 61 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

61

On the phone

Tom:
Bill:
Tom:
Bill:

Tom:
Bill:
Tom:
 

Bill:

Tom:
Bill:

Tom:
Bill:

Tom:

Bill:

Tom:
Bill:

Hello, Bill! This is Tom.
Hello, Tom! How are you?
I am very well, thank you. How are you?
I am not very well. I am hungry, lonely,
and very tired.
You are hungry? Why?
I am on a diet.
Oh, I see. But why are you lonely?
Where's your wife?

My wife isn't here. She's in
Hamburg with her mother.
And where's your son?
He's on holiday with
his girl friend.
Are you free this evening?
Yes, I am.
But I am very tired.
You are tired? What about
a drink at the Red Lion?
A drink at the Red Lion?
Wonderful!
Are you still tired, Bill?
No, I am not. See you later!

62

Sljedi tekst napisan još jedanput, s prijevodom, kako bi lakše zapamtili značenje engleskih riječi, ili još bolje, rečenica.

On the phone
Hello, Bill! This is Tom.
Hello, Tom! How are you?
I am very well, thank you.
How are you?
I am not very well.
I am hungry, lonely,
  and very tired. .
You are hungry? Why?
I am on a diet.
Oh, I see.
But why are you lonely?
Where's your wife?
My wife isn't here.
She's in Hamburg with
  her mother.
And where's your son?
He's on holiday
  with his girl friend.
Are you free this evening?  
Yes, I am. But I am very tired.
You are tired?
What about a drink
  at the Red Lion?
A drink at the Red Lion?
Wonderful!
Are you still tired, Bill?
No, I am not. See you later!

Na telefonu
Dobar dan, Bile! Ovde je Tom.
Dobar dan, Tome! Kako si?
Hvala, dobro sam.
A kako si ti?
Ne baš najbolje.
Gladan sam, usamljen
  i vrlo umoran.
Gladan si? Zašto?
Držim dijetu.
A, tako!
Ali zašto si usamljen?
Gdje ti je žena?
Nije tu.
U Hamburgu je sa
  svojom majkom.
A gdje ti je sin?
On je na odmoru sa
  svojom prijateljicom.
Jesi li slobodan večeras?
Jesam, ali sam vrlo umoran.
Umoran si?
Jesi li za jedno piće
  kod "Crvenog lava"?
Čašica kod "Crvenog lava"?
Divno!
Jesi li još uvijek umoran, Bile?
Ne, nisam. Doviđenja!

63

Svakako ste već primijetili da se izgovor večine engleskih glasova znatno razlikuje od izgovora odgovarajućih hrvatskih glasova. Teško da ćete, kao i mnogi drugi stranci, imati sreću da engleske glasove izgovorite onako kako ih izgovaraju Englezi, tj. bez naglaska (akcenta). Nešto će hrvatskog naglaska (akcenta) sigurno ostati. Ali, neka vas to ne uznemirava! Vaš će hrvatski naglasak, onome čiji je materinji jezik engleski, svakako izdati, da vi niste Englez ili Amerikanac. Ali on će vas ipak razumjeti. Zato pokušajte da u toku vježbi za ponavljanje svoj izgovor približite engleskom primjeru koliko god je to moguće. Ne smijete biti površni, potrudite se čak i ako biste sami sebi izgledali smiješni dok točno ponavljate engleske glasove. Možda ste već primijetili da se glas th izgovara na dva različita načina. U riječi that je th zvučno, a u izrazu thank you bezvučno. Obratite pozornost na tu razliku u sljedećoj vježbi za ponavljanje, u kojoj ćete osim th vježbati još i glasove: v, w, l. U br. 64 vježbati ćete engleske glasove: th, v, w i l pomoću manjih skupina riječi. Engleski spiker će svaku skupinu riječi izgovoriti dva puta, te je i vi ponovite dva puta!
__ Sada obradite zvučni zapis br. 64.

64

65

U br. 66 još jedanput slušajte zvučni zapis, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok ponavljate vježbu br. 66 (zvučni zapis) , pratite i tekst br. 66 .
__ Za br. 66 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

66

On the phone

Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:

Hello, Bill! This is Tom.
Hello, Tom! How are you?
I am very well, thank you. How are you?
I am not very well. I am hungry, lonely, and very tired.
You are hungry? Why?
I am on a diet.
Oh, I see. But why are you lonely? Where's your wife?
My wife isn't here. She's in Hamburg with her mother.
And where's your son?
He's on holiday with his girl friend.
Are you free this evening?
Yes, I am. But I am very tired.
You are tired? What about a drink at the Red Lion?
A drink at the Red Lion? Wonderful!
Are you still tired, Bill?
No, I am not. See you later!

67

Sada prepišite donji, vama već poznati tekst, i za vrijeme prepisivanja mislite na izgovor i značenje engleskih riječi.

On the phone

Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:

Hello, Bill! This is Tom.
Hello, Tom! How are you?
I am very well, thank you. How are you?
I am not very well. I am hungry, lonely, and very tired.
You are hungry? Why?
I am on a diet.
Oh, I see. But why are you lonely? Where's your wife?
My wife isn't here. She's in Hamburg with her mother.
And where's your son?
He's on holiday with his girl friend.
Are you free this evening?
Yes, I am. But I am very tired.
You are tired? What about a drink at the Red Lion?
A drink at the Red Lion? Wonderful!
Are you still tired, Bill?
No, I am not. See you later!

68

Zapamtite nove engleske izraze pomoću sljedećeg popisa:

on the phone
Tom
Bill
how are you?
I am
very well
I am very well
thank you
lonely
tired
you are hungry
I see
where's (=where is)
your wife
my wife
she's ( = she is)
with her mother
son
he's (= he is)
on holiday
his girl friend
free
this evening
what about a drink?
at the Red Lion

wonderful!
see you later!

na telefonu
(muško ime)
(muško ime)
kako si?
ja sam
vrlo dobro
dobro sam
hvala!
usamljen
umoran
ti si gladan
a, tako
gdje je
tvoja žena
moja žena
ona je
sa svojom majkom
sin
on je
na odmoru, na raspustu
njegova prijateljica
slobodan
večeras
jesi li za jedno piće?
kod Crvenog lava (ime gostionice,
     red lion = crveni lav)
divno! osobito!
doviđenja!
     (doslovno: vidjeti ćemo se kasnije)

69

U br. 70 čuti ćete diktat koji je kratki sadržaj ove lekcije. Svaku skupinu riječi čuti ćete dva puta, zatim slijedi stanka, kako biste mogli da napišete ono što ste čuli. Kad završite diktat, još jedanput ga poslušajte povezano, tj. bez stanki i interpunkcije. U toku diktata knjiga treba da bude zatvorena. Obratite pozornost na novi znak interpunkcije koji do sada još niste sreli:

exclamation mark = znak usklika

__ Sada obradite zvučni zapis br. 70.

70

71

Usporedite svoj rad s dolje napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jedanput obradite zvučni zapis br. 70.

How are you?
I am not very well. I am hungry, lonely, and very tired.
Where's (Where is) your wife?
She's (She is) on holiday with her mother.
What about a drink at the Red Lion?
Wonderful! See you later!

72

Naučite izraze How are you - I am very well, thank you kao stalne fraze koje Englezi upotrebljavaju kada pozdravljaju prijatelje i poznanike. Ne pokušavajte da na pitanje
How are you? dajete iscrpne informacije o svom zdravstvenom stanju. Jednostavno recite: I am very well, thank you , a zatim vi postavite pitanje: How are you? Karakteristične pozdravne fraze koje se razmjenjuju pri susretu s poznanikom:

Hello, Tom!
Hello, Bill! How are you? (are je naglašeno)
I am very well, thank you. How are you? (you je naglašeno)
I am very well, too ( = također), tkank you.

U br. 73 čuti ćete zvučni zapis, kao kratki dijalog, prvo bez stanki za ponavljanje, zatim još i sa stankama, dok će spiker izgovoriti svaku rečenicu dva puta. Pokušajte da prilikom ponavljanja naročito podržavate naglašavanje.
__ Sada obradite zvučni zapis br. 73.

73

74

Zapamtite još nekoliko skupina riječi koje se u govoru spajaju.

he's
she's
where's

= he is
= she is
= where is

on je
ona je
gde je

Dopunimo to:

 I'm
 you're

= I am
= you are

ja sam
ti si, vi ste

U br. 75 vježbati ćete gornje oblike pomoću vježbi za ponavljanje (u 4 faze).

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

He is on holiday,
He's on holiday.
He's on holiday.
He's on holiday.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 75. Čuti ćete dva primjera.

75

76

U br. 77 je opet vježba za ponavljanje. Odgovarajte na pitanje s How ...?
i upotrebite he, she i it.

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

How is Joe?
He's very well, thank you.
He's very well, thank you.
He's very well, thank you.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 77. Čuti ćete još jedan primjer.

77

78

Br. 79 je vježba "pitanja - odgovori". Sa zvučnog zapisa čuti ćete pitanja na koja treba da odgovorite. To je vježba za ponavljanje (u 2 faze), što znači da poslije vašeg odgovora nema ponavljanja zvučnog zapisa.

Primjeri:

Čujete:
Odgovorite:

Are you English?
No, I'm not English.

Čujete:
Odgovorite
(Ili ako niste Njemac):

Are you German?
Yes, I'm German.
No, I'm not German.

__ Sada obradite zvučni zapis br. 79. Vježba nema primjera.

79

80

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

I, you, he, she, my, your, his, her

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:
Tom:
Bill:

Hello, Bill! How are. . . . .?
. . . . .am very well, thank you.
How is . . . . . wife?
. . . . . wife isn't very well.
And how is . . . . . son?
. . . . . is very well. ... is on holiday with . . . . . girl friend.
And Karin?
. . . . . is in Hamburg with. . . . . mother.

81

(Pismena vježba)
Promijenite rečenice upotrebom sljedećih elemenata:

I am very well.
my wife
                     on holiday

I am very well.
My wife is very well.
My wife is on holiday.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

my son
                   lonely
he
I
                   on a diet
                   hungry and tired
                   fee this evening
Tom
                   at the Red Lion
His girl friend
I

82

(Pismena vježba)
Stavite sljedeće riječi:

about, at, in, on, with

a.
b.
c.
d.

Bill is . . . . . the phone.
His wife is. . . . . New York. . . . . her mother.
His son is . . . . . holiday. . . . . his girl friend.
What . . . . . a drink . . . . . the Red Lion?

83

(Pismena vježba)
Prevedite:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kako si (ste)?
Hvala, vrlo dobro!
Jesi li večeras slobodan?
Da, večeras sam slobodan.
Jesi li za jedno piće kod Crvenog lava?
Da, divno! Doviđenja!

84

Ako mislite da ste gradivo 3. lekcije (br: 56--83) zaista dobro savladali, pređite na 4. lekciju. U suprotnom, ponovite one dijelove treće lekcije koje još ne znate sasvim dobro.

Kraj 3. lekcije.