engleski
Program za početnike - test verzija

priredio: mr.sc. Branko Tudor

Lekcija 1 (od 27)

1

Odabirom broja 2 u lekciji, prvo čujete kratki engleski tekst. Slušajte ga dobro, a pozornost usmjerite jedino na slušni utisak. Neka vam ne smeta što kao pravi početnik još ne razumijete pojedine riječi.
__ Sada slušajte zvučni zapis br. 2.

2

3

Tekst br. 2 koji ste odslušali govori o Englezu koji se zove g.Brown, o Amerikanki g-đi Lee i Njemici g-đici Mayer. Tekst govori i o nekom "hamburgeru" iz "snack bara". Tekst koji ste u br. 2 slušali, napisan je u br. 4. Pozorno ga pratite i istovremeno još jedanput slušajte zvučni zapis.
__ Za br. 4 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

4

What is a hamburger ?

Who is this?
This is Mr Brown.

He is English.
Is he from London?
Yes, he is.Who is this?
This is Mrs Lee.

She is American.
Is she from New York?
Yes, she is.


Who is this?
This is Miss Mayer.

She is German.
Is she from Hamburg?
Yes, she is.


What is this?
This is a hamburger.

Is it from Hamburg?
No, it is not.
It is from the snack bar round the comer.

5

U br. 6 još ćete jednom čuti engleski tekst sa zvučnog zapisa, ali ovoga puta sa stankama za ponavljanje. Slušajte svaku skupinu riječi i, u stanci koja sljedi, ponovite ih što točnije. Istovremeno dok ponavljate vježbu br. 6 (zvučni zapis), pratite i tekst br. 6.
__ Za br. 6 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

6

What is a hamburger ?

Who is this?
This is Mr Brown.

He is English.
Is he from London?
Yes, he is.Who is this?
This is Mrs Lee.

She is American.
Is she from New York?
Yes, she is.


Who is this?
This is Miss Mayer.

She is German.
Is she from Hamburg?
Yes, she is.


What is this?
This is a hamburger.

Is it from Hamburg?
No, it is not.
It is from the snack bar round the comer.

7

Slijedi tekst napisan još jedanput, sada sa prijevodom. Pokušajte pomoću prijevoda da zapamtite značenje engleskih riječi, ili još bolje, rečenica..

What is a hamburger?

Who is this?
This is Mr Brown.
He is English.
Is he from London?
Yes, he is.

Who is this?
This is Mrs Lee.
She is American.
Is she from New York?
Yes, she is.

Who is this?
This is Miss Mayer.
She is German.
Is she from Hamburg?
Yes, she is.

What is this?
This is a hamburger.
Is it from Hamburg?
No, it is not.
It is from the snack bar
   round the corner.

Što je to "hamburger"?

Tko je to?
To je gospodin Brown.
On je Englez.
Da li je on iz Londona?
Da, jest.

Tko je to?
To je gospođa Lee.
Ona je Amerikanka.
Da li je ona iz New York-a?
Da, jest.

Tko je to?
To je gospođica Mayer.
Ona je Njemica.
Da li je ona iz Hamburga?
Da, jest.

Što je to?
To je "hamburger".
Da li je to iz Hamburga?
Ne, nije.
To je iz "snek bara"
   iza ugla.

8

Slijedi nekoliko objašnjenja koja će vam olakšali pravilan izgovor nekih težih engleskih glasova:

 - th kao u this i the
  Izgovorite z kao u riječi zima, ali neka vam jezik blago dodiruje gornje prednje zube.
 
- r kao round, Brown, from i American
 Jezik pritisnete uz nepce i blago ga savijete unazad.
 
- w kao u what
  Izgovara se kratko u sa zaokrugljenim usnama, a zatim se brzo pređe na sljedeći glas.

9

U br.10 slušajte još jedanput engleski tekst, opet sa stankama za ponavljanje. Istovremeno dok ponavljate vježbu br.10 (zvučni zapis), pratite i tekst br.10.
__ Za br.10  potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

10

What is a hamburger?
Who is this?
This is Mr Brown.
He is English.
Is he from London?
Yes, he is.

Who is this?
This is Mrs Lee.
She is American.
Is she from New York?
Yes, she is.

.
Who is this?
This is Miss Mayer.
She is German.
Is she from Hamburg?
Yes, she is.

What is this?
This is a hamburger.
Is it from Hamburg?
No, it is not.
It is from the snack bar round the corner.

11

Sada prepišite donji tekst i za vrijeme prepisivanja mislite na izgovor i značenje riječi..

What is a hamburger?
Who is this?
This is Mr Brown.
He is English.
Is he from London?
Yes, he is.

Who is this?
This is Mrs Lee.
She is American.
Is she from New York?
Yes, she is.

.
Who is this?
This is Miss Mayer.
She is German.
Is she from Hamburg?
Yes, she is.

What is this?
This is a hamburger.
Is it from Hamburg?
No, it is not.
It is from the snack bar round the corner.

12

Sada prepišite donji tekst i za vrijeme prepisivanja mislite na izgovor i značenje riječi..

what
Is
a hamburger
 
who
this
Mr Brown
he is English
is he from London?
yes
Mrs Lee
she is American
is she from New York?
Miss Mayer
she is German
is it ( = the hamburger)
   from Hamburg?
no
not
from the snack bar
round the comer

što
je
"hamburger" (mljeveno
   meso u prepečenom kruhu)
tko
ovaj, a, o; taj, ta, to
gospodin Brown (brown = mrk, smeđ)
on je Englez
da li je on iz Londona?
da
gospođa Li
ona je Amerikanka
da li je ona iz New York-a?
gospođica Mayer
ona je Njemica
da li je to (= hamburger)
 iz Hamburga?
ne
nije
iz " snack bar-a" (iz bistroa)
iza ugla.

13

U br. 14 slušajte diktat koji je ujedno i kratki sadržaj ove lekcije. Svaku ćete skupinu riječi čuti dva puta, zatim slijedi stanka, kako bi mogli da napišete ono što ste čuli. Kada završite diktat, poslušajte ga još jednom povezano, tj. bez stanki i interpunkcija. Za vrijeme diktata vaš tekst na zaslonu mora da bude skriven. Sigurno ste već primjetili da se u engleskom jeziku izgovor i pravopis mnogo razlikuju. Zbog toga će vam pisanje u početku zadavati velike teškoće i imati ćete mnogo grešaka.
Neka vas to ne obeshrabri! Pošto skoro svaka lekcija ima i diktat, engleski način pisanja naučiti ćete automatski, jednostavno vježbanjem - bez ikakovih pravila. Pošto su u diktatu znaci za interpunkciju na engleskom jeziku, obratite pozornost na sljedeće:

  full stop = točka
  comma = zarez
  question mark = znak pitanja
.

__ Obradite sada br. 14 sa zvučnim zapisom

14

15

Sada usporedite svoj rad s dolje napisanim tekstom i ispravite greške. Ako ih imate više od 6, ponovite diktat, tj. još jednom obradite br. 14 sa zvučnim zapisom.

Who is this? This is Mr Brown from London. He is English.
Is Mrs Lee English? No, she is not. She is American.
Is the hamburger from the snack bar round the comer? Yes, it is.

16

U br. 17 čuti ćete pitanja, na koja samostalno odgovorite. Da biste se uvjerili, da li su vaši odgovori točni, sa zvučnog zapisa svaki ćete put čuti i pravilan odgovor. Pravilnom odgovoru uvijek slijedi stanka u kojoj možete još jednom da ponovite odgovor. Takav način vježbanja ima 4 faze (uz ponavljanje):.

1.faza: određivanje zadatka (sa zvučnog zapisa)
2. faza: stanka u zvučnom zapisu kada dajete svoj odgovor
3.faza: pravilan odgovor sa zvučnog zapisa
4.faza: stanka u zvučnom zapisu kako biste mogli još jedanput da ponovite
           pravilan odgovor.

Dva primjera prije početka vježbe uputiti će vas kako treba da odgovorite. Sami odgovarate tek poslije uputstva: "A sada, molimo, odgovorite!". Da biste se lakše sjetili, gledajte i na zaslon dok obrađujete br. 17 gdje ćete naći slike i kratke podatke.
__ Za br. 17 potrebno vam je istovremeno pratiti tekst i slušati zvučni zapis.

17

Mr Brown - English - from London

Miss Mayer - German - from Hamburg

Mrs Lee - American - from
New York

the hamburger - from
the snack bar round the corner

18

Da li je ponavljanje u br. 17 uspjelo? Vjerojatno još nije potpuno. Sasvim je normalno da ste kao početnik imali sljedeće teškoće:
1. niste uvijek znali kada treba da odgovorite
2. niste uvijek znali što treba da odgovorite (npr. he, she, ili it)
I ubuduće morate ponavljati sve 4 faze koje su za moderno samostalno učenje neophodne. Uskoro će vam tehnika ponavljanja postati rutina. Ako u odgovoru niste znali, da li da upotrijebite he, she ili it, pogledajte sljedeće objašnjenje:

Mr Brown (muški rod - osoba) ==  he
Mrs Lee
(ženski rod - osoba) == she
the hamburger
(srednji rod - stvar) ==  it

Pravilo:
Za muški rod upotrebljavamo he.
Za ženski rod upotrebljavamo she.
Za stvar (ili životinju) it
I u br. 19 imate ponavljanje (u 4 faze). Ovoga puta birate odgovore s he, she, it i yes ili no.
__ Obradite sada br.19 sa zvučnim zapisom; ne zaboravite da ćete prvo čuti dva pravilna          odgovora za primjer.

19

20

Za vrijeme ponavljanja u br. 21 treba da odgovorite na pitanja s "who" (= tko) i
"what" (= što).
__ Sada obradite br. 21 sa zvučnim zapisom. Ovog ćete puta, za primjer, dobiti samo jedan pravilan odgovor,

21

22

I u br. 23 je vježba za ponavljanje. Treba da stavite he, she i it na sljedeći način:

Čujete:
Kažete
Čujete pravilan odgovor:
Ponovite pravilan odgovor:

Mr Brown is English.
He is English.
He is English.
He is English.

__ Sada obradite br. 23 sa zvučnim zapisom. Ovoga puta vježba nema primjera.

23

24

Na kraju 1. lekcije još je vježba za prevođenje, da biste provjerili što ste naučili. Prevedite rečenice pismeno, a svoj prijevod usporedite s ključem za provjeru:

a: To je gospodin Brown. b: On je Englez. c: On je iz Londona. d: Gospođa Lee nije iz Londona. e: Ona je iz New York-a. f: Tko je iz Hamburga? g: Gospođica Mayer je iz Hamburga. h: Da li je "hamburger" iz Hamburga? i: Ne, nije iz Hamburga. j: Iz bistroa je, iza ugla.

25

Ako mislite da ste gradivo 1. lekcije (br. 1-24) zaista dobo savladali, pređite na drugu lekciju. U suprotnom, obradite ponovno one dijelove 1. lekcije koje još ne znate sasvim dobro.

Kraj 1. lekcije.